Vijf (in plaats van vier) organisaties ondertekenden ten overstaan van zorgwethouder Marijn van Ballegooijen maandag een contract voor het leveren van hulp bij de huishouding. Eigenlijk zijn bestaande clubs in de race gebleven na een nieuwe aanbesteding door de gemeente. Zij werken alle in een deel van Amstelveen, een constructie die de gemeente invoerde, nadat zij eerder problemen kreeg met één ondernemer voor heel Amstelveen. Maar nu wordt wel het ‘open house’ principe gehanteerd, zei de wethouder.

Het betekent dat iedereen de huishoudelijke hulp kan houden die hij al had. Onderaannemer Flexy Cura is bij de nieuwe selectie afgevallen. Daar staat tegenover dat zowel met Brentano als onderaannemer Zorgsamen een contract werd getekend. Die twee vormen nu een combinatie, zegt men bij de gemeente. Andere ondertekenaars: Axxiecom Thuiszorg, T-zorg en Privazorg. Intussen werken de hulpen bij de huishouding in een uiterst concurrerende markt, heeft Van Ballegooijen toe. “Er zijn wel mensen te krijgen”, meldt de directie van Axxiecom zuinig. Het houdt met het personeel niet over en er bestaan bij wachtlijsten.

Voor inwoners die hulp krijgen – of hebben gevraagd – via Axxicom Thuishulp en Tzorg, verandert er niets. Inwoners die hulp krijgen – of hebben gevraagd – via Brentano of FlexiCura kunnen kiezen voor de nieuwe combinatie Zorgsamen-Brentano of een van de andere gecontracteerde zorgaanbieders. Inwoners kunnen ook kiezen voor de nieuwe zorgaanbieder PrivaZorg. Amstelveners die hulp ontvangen van Joods Maatschappelijk Werk kunnen overstappen naar een van de aanbieders waarvan de gemeente zorg heeft ingekocht of een Persoons Gebonden Budget (PGB) aanvragen.

Vieren

“We vieren vandaag dat de aanbesteding is afgerond”, zei Marijn van Balleggooijen. Volgens hem zijn de organisaties met wie in zee wordt gegaan met vlag en wimpel door de selectieprocedure gekomen. Maar ook hij kon er niet onderuit dat het vinden van personeel in de sector een probleem vormt. Hij herinnerde er aan dat onlangs een banenmarkt werd gehouden in het raadhuis, waarmee men er zich specifiek op richtte. Centrale vraag: Zijn er nog mensen te vinden voor dit werk. Velen werken in de huishouding voornamelijk zwart. Voordeel is dat zij nauwelijks iets aan de belasting doorgeven. Aan die status prijkt intussen wel het nadeel dat men doorgaans geen vakantiegeld en doorbetaalde vakantie krijgt.

Studenten

De organisaties die zich er mee bezig houden, schakelen soms studenten in, bleek bij de ondertekening. Maar velen van hen zien de combinatie studeren en werken in de huishouding op termijn toch niet zitten. Zoals anderen ook afhaken wegens een combinatie met de thuissituatie. En over het algemeen is het toch zwaar werk, dat huishoudelijke. Men is geneigd aan degenen die ervoor kiezen te werken voor één van de vijf clubs een sociale component te geven. Maar niet iedereen is daarvoor in de praktijk geknipt, zeker niet in een toch al overspannen arbeidsmarkt, waar men zo ongeveer blij is met ieder personeelslid dat zich meldt.

Signaleren

Een van de ondertekenaars zei met een wervingsadvertentie, zeggend ‘is schoonmaken je passie?’, weinig succes te hebben gehad. Beter was aan medewerkers te vragen hun familie en vrienden voor het vak te interesseren. Amstelveen voert actie onder het motto ‘maak het verschil’. Van Ballegooijen hamerde er op dat de gemeente sterk wil leggen op signalering door degenen die, zoals de hulpen in de huishouding, vaak bij klanten over de vloer komen. Daavoor wil hij trouwens ook huisartsen inschakelen, maar die zijn volgens een van de ondertekenaars in de praktijk moeilijk te bereiken. De bedoeling is dat degenen die cliënten bezoeken wat zij signaleren doorgeven aan leidinggevenden.

