Winkels verdwijnen, woningen worden gesloopt en er komt een totaal nieuw complex met 111 appartementen in de middeldure huur- en koopsector, plus een ‘plint’ voor dienstverlening, aan het Augustinuspark. De hoogbouw wordt zes verdiepingen, gedeeltelijk zeven. Dat is althans een projectplan van ontwikkelaar Bouwsaam, waarmee de gemeente het in principe eens is.

Sociale woningbouw is er niet bij, omdat de wijk Keizer Karelpark in die categorie al veel heeft, zo werd jaren geleden al in een wijkvisie vastgesteld. Naast woningen zijn vijftien ruimten voor commerciële en maatschappelijke dienstverlening en horeca gepland. Het geheel wordt nu uitgewerkt in een startnotitie, waarvan het concept met omwonenden wordt besproken.

Haalbaar?

De gemeente zegt zo vroeg mogelijk een oordeel over initiatieven van bouwers te willen beoordelen op hun haalbaarheid. Daarom ligt er nu een zogenoemde quick scan, een eerste studie, die overigens in de loop van het proces nog kan veranderen. Detailhandel komt er dus niet terug, de startnotitie eind van dit jaar. Onder het plein komt een ondergrondse parkeergarage met 60 plekken en er zijn 69 parkeerplaatsen op het maaiveld voorzien.

Huur en koop

In het lage middeldure huursegment worden twintig twee- of driekamerflats (60 m2) gerealiseerd van € 931 per maand en in en in het middensegment 27 appartementen met drie kamers (ruim 66 vierkante meter) á € 1138. In de huurprijs van de zes flats in de vrije sector (83 vierkante meter, drie of vier kamers) is de eigenaar volkomen vrij. Dat geldt ook voor de zeven koop appartementen in die sector.

Verder worden er 24 appartementen in het lage segment van de middeldure categorie verkocht voor € 310.000 (60m2, twee of drie kamers) en 27 flats in het middensegment van die categorie (bijna 70m2, drie kamers) voor € 450.000.

Goed gesprek

Het feit dat er diverse eigenaren van panden zijn heeft volgens wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening) tot nu toe een mogelijke vernieuwing in de weg gestaan. “Nu is er een ontwikkelaar die aangeeft goed in gesprek te zijn met alle huidige pandeigenaren. Ze zijn geïnformeerd over het beoogde nieuwbouwplan van circa zes bouwlagen,” zegt ze. Op de begane grond is een plein met een groene invulling bedacht.

Uitwerking

Voor het ingediende plan heeft de ontwikkelaar veelvuldig overleg gevoerd met de gemeente, zegt die. Het beschreven initiatief houdt dan ook rekening met zowel de gemeentelijke kaders en beleid als de financiële haalbaarheid van het plan. Over de uitwerking in een startnotitie kunnen pandeigenaren, omwonenden en huidige bewoners straks hun mening kunnen geven, wat volgens de gemeente tot aanpassingen van het plan kan leiden. De gemeenteraad moet het bestemmingsplan wijzigen. Volgens de gemeente verhoogt nieuwbouw de kwaliteit van het gebied en kan overlast aan het Augustinuspark verminderen. Door een nieuwe impuls voor dit deel van het Keizer Karelpark sluit het beter aan op de omliggende omgeving, vindt de gemeente ook.

Die zegt verder dat de afdeling handhaving sterk aandringt op ingrijpen in dit deel van Keizer Karelpark, omdat er relatief vaak overlast meldingen vandaan komen en er ook regelmatig ingrijpen van politie wordt gevraagd.

 Zonder gas

Het nieuwe complex wordt weer zonder gasleidingen gebouwd, omdat sinds 1 juli 2018 geen aansluitingen daarop meer kunnen worden aangevraagd voor kleinverbruikers. De gemeente wil namelijk in 2040 fossielonafhankelijk zijn. Dus moet iedereen van het gas af.

