Om meer invloed van burgers op het beleid te krijgen, heeft de gemeenteraad als hamerstuk een nieuwe verordening over zijn vergaderingen aangenomen. Die werd overigens ten dele in strikt besloten vergaderingen – waar dus geen burger aan te pas kwam – voorbereid.

Zonder iets af te doen van het al bestaande spreekrecht bij raadscommissies, dat overigens zich beperkt tot vijf minuten en waarbij commissieleden desgewenst vragen aan de inspreker mogen stellen, kunnen nu als de raad dat wenselijk vindt deskundigen of inwoners echt meepraten in de raad over een bepaald onderwerp. Maar er komen wel diverse fasen in procedure, namelijk beeld-, oordeels- en besluitvorming. Zo wordt “voor zowel de deelnemers aan de vergadering als voor inwoners en andere belangstellenden duidelijk in welke fase van het proces een dossier zich bevindt”, zegt de gemeente.

Inspreken

Overigens bepaalt een nieuwe zogenoemde agendacommissie, bestaande uit de burgemeester en vijf raadsleden, onder wie de drie voorzitters van raadscommissies, wie het woord wel en niet krijgt tijdens de behandeling van een agendapunt. Uit een voorstel van B&W: “Het recht om in te spreken blijft vanzelfsprekend bestaan, met in het vervolg de mogelijkheid om, als dat gewenst is, te kunnen reageren op de inbreng van de inspreker(s) en / of om een korte reactie te vragen van de portefeuillehouder.” Tot nu toe mochten raadsleden alleen vragen stellen aan de inspreker en was een reactie van een wethouder (de portefeuillehouder) taboe.

Gedragsverandering

“Voor het veranderen van een werk- en vergaderwijze is het vaststellen van een nieuw reglement niet voldoende”, beseft het college van B&W.  “Het vraagt bovenal een gedragsverandering. Gedragsveranderingen hebben tijd nodig. De raad zal in de nieuwe werk- en vergaderwijze moeten groeien. Voor de realisatie van de wensen en ambities van de raad wordt ook verandering gevraagd aan de kant van het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie. De raad moet tijdig worden gevoed wat betreft de langetermijnplanning.”

30 REACTIES

 1. Praten, inspreken, visie geven, bezwaar maken, burgers mochten dat allemaal al.
  Omdat er echter niet werd geluisterd, had het allemaal weinig zin.

  Zolang raadsleden, bestuurders en ambtenaren het niet nodig vinden om burgers serieus te nemen, zal ‘meepraten met de raad’ niets toevoegen aan de geringe invloed die zij kunnen uitoefenen op de politieke besluitvorming, laat staan op de bestuurlijke en ambtelijke uitvoering van het beleid.

  Wat ontbreekt aan het democratisch arsenaal van de burger is een openbaar forum voor lokaal publiek debat, liefst gekoppeld aan een onafhankelijk journalistiek medium. Zolang dat tweede er niet is, zal het eerste ook niet komen.

  Voor het veranderen van een werk- en vergaderwijze is het vaststellen van een nieuw reglement niet voldoende”, beseft het college van B&W. “Het vraagt bovenal een gedragsverandering. Gedragsveranderingen hebben tijd nodig.

  • Met ‘de burger’ bedoelt u natuurlijk vooral uzelf. En omdat de gemeente niet naar uw pijpen danst, vinden raadsleden etc. het niet nodig naar burgers te luisteren. Denkt u overigens dat ze wel luisteren als er een lokaal forum is waarop iedereen zijn mening kan geven? Dat betekent dat kennelijk een indrukwekkende verandering opeens, vergelijking met de bestaande middelen voor de burgers……

 2. Luisteren betekent niet hetzelfde als gehoorzamen. Dat zou u als journalist moeten weten. Politici en journalisten die niet naar burgers kunnen of willen luisteren zijn ongeschikt voor een democratische functie en positie.

  Dat de bestaande democratische middelen niet toereikend zijn, blijkt wel uit de (halfzachte) pogingen van het gemeentebestuur om die te verbeteren en aan te vullen. Gezien de vaak arrogante en ongeïnteresseerde opstelling van bestuurders, raadsleden en ambtenaren zal daarvan niet veel terechtkomen.