Het signaleren van andere gebreken dan louter huishoudelijke krijgt in het gemeentelijke beleid extra aandacht. Het sluit ook aan bij de mantelzorgondersteuning, waarvoor de gemeenteraad extra geld heeft uitgetrokken. Voor die signalering is de ene persoon meer in de wieg gezegd dan de andere, besefte men wel maandag.

Intussen ligt het salaris van degenen die de contracten tekenen vele malen hogen dan dat van hun personeel dat het werk moet doen. Die krijgen tussen de ruim tien en dertien euro per uur bruto, krachtens de CAO. Voor dat bedrag wordt een ook signalerende kracht gevraagd.

34 REACTIES

 1. “Maar nu wordt wel het ‘open house’ principe gehanteerd,” zei de wethouder.

  Betekent dit dat nu weer afscheid wordt genomen van de geografische indeling die was bedacht en ingevoerd door de vorige wethouder die Zorg in zijn portefeuille had? Dat zou mij niet verbazen want ik vond het destijds een onzinnige gedachte.

  Wat kosten al die slechte ideeën die naderhand weer ongedaan gemaakt moeten worden. En worden er lessen uit getrokken? Worden wethouderlijke hobby’s en bevliegingen voldoende kritisch beoordeeld?

  • Goed lezen. ‘Zij werken alle in een deel van Amstelveen, een constructie die de gemeente invoerde, nadat zij eerder problemen kreeg met één ondernemer voor heel Amstelveen.’ Dat staat in de inleiding. Er is dus geen afscheid genomen van wat de door u als minkukel (voor zover het zijn functie betreft) beschouwde vorige wethouder Zorg. De onzinnige gedachte, althans naar u mening, is in stand gebleven. Goeddeels ,et dezelfde partijen.

  • Bedankt voor uw (gedeeltelijke) uitleg. Wat wordt dan bedoeld met
   “Maar nu wordt wel het ‘open house’ principe gehanteerd, zei de wethouder.”? En wat is eigenlijk het verschil tussen ‘open house’ en ‘open huis’?

   (Er zit een heel groot stuk wit tussen het artikel en de reacties.)

   • 1. Interesseert het u echt of wilt u, zoals gebruikelijk, alleen kritiek leveren?
    2. Het verschil tussen ‘open house’ en open huis moet u de wethouder vragen. Tegenwoordig moet alles Engels, dus daar zal het wel mee te maken hebben. Ik heb alleen hem geciteerd en erbij gezegd dat iedereen bij eigen hulp kan blijven. Dat betekent Open House.
    3. Er is geen medium dat naar uw mening correct verslaat. Behalve natuurlijk u lijf-dagbladen.

 2. Huishoudelijke hulp is inderdaad zwaar werk, maar meestal kunnen zij bij die bedrijven geen volledige aanstelling krijgen, waardoor zij boven het bijstandsniveau kunnen uitstijgen. Of zelfs aanvulling moeten vragen tot bijstandsniveau. Zou de gemeente dan ook niet in overleg met die bedrijven moeten gaan om zo veel mogelijk volledige banen aan te bieden. Dat zou de motivatie bij de toekomstige hulpen die het werk wel fysiek aan kunnen ten zeerste bevorderen, dunkt mij, waardoor dit probleem toch gedeeltelijk uit de wereld kan worden geholpen.
  Tenminste als dit probleem niet zelf gedeeltelijk door de gemeente is gecreëerd, zoals kwade tongen beweren. Want het is goedkoper voor de gemeente om die mensen tot het niveau van een uitkering te laten werken en niet meer. Tenslotte scheelt dat toch ook weer geld uit de bijstandspot, aldus diezelfde kwade tongen.