Ambtelijk wordt geadviseerd een gemeentelijke projectorganisatie in het leven te roepen voor de herontwikkeling van het Augustinuspark.  De gemeente is eigenaar van het plein en de eigenaar van het gebouw ook die de parkeergarage eronder. Dat maakt de zaak er niet eenvoudiger op. Er vindt een integrale taxatie van het complete bouwplan plaats en dan een verdeling van de grondwaarde over de betrokken eigenaren. Het wordt als complex benaderd. Uiteraard heeft grond die in eigendom wordt overgedragen wel een andere prijs, dan grond die als opstalrecht beschikbaar wordt gesteld, zegt de gemeente.

40 REACTIES

 1. We zullen die 100.000 inwoners halen zal B&W (en gemeenteraad) gedacht hebben.
  Ben benieuwd te vernemen wat de omwonenden, ergo de direct betrokkenen, hiervan vinden.

 2. €450.000 voor 70m2 ! En dat durft men nog het middensegment te noemen. Dat is ruim 12 keer het modale inkomen.

 3. Hopelijk komt de Hubo-winkel van Lamberts van den Broek straks in het Stadshart want wij kunnen hier wel een doe-winkel gebruiken.

  En ook hopelijk verhuist het gemeentehuis naar het gebouw van Hudson’s Bay. Dan wordt het hier eindelijk een echt stadscentrum.

  • Lambertus haalt zijn omzet ook voor een groot uit vuurwerk en verkoopt nog allerlei losse kleine dingetjes en hout. Ik vrees dat voor het Stadshart niet haalbaar is , gezien de “billijke” huurprijzen die ze daar vragen. Jammer als die winkel zou verdwijnen, ik kom er toch regelmatig.

   • Ik was nog vergeten de persoonlijke service en uitleg die veelal bij de grote bouwmarkten niet zijn te krijgen of veel moeilijker.
    @Olaf , wat denkt u van bijvoorbeeld van Dis, ze hebben lang niet alles, maar ze bestellen het wel, zijn wel iets duurder maar geven een uitzonderlijke service, waar die grote retailers niet tegen op kunnen.

  • Eens v.w.b. een doe-het-zelf winkel, maar dan wel een van het type Gamma of Praxis. Daar kan je in ieder geval in één keer voor alles terecht.

   Wat wij ook node missen in Amstelveen is een electronica zaak van het genre Media Markt.
   Beide bovenstaande retailers zouden zelf makkelijk een plek kunnen hebben (ieder op een eigen etage) in het voormalige Hudson Bay (V&D) gebouw in het Stadshart. Achterland genoeg om beide bedrijven rendabel te laten zijn lijkt mij.

 4. Opmerkelijk dat de gemeente ruimhartig meewerkt aan de algehele sloop van woonhuizen en winkels in Augustinuspark. De sloop van een aantal woonhuizen in het Stadshart tbv de hoogstnoodzakelijke optimalisering, modernisering en uitbreiding van het winkelcentrum Stadshart werd destijds krachtig tegengewerkt door wethouder Raat (VVD). Bewoners van de Schildersbuurt hadden duidelijk een betere lobby dan bewoners van Augustinuspark. Hoe heet eigenlijk het tegengestelde van vriendjespolitiek?

 5. Johan Bos stuurde mij nav bovenstaande reactie een email. Hij noemt mij daarin een ‘creatief genie’ omdat ik het Stadshart en Herbert Raat erbij haal. JB is een waakzame waakhond die aanslaat bij iedere kritische opmerking over deze wethouder.

  JB wijst erop dat het Augustinuspark niet in Raats portefeuille zit. Destijds zat het Stadshart ook niet in diens portefeuille, maar dat weerhield hem er niet van om de mooie plannen van Unibail-Rodamco te torpederen en daarbij zijn collega-wethouder Jan-Willem Groot niet te ontzien.

  • Hartelijk dank dat u mijn mail doorgaf. U bent goed op de hoogte en daardoor weet u dat Raat zijn collega (die overigens niets had gecommuniceerd naar de betrokkenen) liet vallen. Maar ook nu pikt u één wethouder er uit. Ik ben niet zijn waakhond, maar wel die van de waarheid. En ja, ik meen dat u bij alles en nog wat het Stadsplein en Raat haalt. Maar het zij u vergeven: Het is nu eenmaal u door een obsessie (op basis van een verleden) gedreven creativiteit.

