“Een spel van schijn en werkelijkheid”, noemde GroenLinks-fractievoorzitter  Martin Kortekaas de Perspectiefnota 2020, waarin de contouren voor de volgende gemeentelijke begroting staan en waarmee zijn fractie – net als de gehele raad – instemde. Maar hij riep wel coalitiepartijen toe dat die er geen toneelstukje van moeten maken. Het is volgens hem niet de bedoeling dat zij altijd braaf het college van B&W volgen en in de gemeenteraad voordragen wat al in het coalitieoverleg maandagavond is afgesproken.

Martin Kortekaas. Foto: Katja Mali

VVD, D66 en PvdA moeten ook openstaan voor wezenlijke veranderingen, anders heeft het debat geen zin, zei hij. En hij herhaalde dat een lijst van 16 punten uit het College Uitvoeringsprogramma in de Perspectiefnota staan, waarvoor op dit moment geen financiële ruimte is. “Zonder prioritering, er worden geen keuzes voorgelegd of richting aan gegeven, blijkbaar is men van plan om dat later in besloten kring te gaan doen. Dat lijkt ons niet de juiste weg, als het college breed draagvlak zoekt voor nieuwe keuzes in Amstelveen, dan zien wij de uitnodiging graag tegemoet om hierover raadsbreed mee te beslissen.”

Instrumenten

Voor goed bestuur is volgens Kortekaas nodig dat het weet wat de inwoners precies verwachten. De nieuwe omgevingswet biedt daarvoor additionele instrumenten. Om te beginnen komt er in Amstelveen een werkgroep omgevingsvisie. Daarmee hoopt de gemeenteraad informatie uit de samenleving op te halen over de vraag wat voor stad zij in de toekomst willen zijn.

De coalitie denkt intussen aan een gegroeide stad van 125.000 inwoners. Maar GroenLinks wil graag weten wat de Amstelveense bevolking van die groeiplannen denkt. “Want soms wordt vanuit economische belangen gedaan alsof groei alleen voordelen heeft, maar groei is geen gegeven, doch een keuze”, zei Kortekaas. “Want je kunt bijvoorbeeld wel ‘bouwenbouwenbouwen’ in de hoop en verwachting dat Amstelveense kinderen dan straks een woning kunnen veroveren, maar als alle woningen in de praktijk terecht komen bij verhuurders die vooral heel veel geld willen verdienen en bij zeer kapitaalkrachtigen die ook op die economische groei afkomen, dan krijgen die Amstelveense jongeren straks nul op het rekest en moeten ze nog veel langer bij hun ouders op zolder blijven wonen.”

Meepraten

Maar zijn motie, waarin hij pleitte ervoor pleitte burgers te laten meepraten over toekomstscenario’s, werd door de raad verworpen en kreeg alleen de steun van SP en bbA. De VVD-er Kees Noomen voerde aan dat GroenLinks in feite uit was op een referendum en D66 meende dat kiezers nu eenmaal volksvertegenwoordigers hebben benoemd, die verantwoordelijk zijn. Aan bewoners moet men eerst iets voorleggen, vond D66, de partij waarvan ooit het referendum een reden voor de oprichting was.

Volgens Kortekaas is GroenLinks blij dat met het Sociaal Domein een andere koers wordt gevaren dan onder het vorige college. “Tot vreugde van GroenLinks zijn we afgestapt van het mantra van een te sterk beroep op eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht. Niet iedere inwoner is daar zijn hele leven toe in staat. Het nieuwe beleid geeft tal van mogelijkheden om als gemeente,  indien nodig, bij te springen en te begeleiden, met wel ruimte voor de eigen regie,” zei hij. “Daar staan wel nog grote onzekerheden bij de financiële onderbouwing van de plannen tegenover. Het college zegt zelf dat er voor een aantal grote ontwikkelingen, waaronder het Sociaal Domein, nog geen financiële ruimte beschikbaar is.”

Schone lucht

Sprekend over gezondheid constateerde hij dat het slechte tijden zijn voor mensen met een aandoening. “De inwoners krijgen niet de gezonde schone lucht waar ze recht op hebben. Geen enkel economisch belang rechtvaardigt voor ons het verpesten van de lucht die we allemaal inademen. “

GroenLinks kan volgens Kortekaas niet goed begrijpen dat het RIVM met een tussenrapport komt, waaruit blijkt dat de ongezonde lucht rond Schiphol zelfs op korte termijn meetbare schade aanricht aan de gezondheid van kinderen, en de minister dan daarna aankondigde dat Schiphol door moet gaan groeien. “De enige logische menselijke reactie op het RIVM rapport is toch dat de minister een plan zou presenteren om het aantal vluchten zo veel mogelijk te beperken en in te zetten op treinen en andere alternatieven?”

