Met steun van de coalitiepartijen VVD en D66 diende fractievoorzitter Michel Becker van Actief voor Amstelveen ( AVA) woensdag een motie in, waarin kleine huisjes (zogenoemde ‘Tiny Houses’) als tijdelijke huisvesting voor onder meer starters op de overspannen woningmarkt worden bepleit.

Michel Becker (AVA)

De gehele gemeenteraad stemde er mee in. De starters mogen maximaal 28 jaar oud zijn, maar ook 60 plussers komen er voor in aanmerking. De huisjes moeten worden neergezet op grond die nu geen woon- of bouwbestemming heeft. In de motie werd aan B&W gevraagd alles in het werk te stellen voor plaatsing van die ‘container-units’, waarvan de bewoners hun plek op de bestaande wachtlijsten behouden. Daarover zouden dan afspraken met corporatie Eigen Haard moeten worden gemaakt. En als de betrokkenen een huurwoning achterlaten, moet die niet snel worden geliberaliseerd.  Over de mogelijkheden voor die tijdelijke woningen van minimaal vijftig vierkante meter, moeten B&W de gemeenteraad voor de zomer informeren.

Maatschappelijk

Volgens AVA moeten bij Eigen Haard en Woningnet ingeschreven Amstelveners, voorrang krijgen bij toewijzing ervan. In andere gemeenten worden de ‘Tiny Houses’ te koop aangeboden voor € 25.000 of verhuurd voor € 450 per maand. Het zijn kleine vrijstaande woningen, duurzaam gebouwd en zelfvoorzienend. “Wij moeten onze woonvoorraad eerlijker verdelen en ondanks alle economische belangen onze stad niet weggeven. Onze kinderen hebben straks ook een economisch, maar vooral een maatschappelijk belang”, zei Becker. Overigens zijn de kleine woningen volgens hem ook stapelbaar. Hij noemt zijn motie zelf ‘baanbrekend’. De kleine huisjes kunnen volgens hem onder meer op gronden met een agrarische bestemming worden geplaatst.

38 REACTIES

 1. Stapelbaar. Ik stel voor tot 20 hoog. Lijkt mij wel spannend met zo’n storm van afgelopen weekend. Ook ga ik nu een vergunning aanvragen voor tijdelijke kampeerterreinen in parken om het huizenprobleem op te lossen.

  • Ach, in sommige gevallen kan dit een oplossing zijn voor mensen die voor hun bejaarde vader of moeder willen zorgen die dan in zo’n huisje woont. Maar of dat nu op grote schaal in onze gemeente kan, waag ik ten zeerste te betwijfelen.

  • Mijn oma zei: “wie het kleine niet eert, is het grote niet weert”……en wat heb jij gedaan Olaf? Jouw grote hersens al laten kraken over het woonprobleem in Amstelveen of is roepen vanaf de zijlijn makkelijker?

   Deze partij komt tenminste met een concreet voorstel en sommige andere partijen hoor ik alleen maar roepen dat het anders moet, zonder duidelijke plannen.

   • Nee hoor meneer of mevrouw Daatje.
    Dit is een dom voorstel vanuit de politiek terwijl men op vele fronten slecht werk aflevert. Zo ook op het terrein van de woningbouw.
    Zo lag er al geruime tijd geleden een bouwplan voor de locatie Groen van Prinstererstraat hoek Haspelslaan . Dit werd echter vanwege NIMBY gedrag van de omwonenden afgeblazen.
    Kijk ook eens naar de oeverloze discussie rondom de al dan niet afbraak van de Heilige Geest kerk aan de Lindenlaan ten faveure van woningbouw.
    Daarnaast ligt er nog een grote Bovenkerkerpolder leeg bij. Dit heeft diezelfde Gemeente echter taboe verklaard voor woningbouw. Misschien moet politiek Amstelveen dan eens de enig juiste conclusie trekken: Amstelveen blijkt vol en kan geen nieuwe inwoners meer huisvesten.
    Een omtrekkende beweging richting containers lijkt mij een uiterst primitieve (politieke) stuiptrekking.
    Wellicht kent (kende?) uw oma ook het gezegde: “vol is vol”.

    • @Olaf gedeeltelijk waar! Waarom bouwt men dan op dit ogenblik een 13 stadsvilla’s in Middenwaard, waar op dezelfde plek minsten 3x dat aantal aan redelijke rijtjeshuizen konden staan? En een veelvoud aan appartementen. Hetzelfde geldt voor dat project aan de Handweg en gold voor dat project bij de Lindenlaan tegenover de Poelier. En jij hebt het over de Bovenkerkerpolder. Een groot deel daarvan is beschermd vogelweidegebied . Of wil je soms ook de helft van het Amsterdamse Bos laten verdwijnen? Je hebt een punt over de golfbaan, een redelijk groot gebied, ligt ook in de Bovenkerkerpolder, maar dat kon plotseling weer wel, terwijl er allerlei andere banen in een straal van 15 km rondom Amstelveen liggen. Op zijn minst toch vreemd niet ?Dan het volgende. In de soc woningbouw zijn er ook vele ouderen die willen downsizen, maar door het tegenwoordige beleid van langer zelfstandig wonen, blijven die vaak alleen in een compleet huis achter of ze kunnen wel doorstromen maar dan zijn ze gelijk 1 1/2 hun huidige huur kwijt. Dus er gebeurt niets. Ook moet men eens stoppen met dat beleid om maar steeds meer expats naar Amstelveen te krijgen. Er zijn genoeg andere plaatsen in de regio waar zij ook goedkoper terecht kunnen, want hier en in Buitenveldert maakt men echt misbruik van deze mensen qua huren.

