Op de gemeentelijke website kan men nu ook zien waar en hoe is ingebroken, zodat inwoners weten wat er speelt in hun wijk. Al eerder werden subsidies voor hang- en sluitwerk ter beveiliging van woningen beschikbaar gesteld. Op www.amstelveen.nl zijn tips over veilig wonen te vinden.

De gemeente wil woninginbraken tegengaan. Het aantal daalt overigens, maar elke inbraak is er één teveel, zeggen B&W. De gemeente zet verschillende middelen ter bestrijding in, waarbij zij samenwerkt met de politie en het Openbaar Ministerie. De partijen tekenden in april een convenant waardoor de politie meer informatie kan delen met de gemeente. Uiteraard conform de privacywetgeving. Handhavers worden zo geholpen gerichter toezicht te houden. Ook dient het bij preventie en nazorg. Inwoners worden alert gemaakt op woninginbraken in hun wijk en kunnen preventieve maatregelen nemen.

Preventie

“In onze strijd tegen woninginbraken investeren wij gericht in preventie en de bewustwording van inwoners”, zegt burgemeester Tjapko Poppens.  “Mensen kunnen zelf veel doen om de kans op inbraak te verkleinen.”

Subsidies voor het veiliger maken van een woning kan men kijken op de website van de gemeente bij subsidieregelingen (www.amstelveen.nl/regelen-aanvragen.

Website

Op de website van de gemeente vindt men een kaart met alle woninginbraken van afgelopen maand, met daarbij de manier waarop is ingebroken. Kijk op: www.amstelveen.nl/veilig

Op de www.amstelveen.nl/veilig staat ook handige informatie over veilig wonen, zoals het herkennen van babbeltrucs, WhatsApp buurtpreventie en brandveiligheid.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.