Minder vliegen

In Amstelveen zijn volgens hem Schiphol, de A9 en het binnenstedelijk verkeer de belangrijkste bronnen van het schadelijke ultrafijnstof. “Dus dat is best makkelijk te verbeteren door bijvoorbeeld minder te vliegen, de maximumsnelheid omlaag te brengen en maatregelen te nemen om alternatieven voor vervuilend verkeer binnen de stad te stimuleren; gewoon lekker gaan fietsen bijvoorbeeld.” Zijn met steun van SP, bbA, ChristenUnie  en Seniorenpartij ingediende motie voor een gezondere lucht in Amstelveen werd door de gemeenteraad unaniem aanvaard.

Hij pleitte opnieuw voor een maximum snelheid van 80 kilometer op de straks verbrede A9, zoals nu op de A10 in Amsterdam. Daar heeft overigens de gemeente wel om gevraagd bij de minister, maar die ziet er niets in. In het verleden sprak ook toenmalig fractievoorzitter Jonker van het CDA zich er duidelijk tegen uit. D66-fractievoorzitter wees de GroenLinks-leider er op dat in het verleden een verzoek in Den Haag geen enkel effect heeft gehad. Hij zag niet in dat de minister anders is gaan denken.

43 REACTIES

 1. De regent Noomen en zijn kliek doet weer eens van zich spreken. AVA is zijn verkiezingsprogramma zeker steeds meer aan het verkwanselen. Michel Becker verloochent zijn vorige partijavonturen bij D’66 en de VVD niet. Ik denk dat hij gewoon een opportunist is, die uit is op een leuk baantje op het pluche na zijn ook al mislukte avonturen in de horeca.

 2. Laten we een voorbeeld nemen aan Amsterdam, daar zoekt Groen Links wel draagvlak bij de oppositie en spelen de collegepartijen geen toneel. Ow wacht..

 3. Opmerkelijk. Ik dacht dat CeeBee en Kees Noomen één en dezelfde persoon waren. Of misschien toch? Er zijn er wel meer die op dit forum onder verschillende namen opereren. Dat is verwarrend. Hopelijk weet iedereen wie ik ben. Dat mag ik van JB namelijk zelf niet zeggen.

 4. Beste Robert, nu zelf de SP de perspectiefnota heeft gesteund en deze unaniem door de Raad werd aangenomen wordt het toch tijd dat je een eigen neo-communistische partij opricht. Ook je nieuwe vriend Ruud Kootker van BBA die zich zorgen maakt om de gemeentelijke financien heeft bijna alle moties voor extra uitgaven toch gesteund. Of er zit dus toch niets anders op om bijvoorbeeld naar Utrecht te verhuizen. Daar zal je je helemaal thuis voelen. Moet er toch niet aan denken dat ik dit onder een schuilnaam had moeten schrijven. Je stelt me teleur dat je zelfs daaraan twijfelde. https://www.google.com/amp/s/amp.nos.nl/artikel/2293124-utrecht-roept-klimaat-noodtoestand-uit.html

 5. KN en CB, jullie opvattingen zoals die tot uiting komen in bijdragen aan dit forum vertonen vaak zulke grote overeenkomsten, dat ik opeens betwijfelde of jullie wel twee verschillende personen waren. Wel dus. Fijn voor jullie om om hier een zielsverwant (en partijgenoot?) te hebben.

  Kees, je raadde mij al eerder aan om uit Amstelveen te vertrekken. Johan Bos deed dat vanochtend ook in een privé mail naar aanleiding van deze discussie. Ik moet jullie teleurstellen en tevens verzoeken om een een beetje normaal te discussiëren.

  • Met de VVD als grootste fractie en het liberale D66 als tweede lijkt het mij niet zo heel vreemd dat er enige gelijkgestemde stadgenoten zijn. U blijkt in een volgens u inferieur bestuurde stad liever wonen om kritiek te spuien dan naar het Walhalla elders te vertrekken? Dat is een vreemd martelaarschap. Sterkte gewenst met zoveel tegenstand.