  Een openbare forum moet voldoen aan democratische regels en op een eerlijke, transparante en controleerbare manier worden gemodereerd, dus niet zoals Dichtbij en dit weblog.

  • Er is maar één oplossing: Een eigen forum starten. Wat doet u nog op deze site? Die is volgens u toch niet transparant en controleerbaar. Maar als luisteren naar de burgers toch niet hetzelfde betekent als gehoorzamen. wat ik met u eens ben, en raadsleden plus bestuurders weigeren te doen wat u wenst, lijkt mij ook zo’n forum ter ter zake doende. Een nieuw middel verandert overigens de bestaande structuren niet.

  • JB’s reactie is typerend voor het Amstelveense discussieklimaat: Naar burgers met een afwijkende mening hoeft niet te worden geluisterd. Zij kunnen maar beter oprotten, vindt ook Johan Bos.

   Aan dit forum mag ik niet onder mijn eigen naam deelnemen. Door de redactie van Dichtbij werd ik willekeurig verbannen zonder dat ik een regel van wet van wet, fatsoen had geschonden. Op artikelen in het Amstelveens Nieuwsblad en AmstelveenZ (beide gelijkgeschakeld met het Amstelveense bestuur) kunnen burgers niet reageren. Dat is allemaal
   niet bepaald democratisch, eerlijk, transparant en controleerbaar.

 3. Johan, in het verleden heeft App dat gedaan, namelijk “ Amstelveen kan beter”.
  En ook Johan in het verleden heb je ook eens geschreven in een colomn dat inspreken totaal niets inhield, want er gebeurde nooit iets mee.
  Maw op dit punt heeft app heus niet helemaal ongelijk.

  • Ik heb alleen betwijfeld of een nieuw (digitaal) middel, ter vervanging van of toevoeging aan die oude, wel opeens het luisterende oor bij burgers zou opleveren. Het, naar ik begreep van jou, fiasco van ‘Amstelveen kan beter’ bewijst naar mijn mening het tegendeel. Zou, als inspreken tot niets leidt, een digitaal forum dat wel doen? Dat is de vraag.

   • Ik denk dat dit blog niet door veel maar wel door enkele geïnteresseerde lezers wordt bekeken en zeker binnen de raad, waarvan ik sommigen wel eens ervan verdenk alhier te reageren onder een schuilnaam, maar dat zul jij beter weten dan ik. Maw dit blogje is toch wel van belang.

 4. JB’s reactie is typerend voor het Amstelveense discussieklimaat: Naar burgers met een afwijkende mening hoeft niet te worden geluisterd. Zij kunnen maar beter oprotten, vindt ook Johan Bos.

  Aan dit forum mag ik niet onder mijn eigen naam deelnemen. Door de redactie van Dichtbij werd ik willekeurig verbannen zonder dat ik een regel van wet van wet, fatsoen had geschonden. Op artikelen in het Amstelveens Nieuwsblad en AmstelveenZ (beide gelijkgeschakeld met het Amstelveense bestuur) kunnen burgers niet reageren.

  Dat is allemaal niet bepaald democratisch, eerlijk, transparant en controleerbaar.

  • Nee ik vindt niet dat u moet oprotten. Heb ik nergens gezegd (u kent toch al mij gedachten zo goed?). Ik begreep alleen niet waarom u tijd verspilt aan een ondemocratisch, geenszins transparant en controleerbaar en volstrekt oneerlijk medium als dit.

 5. Om meer invloed van burgers op het beleid te krijgen, is er meer nodig dan dit rammelende voorstel.

  De burgemeester en een paar raadsleden bepalen wie het woord wel en niet krijgt, en de aangesproken bestuurders zijn bovendien niet verplicht om inhoudelijk te reageren op wat een burger aan voorstellen of klachten te berde brengt.
  Het is dus volkomen een wassen neus. Alle rechten en mogelijkheden blijven immers berusten bij degenen die soms juist eens stevig uit hun comfortzone gehaald moeten kunnen worden door betrokken burgers die in veel gevallen meer deskundigheid en ervaring hebben.

  @JB, ik ben hier bij gebrek aan beter.

  @Frank, ‘Amstelveen Kan Beter’ was geen forum, maar een verzameling suggesties. Een discussieforum kan alleen werken als het gekoppeld is aan een journalistiek medium en als de moderatie goed geregeld, onpartijdig en betrouwbaar is.

