Er bestaat een nieuwe lokale omroep in Amstelveen, die zich inmiddels bij het Commissariaat voor de Media heeft aangemeld. De stichting AAN (Actueel Amstellands Nieuws) is door onder meer drie ex-medewerkers van RTV Amstelveen drie dagen voor de hoorzitting bij het Commissariaat (26 oktober) bij de Kamer van Koophandel aangemeld. In die organisatie heeft de gemeente blijkbaar het volste vertrouwen. Een subsidie van € 145.000 is door de nieuwkomer aangevraagd.

Roel Smit

De nieuwe stichting zal zich volgens wethouder Rob Ellermeijer binnenkort aan de gemeenteraad presenteren. Hoewel er kort iets over de stichting verscheen op de gemeentelijke website is er volgens wethouder Rob Ellermeijer nog geen enkel besluit genomen. Maar bronnen melden dat B&W tot subsidie hebben besloten, al moet dat nog aan de raad worden voorgelegd. “Dat zal pas gebeuren nadat de raad kennis heeft kunnen nemen van de plannen van AAN,” zegt Ellermeijer.

Bestuur

Voorzitter van de nieuwe stichting is Sebastiaan de Haan en penningmeester Peter de Groot. Andere bestuursleden zijn de ex-medewerkers van RTVA Nickelas Kok (in opleiding voor politieman en in 2016 zes maanden stagiaire bij RTVA geweest), Joost Alexos Bende (voormalig sport-medewerker van RTVA en nu webredacteur bij Universiteit Utrecht) en Celine Sulsters (vijf maanden redacteur bij RTVA geweest en nu medewerkster van Hart van Nederland bij SBS6).
De oprichting van de nieuwe omroepstichting was bekend bij de gemeente, voordat de hoorzitting plaatsvond. Overigens is niet duidelijk of zij wel aan alle criteria (onder meer huisvesting in het Stadshart) voldoet, op grond waarvan mede de stekker uit RTVA werd getrokken. Of de nieuwe omroep over het vereiste Programmabeleid Bepalende Orgaan (PBO) beschikt is niet duidelijk. Zij heeft zich wel gemeld bij het Commissariaat voor de Media als verzorger van het media-aanbod voor de gemeente Amstelveen en is volgens de Kamer van Koophandel daardoor aangewezen als publieke lokale media-instelling.

Serieus

Tijdens de hoorzitting verklaarde de gemeente al dat zich een serieus alternatief heeft aangediend om de publieke media-instelling van Amstelveen te worden, in de vorm van stichting AAN. “Dit moet worden verdisconteerd door het Commissariaat alvorens een definitief besluit te nemen.”

Criteria

In de zogenoemde pleitnotitie van de gemeente bij het Commissariaat van de Media over

Rob Ellermeijer

het negatieve advies van de gemeenteraad, herhaalde de gemeentelijke jurist dat de kijkcijfers laag waren bij RTVA, de tijdelijke subsidie € 145.000 bedroeg, samenwerking met NH Media was voorzien en niet aan drie van de zeven criteria werd voldaan door de omroep. “Juist deze drie criteria – verbetering van de bedrijfsvoering, adequate huisvesting en inhoudelijke uitwerking van vernieuwing – raken aan de kern van de publieke mediataak”, meldde de woordvoerder van de gemeente. Volgens hem heeft een groot deel van de medewerkers van RTVA eind juni het vertrouwen in het bestuur van de omroep opgezegd. De gemeenteraad kwam tot een negatieve advisering (met de stemmen van bbA, GroenLinks en SP tegen) ten aanzien van de zendvergunning, die overigens al anderhalf jaar eerder door de lokale zender was aangevraagd, maar waarbij de gemeente steeds om uitstel van het bijbehorende advies vroeg.

Redactiestatuut

De gemeente voerde verder aan dat zes van de acht leden van het PBO van RTVA pas sinds medio april 2020 in functie zijn. Maar vernieuwing van het PBO en bestuur was een eis van de gemeenteraad, die prompt werd ingewilligd. “Het redactiestatuut van RTVA stamt uit 2013 en is nog steeds niet aangepast op samenwerking, bijvoorbeeld met NH Media”, staat in de pleitnotitie.

Volgens de gemeente had de gemeenteraad op voorstel van de wethouder geen vertrouwen in de uitwerking van een door RTVA ingediend bedrijfsplan. Ook werd door haar gemeld dat wekenlang de televisie ‘op zwart’ stond en de berichtgeving via de radio (voornamelijk muziekzender) en website minimaal was. De lokale omroep functioneert niet, volgens de gemeente, ondanks de royale subsidiëring en zou slecht werkgeverschap vertonen.