  • U schrijft dat u een waakhond van de waarheid bent, maar gisteren beweerde u hier nog dat u niet wist wie of wat ik was, zelfs niet of ik man of vrouw was.. Dat was een leugen.

   • Helaas moet ik de hr. Bos er op attenderen, dat in het verleden op Amstelveen Blog een artikel is geweest, waarin de hr.Raat op werkbezoek was op het Augustinuspark, daarin liet hij duidelijk blijken dat dit WC verlopen was. ( kon ik hem in het algemeen wel in gelijk geven, op Hubo, de Turkse kapper en Abdul na.) maar nu worden er enkel dure woningen gebouwd, terwijl er in KKP oost best wel behoefte is aan een supermarkt, al zou het enkel maar een uitbreiding zijn van het Indiase supermarktje aan de Lindenlaan, want dat loopt als een tierelier.

 6. De ruimhartige medewerking van de gemeente aan de sloop van woningen en winkels tbv een projectontwikkelaar doet denken aan een vergelijkbare situatie waarin de gemeente destijds olv wethouder Raat helaas vanaf het begin dwars heeft gelegen (en dat nog steeds doet).

  Unibail-Rodamco bood de bewoners die uit hun huizen moesten vervangende woningen aan in een nieuw gebouw aan de Burgemeester Haspelslaan. Ook toen zouden er dus meer woningen bij komen dan er zouden verdwijnen.

  U haalt iedere keer die oude koe uit de sloot. Over obsessie gesproken..

  • De hr. Raat heeft er indertijd ook persoonlijk voor gezorgd dat de ds.Heldringhflat ( de flat die uitkijkt op het Augustinuspark) uit de soc woningbouw werd getild en verkocht.( bron Amstelveen Blog)

   • Frank, je noemt AmstelveenBlog als bron van jouw bewering dat wethouder Raat destijds betrokken was bij de particuliere verkoop van dat flatgebouw, maar Johan Bos kan of wil dit niet bevestigen. Gaarne een link naar het betreffende weblog.

 7. Frank, ik was benieuwd hoe Johan Bos hierop zou reageren. Niet, dus. Aan mij schreef hij per email dat ik een creatief genie was omdat ik zelfs bij het Augustinuspark weer het Stadshart te halen en natuurlijk Herbert Raat erbij had gehaald. “Dat het Augustinuspark niet in zijn portefeuille zit mag niet bommen. Overigens komen er meer woningen voor terug dan er nu staan. Ik meen dat het met de Schildersbuurt niet het geval was….”

  Dat laatste was dus niet waar, want Unibail-Rodamco wilde bij de (door wethouder Raat getorpedeerde) uitbreiding, optimalisering en modernisering van het winkelcentrum Stadshart óók nieuwe woningen bouwen op de plek waar nu een andere projectontwikkelaar een gigantisch woongebouw mag gaan ‘realiseren’.

  • Kijk met jouw fittie met Raat en Johan heb ik niets te maken. Ook ben ik niet tegen het bouwen bij het Augustinuspark. Wat ik wel asociaal vind, dat de structurele werkgelegenheid van zo’n 10 tot 15fte zal verdwijnen en dat er weer geen enkele soc woning zal worden gebouwd of in de goedkope vrije sector < €950,— voor gezinnen onder verwijzing dat 35% van de mensen in de soc sector maar door moeten/kunnen doorstromen, terwijl men verdomd goed weet dat dat niet kan. Ook doet de coalitie net of alle mensen die afhankelijk zijn van de soc sector bijstandsgerechtigden of tokkies zijn. Ik walg van deze houding, omdat de mensen die afhankelijk zijn van deze sector juist sleutelfuncties vervullen in onze maatschappij zoals de zorg, onderwijs, food, enz. De coalitie klapt er wel voor, maar doet verder niets, letterlijk erg goedkoop. 🤮🤮🤮

   • Zo heeft iedereen zijn stokpaardje(s).