  • U verruilt deze site dus in, zodra er een betere komt, in uw ogen. Vindt u het niet bijzonder dat ik u – gelet op die uitspraak – toch maar (in uw ogen ondemocratisch) toelaat? Ik kan mij voorstellen dat een ondernemer, tegen wie gezegd werd door een personeelslid dat het eigenlijk zo snel mogelijk weg wil – daar een beetje anders over denkt. Trouwens: Waarom van uw site niet het door u gewenste forum gemaakt?

  • JB, waarom zou u mij hier niet toelaten? Vanwege mijn kritische opmerking? Ik mag hier ook al niet onder mijn eigen naam schrijven. U laat precies zien wat er schort aan de lokale democratie in Amstelveen.

  • Toe nou App en dat zeg jij! Jij die alles zo weet te draaien naar jouw stokpaardjes. 😂😂 Mag best hoor, maar begin niet te zeuren als anderen dat ook doen.

 6. Maar goed , dan zal ik maar eens terugkomen op de inspraak en mogelijkheden voor burgers.
  Er zijn in Amstelveen best wijkforums of platforms die goed functioneren en wel dingen voor elkaar krijgen op wijkniveau. Ik noem bijvoorbeeld Nes a/d Amstel , Randwijk en Bovenkerk. De laatste gaat als een speer en er is veel belangstelling vanuit de wijk.Andere platforms vormen daarentegen een gesloten clubje waar niemand tussen komt, zoals in de Groenelaan, die zelfs geen open openheid van zaken wil geven omtrent hun financiën .
  Wel ben ik het met app eens, dat de veel beleden transparantie van B&W nergens op slaat. De Poel is wat dat betreft een gesloten bastion en een ons-kent-ons-club, omringd door “ voorlichters” in de vorm van communicatiemedewerkers die enkel propaganda voor de gemeente kunnen maken.
  Wie heeft bijvoorbeeld wel eens een kritische noot gelezen over wethouder Raat in dichtbij.nl of Amstelveenz. Het enige wat je over deze man leest zijn “ krachtige/goede” maatregelen met de onvermijdelijke foto erbij. Sommige noemen hem al Vadertje Herbert of La Roi du Soleil d’Amstelveen!

  • En wie heeft ooit wel eens een kritische noot gelezen bij al die non-kritische communicatiemedewerkers? Die continu hun zielige HES scholing t.b.v. de gemeente tentoonspreiden? Ze krijgen opdracht he en zijn niet meer onafhankelijk bezig. Laat die zielige lui toch. Je kan als persoon ook zelf nadenken.

   • Dat neem ik ze ook niet kwalijk. Daarvoor zijn ze tenslotte aangenomen. Wat ik de gemeente wel kwalijk neem, dat ze nooit naar buiten zijn gekomen met de hoeveelheid fte’s die daar mee zijn gemoeid en waar ze zich nu precies mee bezig houden.

  • Alle publieke communicaties in Amstelveen zijn gelijkgeschakeld met het lokale bestuur en met de politieke kliek. Onwelgevallige uitingen worden genegeerd en – waar mogelijk – verwijderd.

   Er is een lokale hofhouding en als je daar niet bijhoort, maakt het niet uit wat je vindt of zegt. Het meedenken en -praten door burgers is een wassen neus waarmee de schijn van democratie wordt opgehouden.

   • Als alle communicatie is gelijkgeschakeld met de politieke kliek en onwelgevallige uitingen waar mogelijk worden verwijderd, valt ook deze site er onder. Welke onwelgevallige uitingen zijn hier verwijderd? Overigens heeft stemmen op een politieke kliek kennelijk geen zin. Of hebt u daar de – dan ook onzinnige – partij van uw keuze al eens op aangesproken?

 7. Frank, mijn eerste bijdrage aan deze ‘discussie’ over inspreken, meedenken en kritiek uiten door burgers was volkomen on-topic. JB en jij trokken dit meteen weer in het persoonlijke vlak. Lees maar na.

  Op die manier worden publieke discussies hier telkens verziekt. Met goede gebruiksvoorwaarden en moderatie wordt dit voorkomen en aangepakt.

