Alleen de AVA en SP hadden gevraagd er op de agenda van de gemeenteraad een bespreekstuk van te maken, anders was heel het ‘Beeldkwaliteitsplan fase 1 herinrichting Oude Dorp’, waar veel verzet tegen is in de wijk, zonder slag of stoot onder de hamer van burgemeester Tjapko Poppens door gegaan in de vergadering van de gemeenteraad, woensdag. AVA vroeg het betreffende voorstel van B&W terug te nemen en het later, naar hernieuwde participatie, samen met het gewraakte verkeersbesluit opnieuw te agenderen.

Michel Becker

Dat gebeurde niet. Eigenlijk had De Beckers betoog Overigens weinig zin. De uiteraard voor dat plan stemmende coalitie (VVD, D66 en PvdA) kreeg de eenmansfracties van ChristenUnie en ouderenpartij SBA mee. Maar de coalitie heeft sowieso een meerderheid in de raad en stemt vrijwel altijd wat B&W willen.

Dubbele pagina

Ook met het plan voor het Oude Dorp, waarbij het Verkeersplan voor dat gebied ter sprake kwam, leek dat zo. Behalve AVA en SP, stemden de oppositiepartijen CDA, Burgerbelangen Amstelveen (bbA) en GroenLinks tegen. De gemeente had van tevoren samen met de VVD al fors reclame voor het plan gemaakt. Dat was toen nog niet aangenomen, maar die wisten natuurlijk al wat er ging gebeuren.

“Als ik de persberichten lees, vraag ik mij af of dit nog wel zin heeft aangezien alles al in

Lennart de Looze

kannen en kruiken lijkt”, zei een geërgerde AVA-fractievoorzitter Michel Becker. “De vandaag geplaatste dubbele pagina advertentie hierover in het Amstelveens Nieuwsblad moet je toch wel een week van te voren aanleveren.”

Facelift

 

Rob Ellermeijer

Maar Becker zei toch als volksvertegenwoordiger zijn plicht te willen doen en de gevolgde participatieprocedure tegen het licht te houden en de bezwaren van bewoners en een aantal ondernemers te verwoorden. De in het oude dorp gevestigde ondernemers Snoek (VVD) en Aslanjan (D66) lieten weten niet mee te stemmen, maar ook zonder hen is de coalitie in het voordeel en bovendien werden zij door ChristenUnie en SBA vervangen.

“Volgens mij is niemand tegen een facelift van het Oude dorp”, zei Becker. “Op de getoonde impressie en bewerkte historische foto’s is dan ook te zien hoe fraai het zou kunnen worden. Maar toen ik een jaar geleden als raadslid in de raadszaal samen met wat collega’s een presentatie kreeg, zag ik al dezelfde impressie en foto’s. En toen moest de participatie nog beginnen.”

‘Mooi plan’

Hij zei dan ook niet verbaasd te zijn dat bewoners van het Oude Dorp de politiek benaderde om duidelijk te maken niet of nauwelijks bij de participatie betrokken te zijn geweest. Maar dat was volgens coalitiepartij PvdA een leugen. Raadslid Van den Bosch meldde namens de PvdA-fractie ook dit weer een ‘mooi plan’ te vinden, waarvan het oude dorp alleen maar beter wordt.

Intussen zijn bewoners volgens Becker enorm verdeeld. “Van de 24 bij de BIZ (bedrijven Investeringszone, red.) aangesloten ondernemers zijn er twaalf voor en twaalf tegen, waarvan zes winkeliers niet geloven in de aangekondigde impuls voor de daar gevestigde ondernemers en zelfs voor hun bestaansrecht vrezen.”

Luwte

Van de bewoners (310 woningen met 630 bewoners) is volgens de aan de AVA verstrekte informatie meer dan de helft tegen het nieuwe plan. “Waarschijnlijk  is dit aantal nog hoger, omdat niet iedereen reageerde”, zei Becker.

Intussen maakt het zoveel wrevel veroorzakende Verkeersbesluit volgens hem weliswaar geen onderdeel uit van het Beeldkwaliteitsplan fase 1 Oude dorp, maar hij zei dat de wethouder het zelf in zijn media-uitingen aanhaalde. Die sprak namelijk over een verkeersluwte in de wijk, leveranciers met ontheffing en het weren van gemotoriseerd verkeer.

Schreeuwen

“Begrijpelijk ook, want het Oude Dorp is geen Westwijk of Middenhoven, het Oude dorp is de Stationstraat en de Dorpstraat en elk verkeersbesluit is onlosmakelijk van invloed op de inrichting daarvan”, zei Becker.