  • Bij zoveel overeenstemming en eensgezindheid ga je je afvragen of Johan Bos, Kees Noomen en CeeBee toch niet allemaal één en dezelfde persoon zijn? (Grapje.) Ze willen mij in ieder geval allemaal kwijt. Hun democratisch ideaal is een stad zonder oppositie en tegenspraak.

 6. Ik ben vertrokken wegens geen woningen beschikbaar. Ik neem aan dat J. bos daar heel gelukkig mee is en zijn partijtje niet nooit ooit ter verantwoording roept. Want vrouwtje stemt VVD en dit mailde hij mij ooit persoonlijk. Deze J. bos is iemand die nooit op zijn eigen blog antwoordt, maar als het hem moeilijk wordt via via. Hij stemt zelf niet, maar vrouwtje stemt VVD. Alles kwam via persoonlijke mail van een ‘ journalist’ naar mij toe.

  Iedereen op zijn blog wordt afgeserveerd. Hijzelf doet alsof zijn neus bloedt.

  App……laat die man zijn knullige uitspattingen doen, laat hem. Als Koomen reageert dan weet je hoe kaat het is.

 7. Zodra mannetjes als Koomen iemand communistisch noemt dan weet je wat voor vlees je in de kuip hebt. Een zielig niemendalletje. Een VvD abject die iedere dag zijn integratiekanaal van dat partijtje moet raadplegen om niet in de fout te gaan.

 8. Ook wel heel opvallend he die reacties naar Robert van Waning toe. Denk eigenlijk dat de heer Bos gewoon geen argumenten meer heeft. Zie ik wel vaker in zijn bijdragen waarin hij zegt ik stop er nu mee. Laat hem lekker met Koomen in ‘ discussie’ gaan. Het is om te gieren. Weet men trouwens nog dat Roosje van BBA dat mensen afdeed als uittrekkingstrekkers?? Of vergeet men in deze gemeente alles wat wordt gezegd over burgers?

 9. Hr. Noomen wanneer gaat u en uw partij zich eens bezighouden met de echte problemen van Amstelveners zoals betaalbare woningbouw voor iedereen en niet alleen voor mensen met erg veel geld? Dat is beter dan dit soort gehakketak.

 10. Wat is die Noomen voor vreselijk manneke? Wat doet die man? Heeft hij al de integriteitstelefoon van zijn partij gebeld?

 11. Wat is die Noomen voor vreselijk manneke? Wat doet die man? Heeft hij al de integriteitstelefoon van zijn partij gebeld?

  Het lijkt erop dat ik dit al eerder heb gezegd…..

 12. Ik was benieuwd naar de reactie van CeeBee, Kees Noomen of Johan Bos op een vraag die ik stelde nav de Aalsmeerse kwestie, het financiële zwaard van Damocles.

  Het maakt niet uit wie van de drie reageert, want qua opvattingen en uitingen zijn zij inwisselbaar en nemen zij het voor elkaar op. ‘Één voor allen, allen voor één,’ is het devies van deze drie musketiers. Gezamenlijk strijden zij voor een neoliberaal bewind zonder oppositie en tegenspraak. Kritische (en dus lastige) burgers moeten oprotten, vinden zij eensgezind.

 13. Kritische Burger is een heel smerige mens. Altijd maar aankomen met verdachtmakingen die niet te bewijzen zijn etc. Maar dat is usance in de fascistische linkse wereld.

  En liegen kan hij/zij/x ook als de beste. “Ik ben vertrokken wegens geen woningen beschikbaar.”
  Volgens mij woonde KB hier en verhuisde naar de Bijlmer, want zoveel beter. En toch maar hier elke keer rottigheid spuien over Amstelveen.

  • In tegenstelling wat jij nu even vertelt over het verhuizen naar de Bijlmer en de reden , is dat wel waar. Het is ook geen incidenteel geval. Vele Amstelveners die hier niet weg wilden zijn van zuivere ellende ergens anders naar toe gegaan, terwijl ze hier wilden blijven en ook een flink woonverleden hebben.

   • “In tegenstelling wat jij nu even vertelt over het verhuizen naar de Bijlmer en de reden , is dat wel waar. ”

    Gelukkig geef je me gelijk m.b.t. de eerste alinea.

    En hoezo uit ellende ergens anders naar toe? Is dat niet een beetje eng om hier rond te blijven hangen? Het liefst zo dicht mogelijk bij paps en mams?

