Zwaar ontstemd lijkt wethouder Herbert Raat van Handhaving over de  door Femke Halsema toegestane demonstratie tegen racisme op de Dam, die maandag 5000 mensen trok. Door de duizenden deelnemers, terwijl op maximaal 300 was gerekend, konden die zich geenszins aan 1,5 meter afstand van elkaar houden. Actief voor Amstelveen (AVA) in de gemeenteraad heeft er schriftelijke vragen over aan burgemeester Tjapko Poppens gesteld.

Die zit namelijk in het bestuur van de Veilheidsregio Amsterdam-Amstelland van de gemeenten in de omgeving, waarvan burgemeester Halsema van Amsterdam voorzitter is. Die laatste is volgens AVA volstrekt ongeloofwaardig geworden, heeft haar gezag verloren als voorzitter van de Veiligheidsregio en fractievoorzitter Michel Becker wil weten of Poppens dat met hem eens is. Zelf vindt Becker dat Halsema heeft bewezen niet geschikt te zijn voor haar taak en dat zij ontslagen moet worden als voorzitter van de Veiligheidsregio. Inmiddels heeft ook landelijk politiek leider van haar partij GroenLinks fel afstand genomen van het

Michel Becker (AVA)

Amsterdamse gedogen.

Nooit weer

Volgens Raat heeft in elk geval de betrouwbaarheid van de overheid een forse deuk opgelopen. Handhavers probeerden onder meer bij de horeca en in parken in Amstelveen naleving van de 1,5 meter maatregel te controleren. Terwijl binnen dezelfde regio die massaal werd overschreden. “Ik ben natuurlijk tegen racisme. Maar aan de landelijke regelgeving heeft dezelfde Halsema zich, voor heel de regio, geconformeerd. Dit is echt eens, maar nooit weer”, zegt Raat. Hij noemt de samenscholing op de Dam, afgezien van de gezondheidsrisico’s, gewoon in strijd met wetgeving.

Zij zag en deed niks

Femke Halsema

Hoewel verklaard voorstander van vrijheid van meningsuiting en demonstratie, maar die op de Dam ging onder de bestaande coronamaatregelen AVA te ver.

“Die actie werd toegestaan met halfzachte voorwaarden. Toen er rond de 5000 demonstranten aanwezig waren, bestond burgemeester Halsema het om een kijkje te nemen, zonder mondkapje”, zegt Becker. “Zij keek, zag en deed niets. Zij had natuurlijk bij de afweging de demonstratie toe te laten eens moet opletten op wat er inmiddels in andere Europese steden was gebeurd.”

Zorgverleners

Alle goedwillende horeca-ondernemers, die juist deze dag de zaken goed hadden geregeld,

Burgemeester Tjapko Poppens

liet Halsema in feite in de kou laten staan, vindt Becker. “En wat te denken van al die zorgverleners, die het toestaan van een demonstratie in deze vorm als dolk in de rug voelen.”

Als voorzitter van de veiligheidsregio heeft Halsema naar zijn mening alle gezag verloren. Becker vraagt burgemeester Poppens een vergadering van de veiligheidsregio bijeen te roepen, die aanstuurt op een wel gezaghebbende voorzitter.

Niet uit te leggen

Ook fractievoorzitter Kees Noomen van de VVD heeft kennelijk weinig op et Halsema als voorzitter van de veiligheidsregio. En ook hij wijst er op dat, terwijl bedrijven alles doen voor de gezondheid van personeel, klanten en leveranciers, Halsema 5000 demonstranten toestaat de bestaande richtlijnen aan hun laars te lappen. Volgens hem en Raat is dat niet uit te leggen.

In omliggende gemeenten en Den Haag is furieus gereageerd op de gebeurtenissen in Amsterdam. En raadslid Annabel Nanninga van het Forum voor Democratie heeft een spoeddebat van de Amsterdamse gemeenteraad gevraagd.

Intussen probeerde de horeca in Amstelveen de regels na te even, zoals uit de terrasindeling op het Stadsplein bleek. (Foto’s: R. van Waning). Maar volgens Herbert Raat konden ook handhavers niet uitleggen waarom op de Dam alles scheen te mogen en in de daaraan gelegen Bijenkorf. evenals in de horecabedrijven, niet.

