De in financiële problemen geraakte welzijnsorganisatie Participe wordt door B&W de komende maanden goed in het oog gehouden. Dat geldt zowel voor de holding, waar de tekorten vooral liggen, als de werkmaatschappij Participe Amstelland, waarmee Amstelveen een contract heeft. Participe wilde dat verlengen, maar de gemeente gaf er de voorkeur aan de kat eerst uit de boom te kijken.

Zowel de holding als de werkmaatschappij is geschreven dat de gemeente voorlopig een half jaar de zaak gaat ‘monitoren’, ondanks positieve berichten van Amstelveners over de inzet van medewerkers. Maar de gemeente kan zich nu eenmaal een verlies van heel veel geld (Participe beheert onder meer de wijkcentra) niet permitteren. Van beide organisaties verwacht de gemeente wekelijks informatie. Die kwam er eerder ook wel, maar kennelijk kon de gemeente daar geen chocola van maken. Letterlijk schrijven B&W aan de gemeenteraad dat die info “niet scherp genoeg was om een reële inschatting van onze risico’s te maken.” B&W willen precies weten hoe de financiële vork in de steel zit en wat de verwevenheid van Participe Amstelland is met de holding, waar inmiddels de top is vervangen en volgens de organisatie zelf een nieuwe kers wordt uitgezet.

Omdat het gerucht gaan dat Participe Amstelland in feite niet in de problemen hoeft te komen door de financiële ellende bij de holding, wil de gemeente eigenlijk verzelfstandiging van Participe Amstelland. Want dáár ligt haar werkrelatie, zegt zij.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.