 8. Alle publieke communicaties in Amstelveen zijn gelijkgeschakeld met het lokale bestuur en met de politieke kliek. Onwelgevallige uitingen worden genegeerd en – waar mogelijk – verwijderd.

  Er is een lokale hofhouding en als je daar niet bijhoort, maakt het niet uit wat je vindt of zegt. Het meedenken en -praten door burgers is een wassen neus waarmee de schijn van democratie wordt opgehouden.

 9. JB, u begon met te vragen wat ik nog op deze site doe. Even later noemde u het bijzonder dat u mij hier nog toelaat. Puur vanwege mijn kritische opmerkingen.

  Als dieptepunt vergelijkt u de verhouding tussen u als forumbeheerder en de deelnemers als die tussen een werkgever en zijn personeelsleden die geen kritiek op hem mogen uiten.

  U bewijst daarmee uw ongeschiktheid als beheerder en moderator van een forum voor lokaal publiek debat over politieke en maatschappelijke kwesties. Die discussies moeten namelijk open en eerlijk verlopen, met gelijke rechten, plichten en mogelijkheden voor iedereen.

  De tegenspraak van de burgers moet beter en eerlijker worden geregeld om effectief te kunnen zijn.

  • Ik begrijp nog steeds niet waarom u uw heil zoekt op een site met een totaal ongeschikte beheerder en moderator. Als overigens die omschrijving als een belediging is bedoeld, moet ik u teleurstellen. Ik ben niet te beledigen. Mensen de onder mij staan kunnen mij niet beledigen en die boven mij staan doen het niet. Ik verbaas mij er gewoon over dat u trouw blijft aan een ondemocratische, inferieure site, nu u geen kans voorbij laat gaan om aan te geven dat die totaal niet deugt. Bent u even gek en ongeschikt als ik (althans in uw ogen)?
   Dat brengt mij ook op het feit dat iedereen hier mag zeggen wat hij wil, ook al weren sommige media bepaalde ingezonden stukken. Nee, dit is inderdaad geen onderneming, vandaar dus. Maar het lijkt mij voor het imago van een bedrijf niet zo goed als een personeelslid niet anders doet dan die door het slijk halen, er eigenlijk niets goeds aan te vindt en die kritiek ook voortdurend luidkeels publiceert. Maar ja, dit is geen bedrijf. U mag mij dus voor rotte vis uitmaken….

 10. Als beheerder en moderator moet u zich beperken tot inhoudelijke reacties op dingen die reageerders hier schrijven. Alleen als zij zich niet houden aan regels van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden mag (en moet) u optreden als u dit forum een beetje zinvol wilt houden. Als u zich in discussies mengt, gelden voor u dezelfde regels.

  Discussies ontsporen door het soort off-topic flauwekul waarmee u aankomt. Doordat u de discussie meteen weer in het persoonlijke vlak trok, gaat die helaas niet over het interessante onderwerp.

  Het gaat u niet aan wat ik hier zoek en doe zolang ik op een fatsoenlijke manier inhoudelijke bijdragen lever aan discussies over onderwerpen die u aandraagt. U bent niet mijn baas.

  In een democratie is niets en niemand boven kritiek verheven.

  • U weet precies wat ik moet doen. Kent de gebruiksvoorschriften van heel de wereld. En omdat in een democratie niets of niemand boven kritiek is verheven, zoals u zegt, sprak ik mij verbazing uit over het feit dat u zich steeds wendt tot een volgens u inferieure, ondeugdelijke en ondemocratische site. En ja, aan uw regels stoor ik mij niet. Of dat democratisch of ondemocratisch is, mag uzelf uitmaken.

  • Overdrijven is ook een vak. Ik heb die termen niet gebruikt.

   In Amstelveen is helaas geen forum voor publiek debat. Deze reactieruimte komt daar het meest dichtbij, maar omdat hier geen regels zijn waaraan reageerders en u zich moeten houden, ontaarden de meeste discussies in geschimp en gescheld. U begon daarmee al meteen in uw reactie op mijn eerste discussiebijdrage.

   Wij zouden allebei aan dezelfde kant moeten staan als het gaat om het versterken van de lokale democratie.

Laat een reactie achter op Frank Bikker Annuleer reactie

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.