De fracties in de gemeenteraad gaan akkoord met bijna alles wat de coalitie, waarop dus B&W is gebaseerd, voorstelt. Voor oppositiepartij ChristenUnie berekende iemand dat die met 97% van de voorstellen meegaat, wat fractievoorzitter Bert de Pijper ruiterlijk beaamde. Bij de SP en GroenLinks, toch schijnbaar felle politieke tegenstrevers, liggen de percentages niet veel anders. Voor ruimschoots 90% gaat iedereen mee.

Dat doet de vraag rijzen waarom de gemeenteraad in hemelsnaam uit tien partijen moet bestaan. Van hun verschillen in ideologie weinig valt te merken. Het gaat kennelijk om minimale percentages. Alle fracties stemmen vrijwel altijd mee met de liberale VVD en D66, alsmede met hun coalitie-bijwagen PvdA. Volgens De Pijper gaat het ook om moties, waarover natuurlijk van tevoren wordt gepraat, en gesprekken met wethouders. Allemaal buiten het zicht van het publiek dus. Waarmee is aangegeven dat de lokale politiek zich, behalve in verkiezingstijd, goeddeels niet in de openbaarheid afspeelt.

Woningen

Ik heb het niet over woningbouw. Daarover lijken vooral GroenLinks, SP en de ChristenUnie een totaal andere visie te hebben dan de liberale meerderheid, waartoe kennelijk alle andere partijen behoren. Die drie opstandige fracties op dat gebied vinden een vurig verdediger van de goedkopere woning in Lennart de Looze van GroenLinks, die bijvoorbeeld maar niet kon geloven dat aan de Startbaan, op het terrein van het voormalige HP-kantoor,  met minimaal kleine flats (één slaapkamer) voor € 900 per maand of met een koopsom van € 363.000 voor een appartement van dezelfde omvang (waarvoor iemand met een modaal inkomen overigens geen hypotheek krijgt) de woningzoekende wordt gediend. “Denkt u nou echt dat Amstelveners daarop afkomen”, vroeg hij in de laatste raadsvergadering, waar die bouw op de agenda stond. Ja, dat geloofde de meerderheid wel. Alleen de drie genoemde partijen stemden tegen. Zonder dat de andere zeven er blijkbaar last van hadden en Burgerbelangen Amstelveen (bbA) bij monde van raadslid Pieter Monkelbaan zelfs met een liefdesverklaring jegens het project kwam.

Samen

Met het voorgeschotelde beleidsperspectief, verwoord in de zogenaamde Perspectiefnota, ging iedereen akkoord. Net als met de talloze moties daarover.

Als in verkiezingstijd al iets te merken is van politieke verschillen, daarna absoluut niet meer. Althans niet in het openbaar. Geen wonder dat de kiezer de minimale verschillen niet ziet en daardoor de kloof tussen bestuur en bestuurden toeneemt. Amstelveen gaat er prat op dat de verbinding bij uitstek een rol speelt in de politiek. Maar dat ‘we doen alles samen’-gevoel, staat haaks op ideologische kloven die er nu eenmaal zijn. Of men nu links, rechts of iets in het midden stemt, de smeltkroes regeert daarna en de burger is het spoor bijster. Electorale conflicten spelen in Amstelveen vrijwel geen rol. Omdat persoonlijke collegialiteit tussen de fracties kennelijk ook de politieke ravijnen elimineert. Misschien is het voor de raadsleden wel duidelijk wat er gebeurt. Maar niet voor de kiezer, die zij zeggen de vertegenwoordigen. Gemis van politiek vuurwerk, onder het mom van verbondenheid, komt de helderheid geenszins ten goede. Het besturen van de stad bleef in Amstelveen kennelijk steken in een gezellig feestje…

22 REACTIES

 1. Terecht commentaar op de politieke verhoudingen en situatie in het onderonserige Amstelveen. Wie echter probeert om op dit forum enig weerwerk en tegenspraak te leveren, wordt afgebrand door JB en CeeBee.