49 REACTIES

 1. Volgens wethouder Raat loopt de overheid door falende handhaving een forse deuk op. Dat ben ik helemaal met hem eens. Al jaren.

 2. De VVD’ers in Amstelveen zien hun kans schoon zich ff flink te profileren bovenop de landelijke VVD en Amsterdamse VVD, over iets waar VVD Amstelveen en de VVD Amstelveen-wethouder helemaal niet over gaan. Voorzitter van de Veiligheidsregio wordt bij Koninklijk Besluit benoemd, het is min of meer een automatische benoeming aangezien de burgemeester van de grootste stad de voorzitter levert van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio is een niet-democratisch orgaan dat besluiten neemt die onder voorzitterschap van de burgemeester van Amsterdam ook Amstelveen aangaan.

  Laat de VVD zich met Amstelveen bezighouden, wat ze bar slecht doen.

  De gemeenteraad van Amsterdam gaat over de positie van Femke Halsema en niet de gemeenteraad van Amstelveen.

  Gelukkig dat de VVD Amstelveen inclusief Herbert Raat en Kees Noomen net zo daadkrachtig een mening had over de brandkranen (VVD’er Bas Eenhoorn kon gewoon blijven zitten en niemand die aan een motie van wantrouwen had ingediend, de brand was toch anders geweest mbt Bovenkerkerkerk, bewoners in heel Amstelveen niet goed van veiligheid voorzien) en ook mbt het ICT-debacle, waar blijft de door de VVD gesteunde motie van wantrouwen terwijl het hele ICT systeem van de gemeente wat de essentie voor alles van de gemeente, in elkaar was gedonderd. En zo zijn er meer dingen die wantrouwenwaardig zijn in het Amstelveen waar in de gemeentepolitiek alles met de mantel der liefde wordt toegedekt.

  • Zo daar kunnen de hr Raat en Noomen het mee doen.
   En laat de hr. Becker nu alsjeblieft als voormalig eigenaar van een failliet horeca etablissement verstand hebben van orde in een kroeg, maar niet van mob control , nu eens eerst de exacte regels van het functioneren van een burgemeester bestuderen voordat hij zo’n vraag stelt.

 3. De coronacrisis heeft een GRIP 4 status en in zo’n situatie krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio de leiding en wordt er een regionaal beleidsteam (RBT) gevormd. Dus ja, de deelnemende gemeenten in de veiligheidsregio hebben hier wel degelijk wat over te zeggen zou ik denken.

  Het bizarre is dat burgemeester Halsema het juist wil afdoen als een gemeentelijke aangelegenheid, o.a. door te pas en te onpas over de driehoek te reppen. Haar handelen lijkt me op zijn zachtst gezegd dubieus en nogal verwarrend (what else is new), zeker als je een brief schrijft aan je eigen raad op het briefpapier van de veiligheidsregio. Overigens maakt de terugverwijzing door minister Grapperhaus het er ook allemaal niet duidelijker op.

  En wat is Mark Rutte stil? Is dit opeens geen ‘chefsache’ meer?

  En dan kun je wel over brandkranen en ICT beginnen, maar daar gaat het hier dus even niet over.

 4. Uit alles blijkt dat burgemeester Halsema niet over de juiste informatie beschikte om tijdig de juiste maatregelen te nemen. Zat hier opzet achter?

  Als Halsema had laten ingrijpen toen het daarvoor eenmaal te laat was, was de zaak geëscaleerd en veel riskanter geworden voor gezondheid en veiligheid. Zij stond daar en kon niet anders. Herkenbaarheid is haar functie. Die was op dat moment belangrijker dan haar voorbeeldfunctie. Daarom geen mondkapje.

  Het is een gotspe dat Herbert Raat de brutale lef heeft om de burgemeester van Amsterdam te gispen op het vlak van handhaving, dat voor hem alleen van belang is als hij zich er positief mee kan profileren.

  De neoliberalen willen Femke Halsema graag laten struikelen omdat zij een geweten heeft en maatschappelijk betrokken is. Dat zijn dingen die botsen met de neoliberale eigenzuchtigheid.