    Ik kreeg een kat van Johan omdat ik wethouder Raat in dit verband had genoemd. Dat had echter niets te maken met een ‘fittie’ die jullie er steeds met de haren bij slepen.

 8. Nieuwbouw oké maar die prijzen belachelijk , zo krijgt de jeugd toch geen kans. Alleen weer voor de gene die het wel kunnen betalen . En wij zitten nu al 6 jasr in bespreking over onze flats op de lindenlaan, maar daar heeft de gemeente geen belang in want dat zijn masr sociale achterstallig onderhouden en ach die kunnen nog wel zo blijven eonen . Eerst lekker veel geld verdienen waar amstelveen alleen maar kijkt 😡

  • Ik ben het met u eens, maar helaas laat de meerderheid van Amstelveners dat niet merken, als hij in het stemhokje staat.

 9. Johan Bos schreef destijds (datum onbekend) in het door Frank aangehaalde AmstelveenBlog:

  “Omdat het gemeentebestuur vindt dat er te veel van zijn, werkt het graag mee aan de verkoop van 136 sociale huurwoningen in Keizer Karelpark. Ze zijn eigendom van de corporatie Omnia Wonen en bevinden zich aan Augustinuspark, ds. Heldringstraat en William Boothlaan. Het college stelt als voorwaarde dat de woningen met minimaal 10% korting eerst aan eigen huurders te koop worden aangeboden.

  B&W en de coalitie in de gemeenteraad waarop zij steunen, voeren al jaren een op doorstroming gericht woonbeleid. Het komt er op neer dat – wegens hun te hoge inkomen – ten onrechte in sociale huurwoningen wonenden daaruit moeten vertrekken naar een duurdere huur- of koopwoning.

  Wethouder Herbert Raat van Wonen (VVD) juicht het besluit van het in Harderwijk gevestigde Omnia, waar per 1 augustus Monique Govers als nieuwe directeur aantrad, van harte toe. “Ik hoop dat ze nu daadwerkelijk overgaat tot de verkoop van de woningen”, zegt hij. Volgens hem krijgen huurders nu de kans bezit op te bouwen in plaats van levenslang huur te betalen. Overigens is onduideliojk hoeveel huurders voldoende inkomen hebben om een hypotheek voor de aankoop te kunnen krijgen. Huurders kunnen formeel niet uit hun woningen worden gezet.

  Koop aantrekkelijk
  “Op de lange termijn is kopen financieel aantrekkelijker dan huren”, zegt Raat. “Vooral in Keizer Karelpark oost, waar het eigen woningbezit relatief laag is, 39 procent, is het goed om de balans te herstellen’. Overigens lijkt het eigen woningbezit in de wijk juist laag doordat velen er relatiegf lage inkomens hebben.

  Volgens de gemeente zijn er in Amstelveen met 10.300 teveel sociale huurwoningen. Ze worden veelal bewoond door mensen voor wie ze niet zijn bestemd, omdat zij een te hoog inkomen hebben. Die scheefwoners moeten van B&W doorstromen naar duurdere woningen. Naast de sociale huurwoningen zijn er nog ongeveer 3000 van particuliere huiseigenaren, waarvan de huur onder de liberalisatiegrens (max. € 710,68 per maand) liggen.

  32% ‘goedkoop’
  Totaal telt Amstelveen 13.300 ‘goedkope’ huurwoningen, zegt de gemeente. Die berekend dat daarmee 32 procent van het totaal aantal woningen in Amstelveen tot de ‘goedkope’ huurklasse behoort. Rijkelijk veel gezien het hoge opleidingsniveau van Amstelveners en het feit dat inkomens hier gemiddeld 25 procent hoger liggen dan het landelijk gemiddelde, vindt ze.

  Uitgaande van het aantal huishoudens met een inkomen onder de 34.911 euro, zou het aantal sociale huurwoningen bij corporaties en andere verhuurders met ongeveer 9.300 voldoende moeten zijn, heeft de gemeente berekend. Wat haar betreft kunnen er 600 tot 1100 in de verkoop. Dat sluit aan bij haar in de zogenoemde woonagenda 2015 vastgelegde beleid.”