     • Als ik de door jou aangedragen voorbeelden lees, ben je het gewoon met mij eens dat het woonbeleid van deze gemeente niet deugt.

      Overigens als je thans over de A9 rijt ter hoogte van het Amsterdamse Bos zal je zien dat daar een grote kaalslag bezig is om de verbreding van die weg te kunnen accomoderen. Hoezo de natuur beschermen? Waarom in de Bovenkerkerpolder wel en bij het Amsterdamse Bos niet?

      Expats zijn vaak verbonden aan het buitenlandse bedrijf waarvoor zij werkzaam zijn en derhalve (vaak in een management functie) daaraan gekoppeld. Expats weg, bedrijf weg.

     • In één ding heeft het kabinet blijkbaar gelijk: De gemeente zit dichter bij de burger. Voor sommigen geeft men haar dan ook van alles de schuld, waarvoor landelijk beleid verantwoordelijk is. Voor hen bestaat nationaal of regionaal niets en zijn tekorten uitsluitend het gevolg van falend lokaal beleid. Dat werkt als rode lap op niet nadenkende stieren. Misschien is het vloeken in de kerk, maar aan een kant begrijp ik B&W wel dat zij een derde sociale huurwoningbouw van alle woningen wel genoeg vinden en nu in de middenklasse moet worden gebouwd, omdat mensen daar ontzettend knel zitten. Daar staat tegenover dat wat nu geboden wordt daar geen echte oplossing op langere termijn is. Maar ja, elke meter in Amstelveen is goud waard en goeddeels niet meer in handen van de gemeente, hoe die ook daar dan ook de schuld van krijgt. Wat de Bovenkerkerpolder betreft: Groen blijven en bouwen verdragen elkaar doorgaans niet. Persoonlijk begrijp ik ook niet dat de gemeente met 40% denkt te groeien qua inwonertal, plus groei in ‘werklocaties’. terwijl er nu al overstelpende woningnood heerst. Maar misschien ben ik daar te dom voor en hoort dat bij de hogere wiskunde.

 2. Net als zoveel moties in deze raadsvergadering staat deze motie bol van het wensdenken. En volgens mij weet de hele raad dat, maar probeert men toch een soort van goede wil te tonen.

  • Heb je best wel gelijk in, maar Randstedelijk gezien ,begint dit probleem steeds groter te worden. Steeds meer partijen beginnen dat ook in te zien en opeen gegeven moment zal Den Haag toch met een soort oplossing moeten komen.

  • Wellicht omdat de “zwijgende meerderheid” zijn stem moet laten gelden om het politieke niveau in deze gemeente op een hoger niveau te tillen.

 3. Bedoel je verkiezingen, Olaf? De neoliberalen van VVD en D66 blijven samen toch de grootste, dus daarop moet je qua duurzaamheid en maatschappelijke solidariteit geen optimistische verwachtingen baseren.

 4. Tiny houses, gestapelde containerwoningen, stacaravanparken zoals in de VS. Er is veel mogelijk buiten reguliere woningbouw. Het gaat om een noodsituatie en er zal iets moeten gebeuren.

  De gemeente had het oude KPMG gebouw kunnen kopen en vervolgens (evt met verlies) doorverkopen aan een ontwikkelaar met het beste plan voor herbestemming tbv sociale huurwoningen.

 5. Michel Becker ( voormalig VVD en D66-lid)van AVA krijgt nu ook een kruimeltje toegegooid van zijn voormalige partijgenoten. Zonde! Want hij had beter met dit idee samen kunnen werken met GL en SP e.a. Dan hadden zijn grote vrienden waarschijnlijk aanvankelijk wel tegen gestemd, maar uiteindelijk zou dit dan raadsbreed zijn aangenomen en hij had zijn statement van meer betaalbare huizen voor de starters en lagere middenklasse kunnen handhaven, want het is best een kleine orginele deeloplossing, ook gezien vanuit de mantelzorg voor een stel bejaarden.

 6. Eens gegoogled op Tiny House, maar die dingen zijn niet te vinden voor €25.000,—, tenzij je het zelf bouwt. De kleinsten zijn ook piepklein, zo’n 4 bij 3M.