  • Halsema liet, onder meer door dezelfde sticker als de demonstranten te dragen, blijken dat zij het doel van de demonstratie (zoals ze ook zei) hoger dan haar eigen regels en de Volksgezondheid achtte. Die vooringenomenheid is in strijd met de wet, waar u anders zo’n liefhebber van bent. De Wet Openbare Orde zegt letterlijk: ‘Een burgemeester mag zich niet bemoeien met de inhoud van de demonstratie.’ Bij haar aantreden zei ze een burgemeester voor álle Amsterdammers te willen zijn. Ik neem aan dat daar ook hun gezondheid bij hoorde. Overigens is het de vraag of op de Dam alleen Amsterdammers stonden.

 5. Een vals dilemma schreef iemand al op twitter: niet ingrijpen óf escalatie. Zorgvuldig gespind door haar ‘adviseurs’ zodat het lijkt alsof ze geen keuze had.

  Maar dit is inmiddels de derde keer dat haar gedrag en vooral haar eigen reactie vragen oproept. Dus ja, alle reden om haar de laan uit te sturen wat mij betreft. Het is pas een gotspe -en lachwekkend vooral- als je haar blunders schaart onder een geweten en maatschappelijke betrokkenheid. Het is veelzeggend dat de regering haar nu laat bungelen en zelfs haar eigen partij is opmerkelijk zuinig met commentaar leveren. Misschien omdat ze zich realiseren dat ze bij de volgende misstap haar koffers kan pakken. Het kan me niet snel genoeg gebeuren.

  • Is het dan niet een gotspe van Den Haag om niet duidelijke richtlijnen omtrent demonstraties uit te vaardigen en wel bijvoorbeeld over de horeca? Alle partijen ( Rutte, Grapperhaus Halsema zelf en haar partijleider )zijn nu om het hardst aan het duiken en Zwarte Pieten in deze kwestie. En kom niet aan met de grondwet, want die is op dit moment op vele manieren terzijde geschoven. En nu lees ik net, dat in Rotterdam de demonstratie is beëindigd, maar dat is wel gebeurd nav opgedane ervaringen in Amsterdam.

 6. De benoeming van een voorzitter van de Veiligheidsregio is bij Koninklijk Besluit en is de facto de burgemeester van de grootste gemeente. De VVD’ers kunnen er van alles van vinden, maar het ontslag via de media van een burgemeester van een andere gemeente dat kunnen ze willen, maar Halsema hoeft daar dus niet op in te gaan. (De VVD heeft nl zelf geen politieke vragen gesteld dat heeft Michel Becker gedaan waarbij ook het voorzitterschap bij koninklijk besluit kan worden gewijzigd en omdat het een gekoppelde benoeming is pas bij ontslag als burgemeester).

  • De vragen die AVA stelt gaan bij mijn weten over het functioneren van Halsema als voorzitter van de veiligheidsregio en niet over haar positie als burgemeester. En aangezien de burgemeester van Amstelveen qq bestuurslid is van de veiligheidsregio kan en mag AVA die vragen gewoon stellen lijkt me. Niet dat Halsema zich van wie dan ook wat aantrekt, want ze is te druk bezig om de schuld in de schoenen van anderen te schuiven.

   • De Vragen van AVA:
    1. Bent u met ons van mening dat mevrouw Halsema door het niet adequaat handelen voor en tijdens de demonstratie ongeloofwaardig is geworden en haar gezag verloren heeft om de veiligheidsregio
    als voorzitter te besturen?
    2. Bent u met ons van mening dat zij daarom niet langer als voorzitter van de veiligheidsregio kan functioneren?
    3. Zo ja op deze vragen, bent u bereid een vergadering van de veiligheidsregio bijeen te roepen, dit onderwerp aan de orde te stellen, en aan te sturen op een wel gezaghebbende voorzitter?

    Dit zijn de vragen van de heer Michel Becker van AVA die vraagt om vervanging van de voorzitter.

    Als het gaat om vraag 1: dat is een burgemeestersbevoegdheid en geen veiligheidsregiobevoegdheid aangaande toestaan of niet van demonstraties. Becker vraagt dus of haar burgemeesterszaken wel of niet goed zijn en of dat van invloed mag zijn op veiligheidsregiovoorzitterschap.

