Het zit en niet in dat er weer een horecazaak komt op de plek waar café De Zwarte Kat stond, aan de Amsteldijk 105. B&W willen er op basis van een zogenoemde quick scan drie villa’s laten bouwen. De gemeenteraad moet nog wel over verandering van het bestemmingsplan besluiten. De Dorpsraad Nes aan de Amstel, die net als buurschap De Zwarte Kat tegen de bouw is, bood vorig jaar oktober een protest-petitie aan, maar kreeg te horen dat B&W gewoon doorgaan met een al in het vooruitzicht gestelde ontmanteling van het café.

Floortje Gordon

Publiciteit kan goeddeels de Dorpsraad zijn ontgaan, maar de gemeente wijst er op dat zij in het Amstelveens Nieuwsblad van 1 mei van dit jaar wel de aanvraag voor een omgevingsvergunning vermeldde. Sindsdien is die in ambtelijke behandeling. De vergunning is nog niet afgegeven. Via een woordvoerster laat wethouder Floor Gordon weten dat horeca niet meer kan als het bestemmingsplan is gewijzigd en er voor het perceel een woonbestemming komt.

Haalbaarheid

Omwonenden klagen dat zij eigenlijk overal buiten zijn gehouden, maar de gemeente zegt dat men bezwaar had kunnen maken bij de Balie Bouwen Amstelveen tegen afspraken met de grondeigenaar over onder meer de onderzochte financiële haalbaarheid. “Een kennisgeving daarvan is gepubliceerd op 21 februari 2019 in het Gemeenteblad. De zakelijke beschrijving van de gesloten overeenkomst tot kostenverhaal heeft zes weken na de publicatie van de kennisgeving ter inzage gelegen bij de Balie Bouwen Amstelveen. De ontwerp-omgevingsvergunning zal ter visie worden gelegd gedurende zes weken. Omwonenden zullen daarover geïnformeerd worden middels brieven huis aan huis”, zegt Gordon.

Bestemmingsplan

Intussen moet om de villa’s te laten verrijzen nog wel het bestemmingsplan worden veranderd. “Het bouwplan, drie woningen, past niet binnen het bestaande bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’. Omdat het bouwplan aan de Amsteldijk Zuid 105 voldoende concreet is, werd er in dit geval gekozen voor het ruimtelijk mogelijk maken van het bouwplan middels het verlenen van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan”, zegt Gordon.

Het betekent dat de oorspronkelijke bestemming (Horeca) nog even voor de kavel blijft. Maar door het verkrijgen van die omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan kan er wel een bouwplan voor de drie woningen komen. En bij de herziening van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt de bestemming  Horeca verwijderd en – conform de omgevingsvergunning – gewijzigd in wonen.

Ander geval

De gemeente is het er wel mee eens dat gewoonlijk eerst het bestemmingsplan door de raad  wordt gewijzigd en er daarna  bouwvergunning komt. “Maar in dit geval betreft het geen wijziging van het bestemmingsplan, maar een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan, die op dit moment wordt behandeld. Zodra de ontwerp-omgevingsvergunning gereed is, wordt deze gedurende zes weken ter visie gelegd.”

Ter visie leggen is in feite een andere bewoording voor de kans bieden voor bezwaar maken door burgers. Het lijkt er niet op dat de gemeente zich daar veel aan gelegen laat liggen, maar de bezwaarden krijgen wel een antwoord. Vervolgens wordt de gemeenteraad gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te geven, zegt Gordon. Als de raad dat doet, kunnen B&W de omgevingsvergunning verlenen. Die is dan nog niet definitief, want belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen nog binnen zes weken naar de rechter stappen. “Pas na het ongebruikt verstrijken van de beroepstermijn is de omgevingsvergunning onherroepelijk en kan er worden gestart met de bouw”, zegt Gordon.

Kans klein

Zolang de huidige bestemming nog geldt, kan er theoretisch nog een horecazaak komen. “Maar de kans dat er dan een horecavoorziening komt is niet groot, immers de eigenaar heeft een omgevingsvergunning verkregen voor een ander bouwplan”, meldt Gordon. “Bij de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan wordt de oude bestemming verwijderd en conform de omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan verkregen bestemming in het bestemmingsplan vastgelegd. Vanaf dat moment is horeca op dit perceel niet meer mogelijk. Als de omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan niet wordt verleend, dan blijft de bestemming ongewijzigd en is horeca mogelijk op het perceel aan de Amsteldijk Zuid 105.”

Verklaring

B&W zijn intussen nogal spaarzaam geweest met informatie aan de gemeenteraad over de kwestie, maar die heeft omgekeerd blijkbaar weinig werk gemaakt van zijn controlerende taak.  “Het vorige college van B&W  heeft ingestemd met deze ontwikkeling middels een Quick Scan. Informatie daarover wordt aan de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur (RWN) gestuurd, zoals afgesproken tussen het college en de raad. De raad krijgt nog de gelegenheid zich uit te spreken via de gevraagde verklaring van geen bedenkingen in de vergunningenprocedure”, zegt Gordon.