    Verder moet vingertje zwaaier Kortekaas niet zoveel praatjes verkopen. Als je wilt horen bij een partij waar pedofilie, brandstichting, moordenaars, metoo daders, kanker simulanten, genocide aanhangers etc. een rol hebben gespeeld maakt je een slecht mens.

    • Afgezien van het feit dat ik ook hier graag woon, kon ik door de nabijheid van het ouderlijk huis, veel voor mijn vader doen de laatste 10 jaar dat hij leefde en dat zal voor vele mensen opgaan. Ook hoefde ik minder lang te reizen als ik bijvoorbeeld in Almere woonde.

 14. Beste Robert, Ik heb de perspectiefnota naar je gestuurd met 115 paginas. Dat is ook de info die wij als raadsleden hebben. Amstelveen neemt daar een bedrag in op te ontvangen van Aalsmeer ong. 3 mio euro. Aalsmeer neemt in hun tegen begroting te betalen aan Amstelveen PM op. Aalsmeer is het blijkbaar niet eens, heeft het niet of geen politieke meerderheid of wil gaan terug onderhandelen. Dit gaat over 2020.

  Overigens hoef je van mij niet weg maar als je al 20 jaar hier woont naast de A9 die er al lag en onder schiphol maar wel al 20 jaar op het liberale bestuur emmers azijn leeggooit kan je beter ergens naar toe gaan waar het gras groener is en men alles beter doet. Count your blessings en geniet van wat hier wel goed is en stop eens met zeiken. Jij lijkt me ook een type die tegen de golfbaan was maar daar nu wel lekker speelt of zit te eten met je vrouw.
  We staan al jaren bovenaan in lijstjes van de beste gemeente dus zullen toch wel iets goed doen. Kijk hier in de top 9 van de slechtste gemeenten en daar zijn overal ook je neo communistische vriendjes van je aan het bewind. Waarschijnlijk als je weg gaat ga je toch weer naar een VVD gemeente want in de basis ben je een levensgenieter en wil je iets van je leven maken.https://viraaltjes.nl/10-steden-dorpen-ongelukkige-mensen-nederland/

  • Goede en “betrouwbare” link verwijst u hier naar, hr Noomen. Ik zag daar ook filmpjes met titels voorbij komen als “ dame draait met haar billen een dop van een fles” , en “ 19 jarige dochter nog heter dan haar moeder.” Vanzelfsprekend heb ik niet gekeken en u ook niet, hè ? We zouden beiden niet durven ! 😂 Maar om dit nu als een betrouwbare bron te beschouwen…..,

   • O wat deugen we weer. Maar heeft u het betreffende artikel eigenlijk gelezen? E.e.a. kwam uit een onderzoek van de Atlas voor Gemeenten.
    U bent ook nog maagdelijk m.b.t. de internets, iedereen die wat verder kijkt behalve het vervuilen van dit blog kan zien dat ‘viraaltjes’ een shock-log is. En dan kun je zoals blijkt geshockeerd raken. Nu maar snel een grote jongen worden hoor.

 15. Johan Bos noemt het een ‘vreemd martelaarschap’ om in Amstelveen te blijven wonen als je kritiek hebt op het gemeentebestuur. Net als Kees Noomen (VVD) vindt hij dat ik maar beter kan vertrekken.

  Journalisten beschouwen zichzelf als de waakhonden van de democratie. Onze lokale waakhond jaagt liever de bewoners weg dan degenen die de rust en de veiligheid van hun woning en de financiële gezondheid van de gemeente bedreigen.

  Wat ik vind van een volksvertegenwoordiger die een kritische burger wegwenst, laat zich raden.

 16. “Jij lijkt me ook een type die tegen de golfbaan was maar daar nu wel lekker speelt of zit te eten met je vrouw,” schrijft de liberale fractievoorzitter.

  Dit is de manier waarop het hier publieke debat over politieke en maatschappelijke kwesties in Amstelveen wordt gevoerd: Persoonsgericht, suggestief, beledigend en met ongefundeerde beschuldigingen, waarvan deze nog heilig is vergeleken met andere dingen die aan en over mij werden geschreven.

  De waarheid is dat ik mij destijds nooit over de aanleg van de golfbaan heb uitgelaten. Toen ik er eens ging kijken hoe dat in zijn werk ging, bleek die er al te liggen. Wij besloten spontaan om ons in te schrijven voor beginnerslessen.