  • Met dit verschil dat jij weet wie ik ben en ik niet weet wie zich achter jouw schuilnaam verstopt.

   Anoniem schimpen, schelden en bekedigen zou ogv gebruiksvoorwaarden verboden moeten zijn, want het is laf, onfatsoenlijk en oneerlijk.

   • Wie ben jij dan App? “Anoniem schimpen, schelden en beledigen” is toch wat jij altijd doet?

    Verder lijkt het mij dat die paar warme dagen toch iets te veel voor je waren.

    • Ik ben Robert van Waning, Stadspleinbewoner, zoals iedereen weet. Ik mag van Johan Bos hier niet onder mijn eigen naam schrijven nadat ik een klacht had ingediend bij het O.M. wegens de smaad en laster die hij toeliet.

     • Ben je het vergeten? Probeer het gewoon nog een keer. Johan zal daar vast blij mee zijn. Vrijheid van meningsuiting mag volgens hem niet beperkt worden door de Strafwet.

  • Wie al dan net kritisch commentaar op uw mening heeft, is dus met afbranden bezig. Discussie, waar u zo van houdt, ie goed, maar die moet wel uw mening ondersteunen. Ook een opvatting.

  • Inhoudelijke kritiek is altijd welkom, want goed voor de discussie. Persoonsgericht geschimp en gescheld is nergens goed voor. Anoniem beledigen en beschuldigen is laf en oneerlijk. Wat is uw opvatting hierover, JB?

   • Ik houd van kritiek op mijn mening maar niet van geschimp dat niets met het onderwerp te maken heeft. Dat bederft de discussie die dan geen discussie meer is maar een scheldpartij.

   • U kunt inhoudelijke kritiek op uw mening toch wel onderscheiden van persoonsgerichte op- en aanmerkingen die niets met het onderwerp te maken hebben? Ik pleit voor on-topic discussies op dit forum naar aanleiding van uw artikelen die vaak over interessante en relevante kwesties gaan. Vindt u het daar niet mee eens?

    U schrijft dat discussie mijn mening moet ondersteunen. Dat is natuurlijk onzin, want dan is het geen discussie. Wij hadden de afgelopen dagen een uitgebreide discussie per email nav een reactie van mij mbt Schiphol. Daarin was u het in geen enkel opzicht met mij eens maar toch ging ik niet schelden of zo. (Dat doe ik nooit.) Ik had die discussie trouwens liever op dit forum gevoerd, maar dan had u uw smadelijke opmerkingen natuurlijk wel moeten kunnen staven.

    • 1. Wat met met het onderwerp te maken heeft bepaalt u blijkbaar. U sleept er zelf ook dingen bij die op zich niets met onderwerp hebben te maken (zoals de eeuwige scooters, de A9, het Stadsplein, gebrek aan handhaving enzovoort).
     2. Ik krijg de indruk dat wat u onder discussie verstaat in feite neerkomt op in uw kringetje ronddraaien.
     3. Wat niet in uw kraam te pas komt is oer definitie kennelijk smadelijk.

   • 1. U begint (weer) over A9, scooters, Stadsplein en gebrek aan handhaving, ik niet. Het zijn trouwens belangrijke onderwerpen waarover best vaker gesproken, geschreven en gediscussieerd zou mogen worden.
    2. Ik bepaal helemaal niets maar geef alleen mijn mening
    3, Een discussie is een uitwisseling van feiten en argumenten en dat versta ik er ook onder.
    4. De definities van (en maximum straf op) smaad en laster staan in het wetboek van Strafrecht en daar wijk ik niet van af.
    5. Als iemand iets aan of over mij schrijft, dan reageer ik daarop, zoals nu.