  Volgens Johan Bos is het strijdig met de waarheid om nu te zeggen dat Raat persoonlijk tot liberalisatie overging.

 10. Ik ben nieuwsgierig geworden naar het hele verhaal. Hoe is het gegaan na de verkoop van het Ds Heldringflatgebouw? Hoeveel van de huurders hebben hun huis gekocht? Is het percentage bewoners met hogere inkomens inderdaad gestegen? Is de wijk er inderdaad op vooruitgegaan? Staat het gemeentebestuur nog steeds achter zijn beleid van toen?

  Hopelijk zijn dit vragen die de Mediaraad relevant genoeg zal vinden voor subsidiëring van de onderzoeksjournalist die dit gaat uitzoeken en publiceren.

  • Een paar van deze appartementen stonden een poosje geleden op funda of Jaap , maar het uiterlijk van het gebouw vind ik niet veranderd. Overigens geldt hetzelfde voor die grote hóge flat aan William Boothlaan. Een heleboel kleine laagbouwhuisjes in diezelfde buurt zijn overgegaan naar de vrije sector. Nu van zo’n €800,— naar een €950,—. Hetzelfde gaat ook op voor het westelijk gedeelte van KKP. Alleen ik weet daarvan niet de huren. Ook vraag ik mij af of alleen de huren het niveau van een wijk bepalen. Je hebt ook nog zoiets als winkels, scholen , ov, zorg, misdaad , speelgelegenheden enz.

 11. Op Amstelveen.blog.nl van de Stadskroniekschrijver Johan Bos staan over deze kwestie de volgende weblogs:

  ‘Sociale woningen KKP in de verkoop’
  Door Johan Bos op 11 augustus 2015 om 11:57, in de categorie Wonen.

  ‘SP vindt verkoop huurwoningen bizar’
  Door Johan Bos op 1 september 2015 om 15:06, in de categorie Wonen.

  “De SP zegt overigens niet principieel tegen de verkoop van sociale huurwoningen te zijn, maar wil daar wel goede voorwaarden aan verbinden. Zoals dat de winst terugvloeit in de sociale huursector en wordt geïnvesteerd in het bouwen van nieuwe woningen of het verbeteren van bestaande.”

  ‘SP: ‘Verkoop in strijd met participatie’ ‘
  Door Johan Bos op 1 september 2015 om 15:24, in de categorie Wonen.

  “De SP heeft B&W gevraagd of die het niet vreemd vinden dat corporatie Omnia 136 woningen mag verkopen in Amstelveen, terwijl de woonagenda pas in concept het partcipatietraject is ingegaan. Dat wil zeggen dat de burgers nog over dat stuk mogen meepraten. De fractie vraagt het college uit te leggen hoe die schijnbare discrepantie in elkaar zit.”
  Andere vragen van de SP:
  “Welke richtlijnen heeft het college voor het toestaan van verkoop, anders dan de kwantitatieve richtlijn dat het aantal woningen mag dalen? Zouden deze kwalitatieve richtlijnen, zoals verdeling over wijken, teruginvesteren in kwaliteitsverbetering etc. niet opgenomen moeten worden in de woonagenda?”
  “Heeft het college bij de huidige huurders geïnformeerd naar hun wensen? Zo ja, wat kwam daaruit zo nee waarom niet? Wat heeft het college gedaan in de afspraken om de rechten van de huurders zo sterk mogelijk te maken ook en vooral als zij niet over kunnen gaan op koop?”

  Reactie frank bikker
  “De VVD Amstelveen wil in het kader van het neo liberale gedachtengeloof alles in handen leggen van een monopolist of zij wil enkel kapitaalkrachtige mensen lokken en de rest mag ophoepelen. In de praktijk kan men dus zeggen dat de VVD Amstelveen de maatschappelijke apartheidspolitiek zich toe eigent. Als dit nu liberaal is? Het lijkt mij eerder een verkrachting van hun eigen geloofsartikelen.”
  1 september 2015 at 16:13

 12. Democratie is niet alleen een kwestie van periodieke verkiezingen en daarna maar alles overlaten aan de regerende coalitie. Naast politieke democratie is er ook nog zoiets als maatschappelijke democratie. Als het algemeen maatschappelijk belang louter afhankelijk is van wat de overheid beslist en de markt bereid is te leveren, dan is de uitkomst niet per definitie in alle opzichten juist of wenselijk. Zelfs economisch niet, zeker niet op langere termijn, zie de huidige crisis die door veel verstandige mensen voorzien was.