    Vraag 2 en 3 de burgemeester van de grootste stad in de regio, Amsterdam dus is automatisch de voorzitter. Die wordt bij Koninklijk besluit benoemd. Tuurlijk mag AVA/Michel Becker die vragen stellen, alleen ze slaan nergens op want noch AVA, noch de Amstelveense burgemeester zelf gaat erover. Ook AVA heeft ten tijde van de ICT-crisis en de Brandkranen-affaire nagelaten een motie van wantrouwen in te dienen en aan te sturen op vervanging van de verantwoordelijken.

    • Het zijn volstrekt heldere vragen wat mij betreft. En in elke vraag refereert hij aan de veiligheidsregio én in elke vraag aan haar positie als voorzitter.

     Hij heeft het dus niet over het al dan niet toestaan van de demonstratie. Logisch, want daar gaat en ging de discussie ook niet over. Het gaat over het handhaven van de coronaregels, die een bevoegdheid zijn geworden van de veiligheidsregio op grond van de GRIP 4 status.

     En ja, de voorzitter wordt bij Koninklijk Besluit benoemd (‘gehoord het algemeen bestuur’ overigens), maar kan ook bij Koninklijk Besluit worden geschorst of ontslagen nadat de CvdK om advies is gevraagd. Me dunkt dat als bestuurs- en politiekbreed wordt getwijfeld aan het functioneren van de voorzitter, de CvdK ‘welwillend’ zal willen adviseren om tot schorsing of ontslag over te gaan. Zover is het (nog) niet, maar het is toch meer dan een theoretische mogelijkheid denk ik. Ik zou voor haar hopen dat het niet op de agenda komt, want dan is pleit natuurlijk al beslecht.

     • AVA-Michel Becker geeft wel degelijk een oordeel over Halsema´s burgemeesters optreden. Dit schrijft hij immers daarvoor in de brief: Quote Michel Becker in de vragenbrief aan Tjapko Poppens:
      Nee, iedereen is geschrokken van de houding van de burgemeester van Amsterdam, als verantwoordelijke
      voor het toestaan van de demonstratie in deze omvang. Die actie werd toegestaan met halfzachte
      voorwaarden. Toen er rond de 5000 demonstranten aanwezig waren, bestond burgemeester Halsema het
      om een kijkje te nemen, zonder mondkapje. Zij keek, zag en deed niets. Zij had natuurlijk bij de afweging
      om de demonstratie toe te laten eens moet opletten op wat er inmiddels in andere Europese steden was
      gebeurd.
      Met haar houding heeft zij alle goedwillende horeca-ondernemers, die juist deze dag de zaken goed
      hadden geregeld en voorzieningen hadden getroffen, in de kou laten staan. En wat te denken van al die
      zorgverleners, die het toestaan van een demonstratie in deze vorm als dolk in de rug voelen.
      /////////////////////
      Een Koninklijk Besluit wordt door de regering/minister genomen met de handtekening van de koning erbij.

      Mijn punt is hier vooral je kan het er over hebben dat de voorzitter van de veiligheidsregio en diens bevoegdheden niet democratisch zijn. (immers de burgemeester van Amsterdam is dat van Amsterdam en niet van andere gemeenten). Je kan het er over hebben dat bugemeesters niet gekozen worden. Je kan het erover hebben dat dit alles antidemocratisch tot stand komt. Maar nogmaals je erkent in je antwoord dat Amstelveen hier feitelijk niet over gaat, hoe vervelend dat ook is.

      Maar hier heb ik sterk gevoel dat Amstelveense politici een externe vijand zoeken om zich te profileren. Van kijk ons eens flink de bokito uithangen (VVD heeft er een handje van!). Als er hier problemen zijn, zoals aangeven met zeer levensreddende zaken als Brandkranen, of de essentiele ICT-infrastuctuur van de gemeente, dan wordt de mantel der liefde gebruikt om alles netjes toe te dekken. Zo gebeurde ook met Aalsmeer: zwarte pieten naar Aalsmeer en het eigen falen niet erkennen. Dat is enorm hypocriet en vals, in dit geval van VVD Amstelveen als AVA.

 7. Herman Bröring (hoogleraar bestuursrecht, publiek vertrouwen en publieksrecht) wijst er in de Volkskrant terecht op dat het recht op demonstreren een van de kernen van de democratie is:. “Demonstraties helemaal verbieden kan daarom ook in de coronacrisis nooit. Je kunt immers geen rechten verbieden. Het is dus een publieke mythe dat de overheid demonstraties kan verbieden.”