  • 1. De gemeente doet alleen aanbestedingen (waaruit organisaties voortkomen die voor haar gaan werken), overeenkomstig wetgeving.
   2. Wat boze tongen beweren, kan ik niet bewijzen en u ook niet. Op een dag van huishoudelijke hulpen bleek het tegendeel.
   3. De CAO is een kwestie van werkgevers en bonden.

   • Punt 2 Klopt, maar het wordt wel gezegd.
    Punt 3 Over de CAO heb ik niet eens gesproken. Daar kun je ook nog een hele boom over opzetten, maar dat past niet in dit verhaal.

 3. Ik vroeg u wat de wethouder bedoelde met het ‘open house principe’ dat hij nu gaat toepassen.

  Ik vermoedde dat hiermee afscheid werd genomen van de (volgens mij onzinnige) strikte geografische indeling van de zorg die door wethouder Raat was ingevoerd.

  U sprak dat tegen. Toch wordt gesuggereerd dat deze wethouder iets anders gaat doen dan de vorige. Maar wat dan?

  Wat uw gebruikelijke sneer betreft: Ik heb alleen kritiek als daar reden voor bestaat.

  • pfffff. In het nieuwe contract is alleen opgenomen dat mensen de hulp aan wie zij gewend zijn kunnen houden. Logisch want het verandert vrijwel niets aan de al bestaande indeling van de stad en de daar werkende organisaties. Wat u kritiek betreft: Ik heb alleen die maan gezien. Maar ga zo door, want het spuien van en zieken naar kritiek is nu eenmaal uw hobby. En ieder mens heeft recht op een eigen liefhebberij.

 4. Prima. Doordat mensen de zorg behouden die zij hadden, verwatert allengs de strikte geografische indeling van de zorg. Prima. Zo komt gaandeweg een einde aan die onzinnige verdeling, ervan, één van de vele foute beslissingen van uweetwelwie.

  • Zeg app dit is een beetje zeuren. Indertijd heeft Raat gezegd dat hij een geografische indeling wil, maar dat hij ook wil dat mens hun hulp waaraan ze waren gewend niet zouden verliezen. Dat is toch prima! Jij woont in het Stadshart en hebt al jaren dezelfde hulp van bedrijf x Die houd je, maar eigenlijk is dat Stadshart van bedrijf y. Als er nu nieuwe bijkomen gaan die in principe naar hulpen van y. En als jij verhuist en er komt iemand anders wonen die ook hulp nodig heeft, gaat dat naar y.

   Super toch! Scheelt reistijd, onkostenvergoedingen en dus geld. Iedereen blij!

 5. Kees, ik moet er niet aan denken dat ik bedrijf y moet nemen ‘omdat het Stadshart van y is’, terwijl ik weet dat bedrijf x veel beter is. Wethouder Jeweetwel is toch van de partij die de markt wil laten kiezen en die tegen betutteling door de overheid is?

  • Elk bedrijf voldoet aan de voorwaarden bij wet anders hebben ze geen licentie. Voldoen ze daar niet aan dan hebben ze een probleem met de overheid. En natuurlijk kun je wel eens een individuele hulp treffen die niet goed is, dan kan daar altijd met het betreffende bedrijf over gepraat worden. Ook gezien dat mensen er terecht werden uitgegooid.

 6. JB, als u niet weet wat wethouder Van Ballegooijen bedoelt met zijn ‘open house principe’, waarom schrijft u het dan op?

  Kees, men heeft dus geen keuze. Dat is in strijd met de door VVD-ers beloofde marktwerking, keuzevrijheid, concurrentie en zo min mogelijk overheidsbemoeienis. ‘Het Stadshart is van zorgbedrijf Y,’ schreef jij. Dat heet monopolie.