  Dat Amstelveen het zo goed doet, heeft drie redenen: Locatie, locatie en locatie. (Een oude makelaarswijsheid). Dat is geen verdienste van de liberalen. Die zorgen er alleen voor dat de kansrijken er zo veel mogelijk aan verdienen.

  Ik ‘zeik’ over de A9, over het faciliteren van steeds meer doorgaand autoverkeer door onze woonplaats, over scooters in een voetgangersgebied, over symboolpolitiek zoals ‘rookvrije zones’ die net zomin worden gehandhaafd als scootervrije zondes en alcoholvrije zones, over gebrekkige handhaving in het algemeen, over onvoorzichtig financieel beleid, over knullige ict van de gemeente die ons nog vele miljoenen zal gaan kosten, over lobbyisme (Schiphol), over vriendjespolitiek (de Balie, sterrenrestaurant met particuliere villa aan De Poel), over ambtelijke arrogantie, over kostbare wethouderlijke hobbyprojecten (Poelzwembad, bunker, ‘sjoel’), over te lange loopafstanden naar afvalcontainers, over vervuiling door zwerfafval, over zwaar particulier vuurwerk en over nog zo wat dingen waarover je als burger best mag zeiken, of de liberale bestuurders en hun journalistieke meelopers dat nu leuk vinden of niet.

  • O ja, en ik zeik ook over het feit dat er geen onafhankelijke en betrouwbare lokale pers is die de politieke, bestuurlijke en economische machten in onze stad kritisch volgt. Wij hebben een oud-gemeentevoorlichter als wethouder die de lokale media in zijn zak heeft en die bespeelt als de professional die hij op dat gebied is. Het ‘gemeenteblad’ is een commercieel medium dat zich presnteert als een krant maar zich in de praktijk houdt aan het adagium ‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.’ De lokale RTV-A is een aanfluiting van vriendjespolitiek en amateurisme.

   Wat ook ontbreekt is een betrouwbaar, onafhankelijk en goed gemodereerd openbaar forum voor open, eerlijk en fatsoenlijk lokaal debat over politieke en maatschappelijke kwesties.

   • Van dat RTVA bashen wordt ik toch een beetje simpel iedere keer hier. We zijn helemaal geen ‘vriendjes’ van wie dan ook. Maar om een beetje kritische houding aan te nemen moet je ervaring hebben, dossierkennis opbouwen en tijd investeren. Dat komt niet gratis aanhollen. De gemiddelde werkgeverslasten voor een beetje journalist lopen al snel op naar 45.000 (en dat is niet wat er daadwerkelijk op je rekening komt) en de hele tent moet hier al jaren overeind gehouden worden voor een luizige 85.000 op jaarbasis. Daar kan je dus geen moer mee en dat er überhaupt wat online en op TV te zien is, hebben we voornamelijk te danken aan een clubje zeer goedbedoelde lokale vrijwilligers. Die verdienen het niet om iedere keer in de hoek van de klappen te zitten. We doen ons best.

    “Is het de taak van de gemeente om lokale journalistiek bekostingen” is een simpele ja-nee-vraag, waarbij ook ‘nee’ een prima en helder antwoord is. Weet je waar je aan toe bent. In plaats daarvan worden we nu al jaren bestook met halve toezeggingen en bergen onderzoeken die meer kosten dan de oplossing. RTVA heeft nooit de kans gekregen om haar potentie waar te maken en om het eerlijk te zeggen begint het geduld aardig op te raken.

    • Renz, ik deel de kritiek op RTVA , wat niets af doet aan de inzet van jullie vrijwilligers, maar wordt het dan eens geen tijd om het bijltje erbij neer te gooien? Niemand laat zich toch jaren aan het lijntje houden?

    • Ach, laat maar, Renz. Zolang die niet naar zijn pijpen danst, is de hele pers hier waardeloos. Er is ook geen openbaar forum, wat hem niet belet steeds van deze volgens hem ook al inferieure site gebruik te maken. Met veel kritiek, die er volgens hem niet is. Begrijp jij het nog? Ik niet dus. Maar ook zwakzinnigen mogen hier nu eenmaal vertellen wat ze willen, al is dat veelal wel hetzelfde (A9-verkeersgoot, Stadshart enzovoort). Hij heeft geen druppel benul van de druk die op de redacties staat.

    • Kees de Groot is een laffe meeloper. Soms heb ik het gevoel dat hij/zij/x een alter ego is van die andere janker robert van waning oftewel app(ie).