  Volgens Bröring moeten organisatoren de gemeente vertellen waar, wanneer, waarom en met hoeveel mensen ze willen demonstreren, maar niemand heeft een vergunning nodig voor een demonstratie:” De overheid heeft juist de plicht demonstraties te beschermen.”

  “De overheid kan demonstraties wel beperkingen opleggen. Dat had in het geval van Amsterdam met het oog op de volksveiligheid moeten gebeuren. Maar als er 300 tot 500 mensen verwacht worden en er komen er vier- tot vijfduizend opdagen, ben je overrompeld. Dan valt niets te handhaven, het is te laat. Dan heb je geen scenario’s klaarliggen, niet genoeg hekken en mankracht en agenten achter de hand. Dan breng je juist hulpdiensten en agenten in gevaar. Niet ingrijpen was juist toen het zo massaal bleek, maar de gemeente had preventief veel meer moeten doen. Maar je kunt ze niet verbieden. Daar moet je in een democratie nooit aan willen.”

  • Ah, dan kunnen dus alle horeca de 1,5 meter vergeten. Zij noemen het een demonstratie onder de vlag van Koninklijke Horeca. Demonstraties gaan dus boven Volksgezondheid? Nou ja, het was de Volkskrant, dat zegt tegenwoordig ook wel iets….

 8. Er waren mensen die behoefte hadden om aan deze demonstratie deel te nemen en dat bleken er meer te zijn dan de organisatoren en het gemeentebestuur hadden verwacht. Er was geen opzet om (corona)regels te overtreden.

  Zullen wij het eens hebben over propvolle vliegtuigen? Dat is namelijk wel opzet.

  • Niet geweten en geen maatregelen genomen. Waar heb ik dat meer gehoord? In vliegtuigen zat tot nu toe iedereen op een vooraf bestelde plaats, nu op 1,5 meter. Op de Dam was dat anders, dacht ik. Maar wij kennen uw bezwaren tegen de luchtvaart. Ook nooit gebruik van gemaakt natuurlijk?

 9. Geen maatregelen genomen want niet geweten.

  De vraag is of Halsema die situatie had kunnen voorzien. Antwoord: Nee, want niemand had die opkomst verwacht, de organisatoren niet en ook niet de mensen die de veiligheid in de hoofdstad monitoren.

  Als in het winkelcentrum en voetgangersgebied Stadshart met een scooter een overval wordt gepleegd of een spelend kind wordt aangereden, had wethouder Raat (VVD, Handhaving, Stadshart) dat dan kunnen voorzien? Antwoord: Ja, want hij is daarvoor gewaarschuwd en toch handhaaft hij de regels niet.

  Het is een gotspe dat Herbert Raat het lef heeft om de burgemeester van Amsterdam te gispen op het gebied van Handhaving.

   • Het gaat om de vraag of dat aantal was voorzien en had kúnnen worden voorzien. Antwoord: Nee.

    Toen die mensen er eenmaal waren, was het te laat om maatregelen te nemen.

    • Ik vind andere burgemeesters verstandiger (die in Den Haag en Rotterdam bijvoorbeeld). U reageert trouwens niet op de wetsovertreding van Halsema dat zij zich bemoeide met de aard van de demonstratie. Niet dat het mij wat kan schelen, maar u bent nu eenmaal erg gesteld op wetten en regels.

     • U reageert weer selectief als onafhankelijke….uiteraard hebben den Haag en Rotterdam het anders gedaan, want die kastanjes he? En niks van te voren, ze wisten van de hoed en de rand. Ze, Remkes en Aboutaleb willen geen sores. Lopen met Rutte zij aan zij. U gaat trouwens weer eens voorbij aan het gewortelde rascisme en fascisme in dit land.

     • I.d. heeft kritische burger gewoon gelijk. Halsema was de eerste, daarna kwamen pas Den Haag en Rotterdam. Trouwens in Rotterdam was het aanvankelijk op een erg kleine lokatie gesitueerd en pas na Amsterdam verplaatst naar een grotere, maw die opmerking van de hr. Bos is mij geheel onduidelijk.

