De gemeente krijgt € 9,2 miljoen subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de ontwikkeling van het bestaande bedrijventerrein Legmeer, waarvan zij een woon-werkbuurt wik maken. Het geld komt uit de zogeheten Woningbouwimpuls. Eerder vroeg de gemeente voor de transformatie € 11 miljoen voor de bouw van 1600 woningen, maar werd toen afgewezen.

Overigens had zij die eerste afwijzing gemeen met de helft van de aanvragers (52). Een tweede aanvraag in het kader van de  regeling Woningbouwimpuls had kennelijk meer succes.

Belangrijke stap

Nu wordt een deel van de publieke investeringen door een bijdrage van het Rijk vergoed. De gemeente hoopt binnen drie jaar met de woningbouw op Legmeer te beginnen, waar 600 sociale huurwoningen zullen komen.

Volgens wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ontwikkeling) is door de bijdrage van het Rijk een belangrijke stap in de ontwikkeling gezet. Legmeer wordt een wijk waar wonen, werken en voorzieningen samen komen, zegt ze. “Met dit geld kunnen we een deel van de kosten dekken voor infrastructuur en voor het verplaatsen van de gemeentewerf en het afvalbrengstation. Daarnaast zal de gemeente investeren in een basisschool.”  Samen met ontwikkelaars wil de gemeente de plannen verder uitwerken. Zij zegt ondernemers op Legmeer en omwonenden op de hoogte te houden.

Transformatie

De gemeente stuurt actief aan op herontwikkeling van het in haar ogen verouderde bedrijventerrein naar een “gemengd, duurzaam, groen en toekomstbestendig woon- en werkgebied.”

In de eerste fase zijn in totaal 2.157 woningen gepland. De eerste paal gaat dus binnen drie jaar de grond in en binnen tien jaar voor de laatste in deze fase. Dat bijna zestig procent (59%) in het ‘betaalbare’ segment terecht komt was een eis van de Woningbouwimpuls. Concreet betekent dit dat er voor 2030 circa 430 nieuwe sociale woningen en 840 in het middensegment worden gebouwd. “Juist voor degenen die in de overspannen woningmarkt in deze regio amper een woning kunnen vinden”, meldt de gemeente. Meer informatie is te vinden op www.amstelveen.nl/legmeer.

Woningbouwimpuls

Het kabinet wil jaarlijks ongeveer 75.000 woningen toevoegen aan de woningvoorraad. De Woningbouwimpuls is bedoeld om de productie te versnellen van betaalbare woningen en zodiende het aanbod voor starters en mensen met een laag of middeninkomen te vergroten. De Woningbouwimpuls richt zich vooral op stedelijke regio’s waar de vraag naar woningen het grootst is. De gemeente deed de aanvraag in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam. In totaal deden acht gemeenten in de regio een aanvraag voor tien projecten, waarvan Legmeer er één is.

Het is de bedoeling dat veel bedrijven van Legmeer verhuizen naar het nieuwe bedrijventerrein Amstelveen Zuid.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.