  • U kunt echt niet lezen he? Probeer het eens met een boek een Hip en Janneke -taal. Ik scheer in één regel wat open house oriincipe betekent: ‘Het betekent dat iedereen de huishoudelijke hulp kan houden die hij al had’. Aan de andere kant weet ik dat uw kritiek zal blijven. Het is nu eenmaal uw hobby. Mag ook hoor. Maar vindt u het erg als ik op onzinnige en eindeloze vragen niet meer antwoord? Ik hen meer te doen.

 7. Kom nou. ‘Open house’ betekent ‘open huis’ en niet ‘You can keep your care provider’. Er zit dus meer achter dat principe dan u voetstoots aanneemt.

  Als mensen vanuit hun grote huizen in Randwijck, Elsrijk of Westwijk verhuizen naar een comfortabel appartement aan het Stadsplein (binnendoor naar AH, Bijenkorf, PostNL en de rest vh winkelcentrum), dan mogen zij hun zorgprovider houden.

  Als wij echter van hen horen hoe tevreden zij daarover zijn, mogen wij niet overstappen omdat wij gebonden zijn aan de monopolist in het Stadshart. Is dat wat de liberalen van de VVD ‘vrijheid’ noemen?

  • Onvoorstelbaar! Dit is nu echt tegenspreken terwille van het tegenspreken. Wat een gezeik, zeg! Ik kan er ook wat van, maar ik probeer het tenminste nog eerlijk te doen. Dikke doei, App!

  • Kees, zeg nou gewoon wat er niet klopt aan mijn argument: Wie ontevreden is over zijn/haar zorginstelling, mag niet overstappen naar één van de andere die het beter doet. Waar of niet waar?

 8. “Het Stadshart is van zorgbedrijf Y,” schrijft Kees de Groot. Dit monopolie is door de gemeente bepaald. Ik mag dus niet kiezen voor zorgbedrijf Y van mijn buren die vanuit Elsrijk (hier 500 meter vandaan) hierheen zijn verhuisd.

  Nogmaals: Waar of niet waar?

  Zijn de zorgbedrijven ook verplicht om alleen te werken met personeel dat uit de hun toegewezen wijken komt? Volgens Kees gaat het immers om reistijden.

  Het is geen goed teken als redelijke vragen niet worden beantwoord.

  • Bent u nog echt zo stom, dommer dan iedereen in Amstelveen, of is het gewoon een kwestie van tegen zijn om het tegen zijn. Iedereen kan de hulp houden die hij heeft, als men er in het Stadshart een uit Elsrijk heeft (volgens mij trouwens dezelfde organisatie), kan men die club (laten) aanvragen. Er verandert trouwens niets, want de meeste organisaties zijn gehandhaafd. Alleen voor de ene die nieuw kwam is die mogelijkheid in de contracten vastgelegd. Ik was van plan op uw onzinnigheid niet meer te reageren, maar uw stompzinnigheid haalde mij over. Nu zegt ik dus: basta, want tegen zoveel onzin is niet meer op te boksen.

 9. Ik stel een heel gewone en tegelijk heel essentiële vraag. Geef daarop nu eindelijk eens op een normale manier antwoord, dus zonder weer te gaan schimpen en schelden. Hier komt-ie (nogmaals):

  Ik mag dus niet kiezen voor zorgbedrijf X van mijn buren die hierheen zijn verhuisd. Waar of niet waar?

  Antwoord van Johan Th. Bos: Dat is is onzin en dus onwaar.

  • JB u schrijft dat iedereen de hulp kan houden die hij heeft, maar dat was niet mijn vraag. Beter lezen. Wie is hier nu dom?

   Inwoners zijn gebonden aan het zorgbedrijf van hun district en zijn dus NIET vrij zijn om zelf een andere zorgbedrijf te kiezen, TENZIJ men is verhuisd, want dan mag men zijn/haar zorgbedrijf behouden (meenemen).

   Deze regeling is in strijd met de door de liberalen van de VVD beleden marktwerking, concurrentie en keuzevrijheid.

 10. JB, u heeft mijn reactie van 12:48 gewijzigd door daarin uw (onjuiste) antwoord te schrijven. gewijzigd. Dat is onbehoorlijk én dom.

