Zoals in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) vorige week al nadrukkelijk uitgesproken door fractievoorzitter Ruud Kootker, maakt Burgerbelangen Amstelveen (bba) zich grote zorgen over de financiële toekomst van de gemeente. De ambities van B&W, gesteund door de coalitie, zijn veel te hoog en leiden tot snel interen van de reserves, waarschuwt de lokale partij.

Ruud Kootker

Overigens maakte bbA deel uit van de vorige coalitie, die zou doorgaan. Maar toen wethouder Bot zich om gezondheidsredenen terug trok en Kootker hem zou gaan vervangen, wilden de andere coalitiepartners (VVD en D66) niet met hem als wethouder in zee. Daardoor kwam bbA buiten de coalitie te staan. Maar toen al was de financiële toekomst van Amstelveen niet rooskleurig, zegt bbA nu.

Reserves

“Structurele en incidentele uitgaven stijgen tot bijna ongekende hoogten en onze reserves worden in hoog tempo worden opgesoupeerd”, zegt Kootker. “We zadelen daarmee onze kinderen en kleinkinderen met de lasten op”.

Hij constateert dat de enorme bedragen die zullen worden uitgegeven aan ICT en digitale transformatie, huisvestings- en verbouwingskosten van het raadhuis en bouwkosten voor het KKC samen al goed zijn voor de helft van de begrote uitgaven. Het resulteert er volgens hem in dat de algemene reserve daalt tot € 11,5 miljoen in 2023, terwijl de gemeenteraad een minimale buffer van € 15 miljoen vaststelde. In het verleden waren die reserves € 100 miljoen, zegt hij.

Eneco

Overigens komen er nog miljoenen binnen door de verkoop van de aandelen in energiemaatschappij Eneco, maar die opbrengst verdwijnt volgens bbA als sneeuw voor de zon door de nog niet uitgevoerde lijst van ambities van B&W.

In de Perspectiefnota 2020 (contouren voor de volgende begroting) worden zestien 16 grote onderwerpen genoemd, waarvoor nog geen geld is.  Aan bezuiniging ontkomt de gemeente niet. En tegelijk neemt de druk op verhoging van de lokale lasten toe, voorspeelt bbA.

Schulden

Dat Amstelveen als bijna enige gemeente in het land geen schulden heeft, zoals wethouder Herbert Raat zei in de raadscommissie, verandert volgens Kootker wel. ”Het is niet uitgesloten dat Amstelveen in de toekomst schulden moet maken.”  BbA vreest dat bij extra grote bezuinigingen zorg, welzijn, sport, kunst en groenonderhoud de eerste kinderen van de rekening worden.

Onzeker

Kootker zegt vorig jaar al zijn twijfels te hebben geuit over de financiële haalbaarheid van de plannen van B&W. Bovendien heeft het college 25 miljoen euro aanvullende locatieopbrengsten (lees: grondverkoop) in 2019 en 2020 opgevoerd als inkomsten. Een extern onderzoek leidde tot de conclusie dat slechts een deel van die opbrengst kan worden gerealiseerd en dan ook nog in latere jaren. Met de politieke keuze van B&W is de gemeenteraad op het verkeerde been gezet, vindt Kootker.

Ook Aalsmeer zorgt voor financiële onzekerheid. Met die gemeente is een ambtelijke fusie aangegaan (ambtenaren ervan zijn nu bij Amstelveen in dienst). Maar of het bloemendorp de geplande bijdrage van  € 3,1 miljoen betaalt, is de vraag. “Een risico”, vindt Kootker. “De vraag lijkt wat eventueel een alternatieve dekking voor dit bedrag is.” Met een ambitieus college van B&W is op zich niets mis, vindt Kootker, maar de financiële beperkingen nopen volgens hem tot uitvoering van de plannen in een lager tempo.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.