Foute interpretatie

Tegenstanders van de negatieve advisering in de gemeenteraad en ook het Commissariaat hebben de Mediawet volgens de gemeente verkeerd uitgelegd. “De wettekst wordt door het Commissariaat geïnterpreteerd als zou de gemeenteraad enkel een advies mogen geven over de vraag of de lokale omroep voldoet aan een aantal formele vereisten, namelijk van rechtspersoonlijkheid en van statuten”, zei de jurist. Maar dat is naar zijn mening fout, want “de woorden ‘en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen’ vormen een zelfstandig bestanddeel van de wettekst.”

Waarborg

Als het advies van de gemeenteraad zich alleen mag richten op de formele vereisten, was het ook niet nodig dat de wetgever deze woorden zou hebben opgenomen in de wettekst, voegde hij daaraan toe. “Een dergelijke uitleg doet daarnaast geen recht aan de wetsgeschiedenis. Volgens de Memorie van Toelichting moet ‘deze adviesprocedure mede een waarborg vormen voor het goed en democratisch functioneren van de lokale en provinciale omroep’.”

Niet relevant

Waarnemend voorzitter van RTVA Roel Smit heeft weinig goede woorden voor de houding van de gemeente. Aan het Commissariaat schreef hij: “De beoordeling van en de toets op het bedrijfsplan is volgens ons niet relevant in het kader van de aanwijzingsaanvraagprocedure. Binnen de termijn die hiervoor is gesteld, hebben zich geen andere kandidaten gemeld. Op grond van de mediawetgeving en op grond van het feit dat RTVA de afgelopen jaren zonder mankeren heeft voldaan aan de wettelijke criteria, menen wij dat er geen aanleiding is RTVA niet aan te wijzen als lokale publieke media-instelling in Amstelveen. Die opvatting hadden we anderhalf jaar geleden bij het indienen van onze aanvraag en is niet gewijzigd.”

NH Media

Volgens hem is het ook onjuist dat de gemeente in eerste instantie schriftelijk liet weten dat RTVA niet over een redactiestatuut beschikt. “RTVA beschikt sinds 2013 wel degelijk over een redactiestatuut, waarin onder andere de verhoudingen tussen werkorganisatie en bestuur goed zijn vastgelegd. Uw commissariaat is hiervan op de hoogte. In het gezamenlijke bedrijfsplan van RTVA en NH Media is echter vastgelegd dat dit statuut (als de samenwerking met voldoende financiële middelen van start kan gaan) op onderdelen zal moeten worden aangepast.”

Overigens is volgens hem de lokale omroep niet meer afhankelijk van subsidie. “Er zijn inmiddels serieuze initiatieven in de Amstelveense gemeenschap om te komen tot een “professionele doorstart” van RTVA (waarbij ook de samenwerking met NH Media op basis van gelijkwaardigheid volledig overeind blijft). Dit sterkt ons extra in het overtuiging dat wij een licentiewaardige publieke omroep voor Amstelveen kunnen blijven.”

Over de vraag of voormalig adjunct-hoofdredacteur van RTVA Ernst-Jan Wilhelmis, de enige betaalde kracht daar, nu bij AAN in dienst komt wil voorzitter Bas de Haan niets kwijt. Dat is een arbeidsonderhandeling, vindt hij.

17 COMMENTS

 1. Merkwaardig wel dat je als gemeente een tijdens de hoorzitting een nieuwe omroep aankondigt, deze openlijk ondersteunt, daarvoor schijnbaar zelfs al de subsidie hebt klaarliggen, maar er nog geen aanvraag ligt. Hoe kan het CvdM dan besluiten deze nieuwe club aan te wijzen, terwijl RTVA gewoon aan alle wettelijke eisen heeft voldaan? Als je denkt dat het niet gekker kan, blijkt dat toch nog te kunnen.

  Wanneer kunnen we overigens de uitspraak van het CvdM verwachten?

 2. Snap hier niets van. De gemeente gaat dus een particulier initiatief van enkele mensen zomaar geld geven aan een stichting die drie weken geleden is opgericht?
  Dat klopt natuurlijk van geen kanten. Want ten eerste als RTV Asmtelveen de publieke uitzendlicentie verkrijgt, dan zal dat tot 2024 zijn.

  Ten tweede, waarom zouden zij dan wel geld mogen verkrijgen en elk ander (commercieel) media-initiatief niet? Dan krijg je het fenomeen onterechte (lokale) overheidsteun en marktverstoring.
  Tuurlijk AAN! kan een website opzetten, maar met tv uitzenden zonder publieke uitzendlicentie? Dan moeten ze commercieel gaan.

  Pas als RTV Amstelveen geen uitzendlicentie heeft, kan het feest mbt uitzendlicentie beginnen en dat duurt heel lang zoals we allemaal weten. Jij en ik kunnen zich dan ook melden om een lokale publieke omroep op te zetten. Alleen met die uitzendlicentie kunnen ze gratis frequenties krijgen bij Ziggo, KPN en op FM. Anders moet men voor Ziggo en KPN betalen en een FM frequentie is heel last.

  Elders roept AAN! Amstelveen per 1 januari te starten; denk dat dit pure blufpoker is.