  Het is namelijk WAAR dat ik NIET mag kiezen voor zorgbedrijf X van mijn buren die hierheen zijn verhuisd.

 11. Waarom App blijf je doorgaan, terwijl je weet dat de heer Bos een VVD likker is. Het heeft totaal geen zin meer, om deze man die zich journalist noemt tegen te spreken, want hij denkt dat hij dat is. Een VVD likker…..en nu wacht ik met smart op zijn commentaar….Een echte journalist zou onderzoek doen. En zou onafhankelijke bijdrage leveren. Met gedegen onderzoek. Hij doet niets anders dan wat persberichtjes rondsturen.

  • Voor de zoveelste keer het antwoord dat ik al vaker gaf.
   1. De indeling in de stad blijft gehandhaafd, zoals ik in het bericht al meldde.
   2. Met ‘open house’ principe (misschien niet een adequate uitdrukking, maar ik versloeg die omdat hij hem noemde) meldde de PvdA-wethouder dat ik het contract woordelijk is vastgelegd dat iedereen zonder problemen naar een andere organisatie en hulp bij het huishouden kan overstappen. De meesten willen bij de al vertrouwde kracht blijven.
   3. In de meeste gevallen speelt het niet, omdat de ‘geografische’ indeling van de stad bij de organisatie blijft die er al werkt.
   4. Alleen één organisatie neemt het van een andere over. Zelfde indeling dus.
   5. Uw politieke oordeel over mij laat ik graag voor uw rekening.

 12. Johan Bos beantwoordde voortdurend een vraag die ik niet had gesteld. Misschien wilde hij niet toegeven dat Raats geografische verdeling van de zorg mislukt is, iets wat natuurlijk op allerlei manieren verhuld moet worden.

  Pijnlijk, maar ook wel koddig.

 13. Eindelijk geeft JB antwoord op de vraag die ik steeds stelde: Er is nu dus wél keuzevrijheid. Men kan nu vrijelijk overstappen naar een ander zorgbedrijf. Logisch. Dit werd tot dusver met veel gescheld door JB ontkend.

  ‘Open house’ betekent dus wel degelijk het einde van Raats dwingende geografische indeling van de zorg. Die was niet houdbaar, zoals wel meer van zijn zotte beslissingen.

  • Hahaha. Had ik al vele malen geantwoord, maar kennelijk zal u dat -in blinde haat – niet op tijd. Of een kwestie van weer zeer selectief lezen en weinig oog hebben voor verslaggeving. U vindt dat die altijd kritiek moet inhouden. Overigens had Raat al bepaald dat men de huishoudelijke hulp mocht houden, maar nu is dat in de contracten vast gelegd. Hij besloot destijds voor de verdeling over diverse organisaties, omdat hij niet meer al zijn eieren in één nest wilde leggen. Dat was mis gegaan met de ene organisatie, waarop ook een golf van kritiek kwam.

 14. U schreef over het ‘open house principe’ van de wethouder zonder te weten wat dat inhield. Toen ik veronderstelde dat dat wel eens het einde kon betekenen van de strikte geografische indeling van de zorg, ging u mij beledigen. Na enig doorvragen gaf u uiteindelijk toe dat inwoners nu inderdaad weer zelf hun zorgbedrijf kunnen kiezen. Leve de vrijheid.

  Ik kanker daar helemaal niet op, want het is een grote verbetering.

  U scheldt alleen maar om te kunnen schelden, nota bene met applaus van ‘Kees de Groot’ ( Frank Bikker). Een fraai stel vormen jullie.

  Wilt u alstublieft uw toevoeging aan mijn reactie verwijderen? Nu lijkt het alsof ik zelf geschreven heb dat ik onzin had geschreven. Het is onbehoorlijk om iemands bijdrage te veranderen. Reageerders moeten erop kunnen vertrouwen dat u hun teksten ongemoeid laat.

Laat een reactie achter op App Annuleer reactie

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.