     Frank Bikker is ook zo’n figuur altijd zeuren over RTvA maar nooit ingaan op uitnodigingen om nader tot elkaar te komen.

     Laffe afstandsschreeuwers zijn het.

 17. Brasserie 10 op het Amstelveense golfcentrum ‘Amsteldijk’ is inderdaad een prima restaurant voor een gezellig hapje en drankje: Smaakvolle en sfeervolle inrichting, goede keuken, aardig personeel, betaalbaar. Ik kan het iedereen (ook niet golfers!) aanbevelen.

  Kees Noomen (VVD) vindt gefundeerde klachten over het gemeentebestuur allemaal gezeik en noemt mij een neo-communist. Hij moet zich schamen. Volksvertegenwoordiging op z’n Amstelveens..

 18. Beste Robert, “Persoonsgericht, suggestief, beledigend en met ongefundeerde beschuldigingen” Dit is al jaren jouw standard repertoire. Nu het echter op jou gericht is vind je dat dit niet kan van een volksvertegenwoordiger. Had je liever een politiekcorrect antwoord gehad en dan achter je rug zeggen of via een schuilnaam wat ik er echt van vind. Als je degens wil kruisen moet je ook tegen een stootje kunnen? Probleem is dat jij in je eigen gelijk blijft zwelgen ook als de politieke meerderheid anders heeft beslist. Ook heb je moeite om je verlies te nemen en je bij een besluit neer te leggen en draaf je maar door. Dat betekent dus dat je geen democraat bent , het politieke system niet kan accepteren en liever de van Waning revolutie wil prediken via een zgn openbaar forum. Of je bent gewoon een zure man die er genoegen in schept tegen alles en iedereen aan te schoppen. Je zou wat meer moeten gaan golfen en een beetje genieten van je leven ipv je negativisme vanachter je computer de wereld in slingeren.

 19. Kees Noomen, je schreef: “Jij lijkt me ook een type die tegen de golfbaan was maar daar nu wel lekker speelt of zit te eten met je vrouw,” Dat is jouw manier van discussiëren. Ga je die vuige aantijging nog terugnemen? Zonder mij te kennen ga jij door met persoonlijke beledigingen.

  Als je het niet met mij eens bent, kan je mij gewoon tegenspreken met valide tegenargumenten. Waar zullen wij het concreet over hebben zónder persoonlijk te worden? Verkeersgoot A9? Weggegooid geld tbv een waardelooos bunkertje? Een miljoen euro voor een lelijk Poelzwembad? Gebrekkige handhaving? Scooters temidden van winkelend publiek en spelende kinderen? Een miljoen euro voor een slooprijp houten noodgebouwtje? Overal kostbare wegverbredingen tbv steeds meer doorgaand autoverkeer door onze woonplaats? Een particuliere villa op de mooiste locatie aan De Poel? VVD-bolwerk De Balie? Het aansturen van de lokale media? Symboolpolitiek als zelfreclame? Dit zijn geen persoonsgerichte aantijgingen maar concrete kritiek op wat verdacht veel lijkt op cliëntelisme, hobbyisme, vriendjespolitiek en verkeerde beslissingen.

  • Nou, van beschuldigen zonder iemand te kennen, weet u ook het nodige. U hebt bijvoorbeeld een vastomlijnde over mij, die alleen uw waarheid is, maar verder voornamelijk belachelijk. Niet dat ik het erg vind, want u weet niet beter en gekken trekken de kaart, wist mijn moeder al.

  • JB, wat een nonsens. Ik ken u niet persoonlijk en heb dus geen vastomlijnde wat dan ook over u. Noem één voorbeeld van een persoonsgerichte aanval, aantijging of belediging. Dat kunt u niet, want dat doe ik nooit. Ik heb ook niets tegen Herbert Raat persoonlijk, maar wel tegen zijn functioneren als wethouder. Dat krijgt te weinig kritische aandacht.

   Persoonlijke aanvallen en beledigingen zijn alleen bedoeld om een discussie te saboteren als die te pijnlijk wordt. Tot mijn verbazing en spijt doet Kees Noomen daar nu ook aan mee.

   Laten wij vooral proberen om discussies feitelijk, inhoudelijk en fatsoenlijk te houden, want er gaat genoeg mis in Amstelveen om serieus over te praten.