     • Nee, omdat ik Halsema niets kwalijk neem en ja had anders gekund. Vriend van mij was daar, iedereen was goedwillend. Ikzelf was daar niet vanwege mijn leeftijd en het risico. Was de heer Bos persoonlijk aanwezig? Anders dan veroordelen?

      En anders dan een stel instagram foto’s te bekijken? Dank Frank trouwens, fijn om eens een keer iemand te lezen die ook kritisch is en het voor mij, als vreemde eend in de bijt, opneemt.

     • Ik neem het voor iedereen op als ik vind dat er wat zinnigs uit komt! Volgende keer ben ik weer misschien faliekant tegen wat je zegt en dan zeg ik het ook.

 10. Het gaat over regels tbv veiligheid en de handhaving daarvan. Op dat gebied heeft wethouder Raat (VVD) geen recht van spreken.

  Lokale media zijn voornamelijk bezig met het promoten van deze wethouder en met verdedigen van hem tegen gefundeerde kritiek.

 11. Lollig, dat een ‘onafhankelijk’ ‘journalist’ zijn eigen mening profileert. Lollig ook hoe hij altijd en eeuwig het rechtse gemeengoed blijft verdedigen. Overigens wie gaat er naar dat Stadshart om te demonstreren behalve misschien ooit een keer als de favoriete kledingzaak zou moeten verdwijnen.

  Amstelveen zou zich druk moeten maken om het selectieve woningbeleid, het falen van de handhaving, het verdwijnen van bibliotheken. De publieke voorzieningen dus.

  Maar nee, de VVD richt zich op de burgemeester van Amsterdam om het afschuiven hoog in het vaandel te houden en haar eigen miskleunen te verbloemen. Onafhankelijke journalisten zouden zich moeten richten op verslaggeving zonder mening die ook nog eens volkomen misplaatst zijn.

 12. Kijk bijvoorbeeld naar Parijs waar 10 duizenden te straat opgaan, waar de burgemeester Anne Hidalgo niet onder een vergrootglas ligt. Nederland is verworden tot een provincie van de Trumpjes. Met de journalistiek die in die pas loopt. Knipt en plakt en een ieder die ‘anders’ denkt of voelt afmaakt.

  • Ook de Bijenkorf en horeca niet onder vergrootglas leggen, dat is gebaseerd op een verordening die zij zelf voor de Veiligheidsregio uitvaardigde. Overigens kun je de landelijke media veel verwijten, maar niet dat zij niet anti-Trump zijn.

   • Ik kom hier als het mij belieft. Is dit de enige reactie die u kan plaatsen? Of mail me hahahaha. Rutte is één en al Trump. Kijkt u vanavond en plak en knip verder. OK, zelfde reactie die u altijd onder App plaatst. Geen inhoudelijk weerwoord, overigens waarom als ‘onafhankelijke’ moet u sowieso reacties plaatsten. ?????

    • ‘App……..reageren doe ik hier niet meer.’ Schreef u op 20 mei. En u beloofde het al eerder. Van mij mag u alles zeggen natuurlijk, ook inconsequenties als die u believen.

 13. Waarom, als dit een blog is waar iedereen zijn/haar reactie mag plaatsen reageert u slechts op mensen die niet meegaan in dit rechtse-en Amstelveense landsbeleid. “Een ander die anders reageert is slecht?” Of kunt u niet tegen kritiek?

 14. De richtlijnen voor demonstraties zijn duidelijk en gelden voor iedereen: Afstand houden, in de elleboog hoesten/niesen en mondkapjes in het opdnbaar vervoer. De organisatoren en de gemeente hadden daarin keurig voorzien. En toen kwamen er van alle kanten veel meer mensen..

  Wiens/wier schuld is dat?

  De Amstelveens neolibs proberen dit in de schoenen te schuiven van degene die in democratisch, rechtsstatelijke, moreel en ethisch opzicht torenhoog boven hen uitsteekt. En Johan Bos huilt met hen mee.

 15. Johan Bos verdedigt slechts zijn neoliberale visie, zijn vrouw is immers een VVD vrouwtje, ja dan moet je maar niet mailen…., dan onthoud ik dat.

  Dus laat die man Bos zijn selectieve reacties plaatsen. Laat die man. Een onafhankelijke journalist had allang gehakt gemaakt van het Amstelveense onderonsje/s.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.