Raadslid Lennart de Looze van GroenLinks en Jacqueline Solleveld van bbA sloten zich bij SP en AVA aan. Maar zij kregen allemaal Paul Feenstra van de VVD, die van tevoren al in het nieuws was geweest, opnieuw tegen. Het Oude Dorp is nu eenmaal toe aan een opknapbeurt en het plan is goed voor ondernemers en bewoners, vond hij. Ja, een deel van hen is tegen, wist hij. Maar B&W hebben het verkeersbesluit al genomen, wat trouwens niet op het bordje van de gemeenteraad ligt. “Je kunt wel harder gaan schreeuwen, maar er verandert niets”, zei hij. Of hij het dan een goede vorm van participatie vond, wilde De Looze nog weten. Ja, dat vond Feenstra. En met hem ook de andere coalitiepartijen.

Denkbeeld

Ook verkeerswethouder Rob Ellermeijer dacht er zo over. Wat tegenstanders allemaal via nieuwskanalen zeiden, was volgens hem niet juist. “Ik heb een ander denkbeeld dan wat in de pers door hen wordt gepresenteerd”, zei hij. “Er is een zeer uitgebreide participatie geweest.” Maar voor De Looze bleef de vraag waarom het nu per se onder de hamer door moest…

8 REACTIES

 1. En vooral wat je met de uitkomsten van die participatie doet. Is de politiek bereid om haar plannen bij te stellen of zelfs in de ijskast te zetten als er bij direct betrokkenen (lees:omwonenden) geen overduidelijk draagvlak bestaat? En durft zij zich daarover uit te spreken in een coalitieakkoord? En, bij welke dossiers moet er sprake zijn van participatie? En hoe wordt die participatie dan vorm gegeven?

  De door Ruud Kootker vermelde citaten onder het artikel ‘Burgers bij inspraak genegeerd’ geven daar helaas ook geen antwoord op, ander dat dan men de effectiviteit tegen het licht wil houden. Een vrijblijvende stelling als je het mij vraagt.

  Ik begrijp de politiek wel denk ik. Men is nu eenmaal gekozen, men heeft een mandaat en op basis daarvan neemt men besluiten namens hun kiezers. Maar zeker bij relatief kleinschalige politiek zoals ik het maar noem, werkt het tegenwoordig toch anders naar mijn idee. We moeten letterlijk en figuurlijk inschikken en dat geeft wrijving en legt een zwaardere druk op de politiek en besluitvorming. Dan kun je naar mijn idee maar beter luisteren naar je kiezers en bewoners, ook als je het mandaat al hebt.

 2. Omwonenden zijn over het algemeen betrokken, verstandig en deskundig en niet kwaadwillig.

  Redenen waarom zij toch zo consequent buitenspel worden gehouden bij ingrijpende veranderingen in hun omgeving moeten dus gezocht worden bij de bestuurders, ambtenaren en raadsleden die dingen liever volgens hun eigen voorkeur, belangen en methode regelen en doen.

  In onze moderne democratie en maatschappij komt dit neer op misbruik van mandaat. Dit moet kunnen worden onderzocht en desnoods aan de kaak gesteld. RvW.

 3. En zo is het Robert. In diverse eerdere bijdragen heb ik reeds aangegeven welke drijfveer hierachter zou kunnen zitten. Een eigen salarisverhoging tot 13,5 % voor gemeenteraadsleden lijkt mij in deze tijd een prima motivator om bewoners volledig te negeren.
  CeeBee zit nog in de ontkenningsfase maar die gaat uiteindelijk toch ook het licht zien als hij de feiten op zich laat inwerken.

 4. Volgens mij moet de zin van App een beetje anders: In onze moderne democratie en maatschappij komt dit neer op misbruik van de democratie.

 5. Misbruik van mandaat ís misbruik van democratie. Ipv te muggenziften kunnen wij ons beter afvragen wat wij als burgers/inwoners/omwonenden kunnen doen om de mogelijkheden tot werkelijke (en dus effectievere) participatie beter te benutten en waar nodig te verbeteren.

  Om te beginnen moeten wij raadsleden en bestuurders hierop op alle mogelijke manieren aanspreken en ons dan niet met een kluitje in het riet laten sturen.

  De grootste bottleneck vormen echter de ambtenaren. Die zijn namelijk niet aan te spreken, terwijl zij bij veel processen de feitelijke hoofdrol vervullen. Bestuurders en raadsleden dansen naar hun pijpen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.