 3. Ik vrees dat RTVA te onafhankelijk is…. De nieuwe nieuwsdienst AAN lijkt meer gekoppeld te zijn aan het Amstelveense bestuur. (als ik hierboven de ongelijke procedures en beslissingen zie)

  De democratie is gebaat bij onafhankelijke pers. Dit gaat niet de goede kant op lijkt mij.

 4. Wel iets opvallend. Ernst Jan Wilhelmis die tot september 2020 (volgens zijn Linkedin) 5 jaar lang adjunst-hoofdredacteur was van RTV Amstelveen lijkt ook bij AAN te zijn betrokken volgens zijn Twitter. Heel merkwaardig.

  • Als je op je twitteraccount verwijst naar de website om je aan te melden als vrijwilliger en verkondigt dat je ‘AAN!’ bent, dan lijkt me die transfer overduidelijk. Interessant dan wel weer dat iemand die zowat tot het meubilair van RTVA hoorde onder een nieuwe vlag kennelijk wel weer gepruimd wordt door de gemeente.

 5. In het domeinregister wordt met duidelijk dat de websitedomein van AAN Amstelveen op naam staat van Ernst Jan Wilhelmis en niet op naam van de stichting. De websitedomein is al op 30 september geregistreerd, ruim voor de oprichting van de stichting (op 23 oktober). Kortom is AAN Amstelveen simpelweg een initiatief van Ernst Jan Wilhelmis die er wat bestuursleden bij heeft gezocht?!

     • Zijn profiel is er nog wel, maar is voor wat betreft de tijdlijn niet meer zichtbaar voor iedereen. Dat was het anderhalf uur geleden nog wel. Zo is o.a. ‘afscheidsfeestje’ bij RTVA niet meer zichtbaar.

      Het is natuurlijk speculeren, maar het gaat er op lijken dat hij na zijn onvrijwillige afscheid bij RTVA een nieuwe club heeft opgericht en een aantal ex-vrijwilligers heeft meegenomen. Waaronder de woordvoerder van de opstandelingen die aan het begin van afgelopen zomer het vertrouwen in het bestuur hebben opgezegd. Die zit nu in het bestuur van AAN! Amstelveen. Je kunt je afvragen of deze lieden dan nu wel die kwaliteitsimpuls en vernieuwing kunnen realiseren waarom de gemeente gevraagd heeft. Ze komen immers bij RTVA vandaan. Ook vraag ik mij af of ze bij de gemeente überhaupt weten dat de ex adjunct hoofdredacteur van RTVA achter de nieuwe stichting zit. En zo niet, dan is dat vandaag wel duidelijk geworden.

 6. De RTV-A soap gaat door, met nieuwe afleveringen onder een andere naam. B&W blijven hieraan tijd en geld verspillen. De gemeenteraad moet ze tot de orde roepen.

 7. Sowieso snap ik niets van hoe de gemeente hier werkt. Een lege huls/stichting van enkele mensen die blijkbaar op goede voet staan met de wethouder zouden zomaar geld krijgen? En tussendoor een lopende procedure een uitzendlicentie verkrijgen? Gefrustreerde mensen van de bestaande lokale omroep een loer willen draaien en daarin slagen? Zou mij vreemd voorkomen. Ze mogen op eigen kosten een commerciele omroep oprichten.

  Als de gemeente daadwerkelijk besluit om AAN! zonder dat deze een puuitzendlicentie heeft op basis van enkele papieren geld geeft, dan is dat absoluut concurrentievoordeel tov elk ieder ander.

  Want als die mensen op basis van een KvK-inschrijving geld krijgen, waarom dan niet dit blog ook? En waarom dan niet het Amstelveens Nieuwsblad? of elk willekeurig ander die iets zegt op te willen zetten? Overheid mag dat toch niet zomaar….iets met marktverstoring enzo, gevaar op nepotisme etc etc.

 8. Wederom kabouter politiek in Amstelveen maar laat ons niet treuren. Er is in Amstelveen geen enkele behoefte aan een locale zender, zeker niet als het overlopers blijken vanuit RTVA die in het verleden al geen deuk in een pakje boter kon scoren.
  Kortom AAN zal spoedig blijken UIT te zijn.

 9. Blijkbaar wil AAN! braaf het spelletje van het gemeentebestuur meespelen terwijl RTVA nog ergens een grens trok.

  Binnen de gemeentegrens is dit kleine clubje bestuurders gewend alles naar hun hand te kunnen zetten, en dan komen ze buiten hun jurisdictie ineens het Commissariaat van de Media tegen. Ze zijn zeker niet het eerst en het laatste gemeentebestuur in Nederland dat even de lokale pers naar hun hand denkt te kunnen zetten.

  Complimenten naar GL, BBA en SP voor het tonen van enige ruggengraat, want je zou Raat en Ellermeijer maar tegen je hebben. Enge mensen, brr…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.