De gemeente wil dit jaar 180 mille in een mediafonds storten. Behalve dat wordt de gemeenteraad gevraagd in maart onder meer gevraagd een uit maximaal vijf en minimaal drie leden bestaande zogenoemde Mediaraad in te stellen, die de B&W gaat adviseren over het betalen van journalistieke producties. Journalisten van plaatselijke media, c.q. degenen die daar de afgelopen twee jaar hebben gewerkt, zijn uitgesloten van lidmaatschap van die raad.

De gemeente zegt via het fonds voor onafhankelijke journalistieke producties de lokale journalistiek, die lijdt onder redactionele financiële beknotting, een impuls te willen geven. Een werkgroep uit de gemeenteraad heeft in grote lijnen vastgesteld hoe het met de lokale media verder moet. In de in te stellen Mediaraad hebben zowel journalistieke deskundigen als maatschappelijke leden zitting. Zij moeten allemaal ‘representatief’ zijn voor de Amstelveense samenleving. De ‘maatschappelijke’ leden moeten actief zijn op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, bedrijfsleven, sport, onderwijs en zorg. Alle leden, benoemd door het college op voordacht van een benoemingscommissie uit de gemeenteraad, krijgen € 125 per vergadering.

Ambtelijke selectie

Het is de bedoeling dat het functieprofiel voor leden van de Mediaraad wordt gepubliceerd, zodat in principe alle Amstelveners kunnen reageren, waarna ambtenaren de reacties in eerste instantie ‘licht’ beoordelen. Volgens wethouder Rob Ellermeijer hebben inwoners er recht op te weten wat er in hun gemeente gebeurt en daartoe onderzoeksjournalistiek een probaat middel te achten. Naar zijn mening kan een onafhankelijk mediafonds daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Maatschappelijke impact

De door het mediafonds te financieren producties moet publiek toegankelijk zijn en er mag dus geen betaling voor worden gevraagd, wat betekent dat de onlangs door het Amstelveens Nieuwsblad in het leven geroepen Premiumsite, waarvoor men met betalen, er niets mee kan. De productie mag niet achter een betaalmuur van de samenwerkende media-partij, zegt de gemeente. “Het product heeft maatschappelijke impact: stimuleert debat en ontmoeting van diverse groepen Amstelveners en bevordert op deze manier de diversiteit van het maatschappelijk debat”, is een van haar uitgangspunten.

Regels

Het mediafonds werd aangekondigd in het collegeprogramma 2018-2022 van B&W. De gemeenteraad vroeg het college vorig jaar met een voorstel te komen. Tien procent van het aan de raad gevraagde budget zal bestemd zijn voor de ambtelijke inzet en twee procent voor de organisatie van de mediaraad. De gemeenteraad stelt ook de door B&W voorgestelde regels voor mediaraad en -fonds vast.

5 REACTIES

 1. Als de mediaraad enkel mag adviseren en B&W het laatste woord heeft, dan is er niet bepaald sprake van ‘bestuur op afstand’ zal ik maar zeggen. En dan heb ik het nog maar niet over het ons-kent-ons clubje uit de Amstelveense cultuur, welzijn, bedrijfsleven, sport, onderwijs en zorg die zitting mogen nemen in deze raad en allemaal banden hebben met de gemeente of daar zelfs deels afhankelijk van zijn. Nee, dat wordt echt een fraai staaltje onafhankelijke journalistiek.

  Lezen we nog even dit rapport dames en heren van de gemeenteraad?

  https://uploads.strikinglycdn.com/files/4e03f7dc-56a2-4119-b1c8-513a710f9b0d/Rapport-Universiteit-Leiden-Het-versterken-van-lokale-nieuwsmedia.pdf

 2. In de Mediaraad zitten journalistieke deskundigen en ‘maatschappelijke’ leden die actief zijn op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, bedrijfsleven, sport, onderwijs en zorg. Zij worden allemaal geacht representatief te zijn voor de Amstelveense samenleving. Wie geen binding heeft met die gebieden, wordt niet vertegenwoordigd en gehoord.

 3. Ik vond die formule van dichtbij.nl met zijn meeschrijvers en redactionele stukjes best leuk. Veel mensen deden daar aan mee. Het was m.n. van de meeschrijvers vaak geen echte journalistiek, maar meer opiniërende en vaak klopte het ook niet , maar juist omdat velen zich er mee bemoeiden kreeg je soms leuke discussies en het niveau werd door een moderator gehandhaafd. Een enkele keer zag je ook dat locale politici zich gedwongen voelden om op te berde gebrachte onderwerpen te participeren. Menig goed bevonden stukje werd ook overgenomen door de papieren versie van Dichtbij.nl.

 4. Dichtbij was inderdaad een goede format voor een openbaar forum voor publieke discussies over politieke en maatschappelijke onderwerpen. Helaas liet de moderator zich intimideren en hield zij zich niet aan de Gebruiksvoorwaarden. Zodoende regeerde de willekeur en gold het recht van de grootste schreeuwer.

  • Helaas is Dichtbij.nl ter ziele gegaan door een combinatie van de volgende factoren;
   – De moderator die te veel moest doen, waardoor zij het kaf van het koren niet kon scheiden op korte termijn. Wat dat betreft doet Nu.nl het beter, zij modereert voor plaatsing.
   – Diverse figuren uit de lokale politiek vonden dat zij te veel in hun hemd werden gezet. En stelden daarover zelfs vragen in de raad. Zij hadden het dan over “ onwaarheden” alsof de bewieroking van het gemeentelijk beleid en het negeren van ongevallige zaken wel juiste berichtgeving is.
   – Dit is een aanname van mij, maar ik vond er wel erg weinig advertenties in staan. Dus ook erg weinig advertentie inkomsten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.