  Er bestaan maatschappelijke noden die politiek worden verwaarloosd en waarin de markt geen winstmogelijkheid ziet. Dat betekent niet dat men die dan maar moet laten voor wat zij zijn. Het zijn dan vaak burgers die aandringen op beleid en maatregelen die de regerende coalitie niet uit zichzelf had genomen en waar de oppositie overheen had gekeken.

  “Een krachtige burgersamenleving is [..] een aanvulling op en tegenwicht tegen overheid en markt. Een vertegenwoordigende democratie kan niet zonder maatschappelijke democratie. Hoe hebben we die laatste juist in Nederland zo kunnen verwaarlozen?”
  (Herman Tjeenk Willink, voormalig voorzitter van de Eerste Kamer en vice-president van de Raad van State, ‘onderkoning van Nederland’, in ‘Groter denken, kleiner doen’, 2019 Prometheus.)

 13. Volgens Johan Bos wordt het debat uitsluitend in de gemeenteraad gevoerd. Wie wil meepraten, kan dat alleen via bestaande (wettelijke) kanalen. De zogenaamde maatschappelijke democratie heeft volgens hem namelijk geen erkende instituties. Burgers moeten met hun standpunten dan ook naar de politiek en in uiterste geval naar de rechter (in processen tegen de staat). Wat Herman Tjeenk Willink schrijft en wat ik ook graag zou zien, bestaat volgens Johan Bos niet. Wie iets wil veranderen, moet proberen om medestanders te vinden en naar de politiek gaan. Het is niet anders. Kritiek spuien vanaf het Stadsplein heeft volgens Bos weinig zin, vooral omdat ik een minderheid vorm.

  Dit is een aardig onderwerp voor publiek debat op een openbaar forum! Ik ben benieuwd of Amstelnieuws daarmee komt.

 14. Democratie is niet beperkt tot verkiezingen en formele democratische en bestuurlijke instituties. Aan de besluitvorming gaat namelijk meningsvorming vooraf.

  Die politieke meningsvorming wordt in (te) hoge mate beïnvloed door journalistiek en media die een eigen draai geven aan de publieke opinie die zij zowel beïnvloeden als – ter zelflegitimatie – gebruiken en helaas ook misbruiken.

  Vóór internet vervulde de burger buiten verkiezingstijd nauwelijks een actieve rol in dit proces van politieke meningsvorming. Zowel politiek als journalistiek zouden dit graag zo houden en daarom schimpen zij in koor op ‘reaguurders’.

  De publieke opinie zal echter dmv openbare reactie– en discussiefora haar rechtmatige aandeel in de maatschappelijke democratie veroveren.

  Dit forum zou daarbij een nuttige en waardevolle rol kunnen spelen.

 15. In een democratie gaat het om wat allemaal voorafgaat aan het beleid van de overheden en bestuursorganen en de dingen die zij beslissen en doen. Bij beoordeling van het democratische gehalte van dat laatste telt ook wat daaraan vooraf had kúnnen gaan als alle middelen en mogelijkheden tot publieke meningsvorming en -uitingen waren benut en of die niet wellicht bewust waren geblokkeerd.

  Niet gebruik willen maken van mogelijkheden die het internet nu biedt, betekent het moedwillig beperken van publieke meningsvorming die aan politieke afwegingen en aan bestuurlijk beleid vooraf moet gaan.

  De gang van zaken mbt het Augustinuspark lijkt relevant genoeg voor onafhankelijk journalistiek onderzoek dat het gemeentebestuur zegt te willen gaan steunen. Hetzelfde geldt voor het Stadshart en nog wat andere dubieuze kwesties.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.