    • 1. Bij uitzondering begon u er één keer niet over. U gaat toch niet zeggen dat het MIJN geliefde onderwerp is.
     2. U meent te moeten bepalen wat wel en niet in de discussie past.
     3. Heel vaak ziet u als feiten wat niet meer dan gevoelens uwerzijds zijn.
     4. Dat u om de haverklap met regels komt, blijkbaar om het wat dragelijker en menselijker te maken, is mij bekend. U geilt op wetten.
     5. Ga uw gang, maar leg niet alles op een weegschaal. Vooral als u weer eens smaad ziet met uw lantaarntje en de wet in de hand natuurlijk.

  • 1. Iedereen heeft z’n stokpaardjes. U schrijft ook vaak over uw stokpaardjes, zoals niet uitgenodigd worden, geheimzinnigheid, gebrek aan transparantie, dualisme en oppositie, wethouderlijke hobbyprojecten, etc. En over mij natuurlijk, zoals nu ook weer.
   2. Ik bepaal helemaal niets maar geef alleen mijn mening, bijvoorbeeld over de zinloosheid van off-topic geschimp en gewauwel, zoals dit.
   3. “Heel vaak ziet u als feiten wat niet meer dan gevoelens uwerzijds zijn.”
   O ja? Is dat een feit of heeft dat gevoel? Geef eens een voorbeeld.
   4. Wetten en regels bieden inderdaad bescherming tegen allerlei narigheid en beschadiging, zoals geweld, diefstal, verkrachting, bedrog, oplichting, plagiaat, smaad, laster, etc.
   5. Voelt u zich door die wetten beperkt? Zou graag onwaarheden over mij willen schrijven om mij te beschadigen en/of de mond te snoeren? Niet doen, hoor. Houdt u liever maar gewoon bij aantoonbare feiten, zoals het een journalist betaamt.

 2. De hr. Johan Bos vermeldt enkel dat de men in zeer grote lijnen met met elkaar instemt. Maar hij vermeldt niet dat een heleboel besluiten van de gemeenteraad nagenoeg niets met de politieke zienswijze te maken heeft of dat het enkel uit te voeren beleid vanuit Den Haag is. Maw hij bagatelliseert de verschillen, terwijl die er wel degelijk zijn op zeer belangrijke punten, zoals de wel door hem genoemde woonvisie, maar niet zorg op maat, en in het algemeen binnen het sociale domein, expats, en het ov.
  Om een voorbeeld te geven. Er zijn 40 subsidies te vergeven . In 38 gevallen is men het eens en over 2 wordt er gesteggeld. Zo wordt het percentage eensgezinde besluiten wel aardig opgekrikt. Raadsbreed zal het ook iedereen van SP tot VVD een worst wezen of er nu ergens wel een vergunning voor een oprit, dakkapel, of 2 parkeerplekken wordt gegeven.

  • Het opvallende vind ik nou juist dat die politieke verschillen er wel degelijk zijn. Met name GL en SP hebben vaak een hele andere zienswijze en laten dat ook blijken in de vergadering. Maar ook AVA en zelfs BBA (recent nog weer over de perspectiefnota) laten geregeld andere geluiden horen. Echter als het op stemmen aankomt sluiten de gelederen en stemt iedereen voor. Soms met gemopper of met een stemverklaring, maar het voorstel wordt dan wel gesteund. Zo bezien vond ik de opstelling van de BBA inzake die perspectiefnota wel opmerkelijk. Veel lawaai maken over de financiën, maar uiteindelijk wel voor stemmen.

  • De Perspectiefnota geeft aan wat het beleid in de komende jaren zal zijn. Als men het daar op een aantal punten niet mee eens verwacht de kiezer een tegenstem. Minimaal een stemverklaring dat men op die gewraakte punten niet met het beleid instemt. Niets van dat alles. Unaniem ging iedereen met alles akkoord. Ook met de moties. Dat maakt het voor de kiezer niet duidelijker. Eigenlijk maakt het niet uit waarop men stemt.

 3. Burgers die kritiek uiten op onbegrijpelijke, verkeerde en onverantwoorde beslissingen van de gemeente krijgen altijd te horen dat die unaniem werden gesteund door de gemeenteraad. Einde discussie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.