 7. Hr. Bos, jammer dat wij als lezer niet kunnen reageren op uw bijdragen, dus dan maar zo.
  Natuurlijk heeft u gelijk dat de A9 een rijksweg is maar geldt dit ook voor de uitbreidingsstroken ter linker-en rechter zijde? Ik laat mij graag corrigeren, maar behoren deze niet toe aan de gemeente Amstelveen?

  • ‘Reageer’ staat niet onder iedere bijdrage, Olaf. Bij voorbeeld ook niet onder die van jou van 03:51 PM.

   @JB, de A9 is inderdaad een Rijksweg, maar de gemeente is niet alleen contractpartner maar tevens (en vooral) hoeder van de gezondheid, welbevinden en andere belangen van de inwoners van Amstelveen.

    • Geachte heer Oomes,
     Het hele profiel van een rijksweg inclusief de op- en afritten, bermen en dergelijke is eigendom van en verantwoordelijkheid voor het rijk. Opgelost?

     • Nee want de vraag is gericht op de nieuwe stroken Amsterdamse bos die op dit moment worden kaalgeslagen. Dit zijn omvangrijke stroken welke geenszins gerekend kunnen worden tot de reguliere bermen.

      Daarenboven heb ik die stroken (inclusief fiets- en wandelpaden) altijd zien onderhouden door de gemeente Amstelveen en Amsterdam en niet het Rijk.

 8. Rijkswaterstaat kapt alleen op eigen terrein. Ze hebben ook bijgekocht om de nieuwe uitbreiding te kunnen maken: voorbeelden zijn. Annakerk met pastorie en de rij woningen in het oude dorp. En een berm van een rijksweg kan best 75 tot 100 m zijn, dat is regulier, kijk om u heen als u op een snelweg rijdt. En u kunt de gemeente Amstelveen niet gezien hebben daar, de gemeente Amsterdam is eigenaar van het Amsterdamse Bos en onderhoudt de paden en fietspaden buiten het snelwegtrace, althans dat is de bedoeling.

 9. De gemeente heeft dus grond verkocht aan het Rijk. Dat is dan helder. Vraag blijft dan wel of er is bedongen dat de natuur hersteld wordt middels nieuwe aanplant. Dat is toch een thema tegenwoordig?

  Overigens worden en zijn elders in Amstelveen ook hele percelen groen en bomen gekapt voor diezelfde verbreding van de A9. Er lijkt (ter hoogte van de Meander flats) zelfs een heel Heempark te worden opgeofferd.

  En dan te bedenken dat Amstelveen van oudsher bekend stond als een groene gemeente.

  • Misschien handig om eens langs te gaan bij het informatiecentrum in de bibliotheek. Daar is de informatie beschikbaar over de natuurcompensatie, dat zeer uitgebreide plan is er namelijk als verplicht onderdeel van de vergunningsprocedure.

    • Nou Broer konijn ik ben geweest maar dat viel ernstig tegen. Naast een poster dat er 5304 (!) bomen sneuvelen t.b.v. de verbreding A9 is de enige info betreffende compensatie een berichtje op het prikbord van Mw. Jara Brinkman (Omgevingscoordinator VEENIX) met de volgende inhoud:
     “Groencompensatie. Alle bomen en struiken worden gecompenseerd. Rijkswaterstaat is met de gemeente Amstelveen overeengekomen dat de gemeente de bomen binnen de bebouwde kom compenseert door nieuwe bomen te planten in de directe omgeving. Naar verwachting zal in 2024 gestart worden met de aanplant van nieuwe bomen en struiken. Het beplantingsplan wordt in overleg met de bewoners opgesteld.”

     Kortom niets is nog uitgewerkt maar ik kijk uit naar het overleg omtrent het beplantingsplan, immers ik ben ook bewoners van deze gemeente.

     Overigens viel mij op dat er helemaal niets wordt gemeld over de enorme hoeveelheid bomen die zijn gekapt ten behoeve van de werkzaamheden rondom de Beneluxbaan. Worden deze wellicht ook gecompenseerd?

 10. De overheid gebruikt ons geld om terreinen op te kopen voor verbreding van een autoweg dwars door onze woonplaats tbv inwoners van Almere voor wie geen goede treinverbinding met Schiphol beschikbaar is.

  Dat daarvoor een paar duizend bomen gekapt moeten worden en dat door het midden van Amstelveen voor altijd een open verkeersriool zal blijven lopen en dat het stadscentrum een enorm verkeersplein zal blijven, is ‘collateral damage’.

 11. Olaf, vraag bij Inzicht ook eens naar het aantal stoplichten op dat grote vierdubbele kruispunt bovenop de verkeersgoot A9 in het midden van Amstelveen. En wat het effect van al die optrekkende auto’s zal zijn op de luchtkwaliteit in het Stadshart.

 12. Wat is dat toch raar. Elke keer om een verzoek naar initiatief gaat u zeuren over id’s etc.
  Misschien wil niemand weten wie u bent. Is dat dan belangrijjk?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.