   • “Er gaat genoeg mis in Amstelveen om serieus over te praten”. Volgens uw meetlat gaat er veel mis, de gemeenteraad heeft dat niet door en de Atlas der Gemeenten (waar Amstelveen altijd in de top eindigt) is naar uw mening gek. Terwijl toch ook oppositiepartijen voor 90% of méér met de voorstellen van B&W meestemmen. Zal allemaal wel mis zijn, ik heb ook kritiek op de politieke arena, maar blijkbaar deelt de meerderheid niet uw mening. Dat heet democratie. Ja, die neemt de in uw ogen verkeerde besluiten, maar het is niet anders. U vertelde zelf dat u zich rot schrok toen u hoorde een huis in Amstelveen te hebben gekocht. Waarom gaat u niet spoorslags naar het walhalla Amsterdam terug? Dat is minder mis dan in Amstelveen, waar echt alles verkeerd loopt…..toch?

 20. Beste Robert, als jij zegt dat je voor de golfbaan was en niet kritisch daarover hebt geschreven dat neem ik dat uiteraard terug wat ik gezegd heb.
  Verder je waslijst van kritiek is bekend. Net als je ongefundeerde insinuaties maar de meerderheid van de Raad heeft anders beslist. Het heeft ook niet veel zin daar nu verder op in te gaan want het is water under the bridge.

 21. Kees, je noemde mij een neocommunist. Dat was vast niet als compliment bedoeld. Wat je er wél mee bedoelde, is minder duidelijk dan het neoliberalisme waarvoor in Wikipedia wél een lemma bestaat.

  Jij en Johan Bos jullie verwijten mij dat ik kritiek uit op bestuurlijk beleid en dat ik het oneens ben met beslissingen die in de Amstelveense gemeenteraad met een grote meerderheid zijn aangenomen. Jullie vinden allebei dat ik daarom maar beter uit Amstelveen kan vertrekken. Dat is merkwaardig. Het waren immers juist de communisten die eisten dat iedereen de partijlijn volgde. Zij schakelden oppositie uit, sloten dissidenten op in krankzinnigengestichten en verbanden de lastigste critici naar elders.

  Democratie betekent niet dat men geen kritiek mag uiten op opvattingen en beslissingen van de meerderheid. Zowel in het verleden als nu zijn er mensen die dat uit volle overtuiging en om goede redenen deden en doen. Socrates moest de gifbeker opdrinken, Spinoza werd verbannen en Sacharov werd ‘om zijn gemoedsrust’ opgesloten in een psychiatrische inrichting. Ik bedoel maar.

  Als Kees in 2014 een minderheidsstandpunt had ingenomen mbt de samenwerking met Aalsmeer had hij nu niet openlijk spijt hoeven betuigen voor de kostbare ellende waartoe het meerderheidsbesluit heeft geleid (en nog zal gaan leiden).

  Hoewel ik een hekel heb aan veel -ismen en mij ook niet verbonden voel met enige politieke partij, zou ik (als het dan moet) gecategoriseerd kunnen worden als sociaal- of progressief liberaal. Niemand kan immers nog ontkennen dat de marktwerking waar neoliberalen op vertrouwen, leidt tot ongewenste en zelfs ronduit schadelijke gevolgen voor maatschappij, gezondheid, ecologie, biodiversiteit, klimaat, voedselvoorziening en grondstoffenvoorraden.

  • Democratie betekent volgens mij ook dat je jezelf niet hoeft te kwellen door in een stad te blijven waarop je uitsluitend kritiek hebt. Op sommige punten volgens u de enige stad waar het mis gaat. Ik heb u eigenlijk nooit ook maar iets goeds zien schrijven over deze gemeente. Als echte lesgever en Allesweter toont u ook nu weer u enorme belezenheid, zoals u ook doorgaans verwijst naar artikelen in NRC en Volkskrant, waarmee u instemt. Ik verwijt u geenszins kritiek op bestuurlijk beleid (waarom zou ik?), maar het betreft wel steeds één wethouder, die volgens nergens goed in functioneert, en u herhaalt steeds opnieuw dezelfde klachten, tot vervelens toe. Zet eens een andere plaat op.

   • Nonsens. Ik heb niet alleen kritiek. Het gemeentebestuur krijgt echter al genoeg lof en zelfreclame in de gelijkgeschakelde lokale media. Ik geef alleen wat tegengeluid. En van herhalingen lust u ook wel pap.

Laat een reactie achter op App Annuleer reactie

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.