Meer groen en meer parkeerplaatsen. Die zijn volgend jaar het gevolg van de totale herinrichting van de straten rondom het winkelcentrum Middenhoven. Donderdagavond was er een excursie met wijkbewoners, zodat die konden zien wat de gemeente er precies wil veranderen.

Rechts: Zo wordt het

Begeleid door ambtenaren van bijvoorbeeld Verkeer en Groen bij de gemeente liepen de bewoners om het centrum om daarna nog in De Meent verder te praten. “Wij willen het eens op een andere manier doen dat alleen een voorstel van de B&W aan de gemeenteraad met ook daarin ruimte voor inspraak”, zei wethouder Floor Gordon van Ruimtelijke Ordening en Economie. “Wij wilden de papieren wereld dichter bij de wijk brengen.”

Nieuw groen

Projectmanager Rob Admiraal en diens met de verkeerstechniek belaste collega Roderik Klaassen lieten geregeld plaatjes zien van de situatie nu en hoe die volgend jaar zal worden.

Volgens voorlopige berekeningen duurt het werk vijf maanden en wordt er aan het einde van het eerste kwartaal aan begonnen. Het meest groene gedeelte komt aan de Melkweg, achter het winkelcentrum, waren gemeentemensen met bewoners eens. Nieuw groen wordt vooral gezocht in erbij komende heesters. Sommige bomen worden door nieuwe vervangen, omdat de bestaande wegens de arme grond ter plekke niet tot volle wasdom kunnen komen. Bij vervangende exemplaren komt ook nieuwe, voedingsrijke grond voor de wortels, meldde een medewerker van de gemeentelijke groenafdeling. Gordon kent intussen de consternatie die het geeft als bomen worden gekapt. “We halen soms wel eens bomen weg, maar doorgaans om de situatie beter te maken.”

Honden

In de buurt gaat het om de beleving door de omwonenden en daar werd in De Meent nog lang over doorgepraat. Er komt soms ook andere bestrating om het nieuwe gezicht van de buurt aantrekkelijker te maken. En als de wijk nog suggesties heeft, zoals donderdagavond over te weinig plek voor fietsen, zal de gemeente daarnaar luisteren, meldde de delegatie van de lokale overheid al meelopend. “We moeten weten waar we straks met onze honden lopen”, grapte een buurtbewoner. Gordon: “Deze opzet is een soort experiment.”

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.