Petitie

De Dorpsraad in Nes kon volgens de gemeente weten wat er met De Zwarte Kat stond te gebeuren. “Op initiatief van Jan van Schaik (lid van de Dorpsraad, red.) is eind oktober 2018 een petitie met als naam “de Zwarte Kat” ingezonden tegen de sluiting en ontmanteling van het café.  De gemeente heeft in reactie daarop aangegeven dat zij verder gaat op basis van de eerder verleende goedkeuring om mee te werken aan het wijzigen van de bestemming van horeca naar wonen, middels de QuickScan.”

 

 

 

11 REACTIES

 1. Aldus de democratische gemeente. Wij gaan toch lekker door en hebben 💩💩 aan bewoners Zij verstoppen zich achter publicaties in een blaadje dat niemand leest en eigenlijk alleen maar kan bestaan dankzij haar bij wet verplichte publicaties van de gemeente.
  Zum Kotzen en zum kotzen 🤮🤮🤮
  Worden er weer in dat oud Hollandse rivierlandschap 3 architectonische puisten van villa’s neergepleurd! Overigens is dat perceel veel te klein voor 3 van die puisten, maar ja dat zal zoals gewoonlijk wel met de hoeveelheid geld te maken hebben. Ik ben benieuwd wie trouwens dat project is gegund.

 2. “Bij de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan wordt de oude bestemming verwijderd en conform de omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan verkregen bestemming in het bestemmingsplan vastgelegd,” staat er. Pfff.

  JB verwijt mij vaak dat ik niet kan lezen. Ik denk dat dat wel meevalt, maar in dit geval geef ik toe dat ik deze zin niet begrijp. De zin was begrijpelijker geweest als er had gestaan:

  “Bij de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan wordt de oude bestemming verwijderd en [wordt de] conform de omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan verkregen [nieuwe] bestemming in het [nieuwe] bestemmingsplan vastgelegd.”

  Maar misschien heb ik het niet goed begrepen. Het is wél (weer) duidelijk dat de gemeente maling heeft aan omwonenden.

  Mij dunkt dat omwonenden altijd als eersten rechtstreeks door de gemeente geïnformeerd moeten worden vóórdat een omgevingsvergunning wordt verleend, zeker als daarbij een bestemming van een gebouw of stuk grond wordt gewijzigd.

  In dit artikel is sprake van publicatie in het Gemeenteblad, maar wat is dat en wie leest dat? Als daarmee het Amstelveens Nieuwsblad wordt bedoeld, dan wijs ik er op dat niet iedere inwoner dat ontvangt. Wij niet, in ieder geval.

  Er is dus geen sprake van bekendmaken. De gemeente kan zich daarop niet beroepen als zij niet voldoet aan haar wettelijke publicatieplicht.

  • Je moet dat blaadje wel krijgen app. Ik vrees dat de bezorger ze dan in de oud papierbak laat verdwijnen en dan het geld wel int. Maar wat mij meer interesseert is van wat jij vindt wat er op die karaktervolle plek aan de Amstel moet verschijnen. Let wel er staat nog wel een mooi terras in de Amstel .

 3. Die fraaie plek aan de Amstel zou inderdaad een bestemming moeten krijgen waarvan niet alleen een paar particuliere eigenaars profiteren. Dat is namelijk – o schande – ook gebeurd met die unieke locatie aan De Poel, naast het gemeentehuis.

  In plaats van een exclusief sterrenrestaurant waar welvarende mensen, bestuurders en hoge ambtenaren hun declarabele lunches en diners kunnen nuttigen, had daar een populaire uitspanning voor het grote publiek moeten komen, met een groot terras en een speeltuin op de mooiste locatie van Amstelveen.

  • 👍👍👍
   Gewoon een uitspanning voor iedereen! Van polderjongens tot exclusieve botenbezitters, die aanleggen voor een pilsje en een simpel sateetje.

 4. Als de gemeente daar villa’s laat bouwen, dan is de hele Amsteloever van Ouderkerk tot Uithoorn in kapitaalkrachtige private handen en kunnen gewone mensen daar niet van genieten.

  Dat krijg je met een neoliberaal gemeentebestuur, gebrek aan maatschappelijk ingestelde oppositie en een gelijkgeschakelde pers die alles prachtig vindt wat de VVD bekokstoofd.

 5. De eigenaar heeft het geld nodig voor zijn pensioen,hem maakt het niet uit wat de buren wel of niet leuk vinden.
  Hij zal er alles aan doen dit plan door te zetten,om zijn pensioen veilig te stellen.
  Hij verwijst voor de pils en sate naar de golfbaan,om de hoek waar ook terras zit.
  De nessers en zwarte katters zullen snel een paar nieuwe buren moeten verwelkomen

  • Ik verwijt de eigenaar totaal niets, maar ik verwijt de gemeente dat zij een bouwvergunning heeft afgegeven voor 3 wanstaltige villa’s . Op dit plek kan toch wel iets gebouwd worden wat veel meer past in het Groene Rivierlandschap van Amstelland. Er bestaat ook toch nog zoiets als een schoonheidscommissie .

 6. De eigenaar valt inderdaad niets te verwijten. Hij doet wat hij mag van dit gemeentebestuur. Behoud van horecabestemming op die locatie was vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk geweest, maar daar hebben neoliberalen maling aan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.