Scheiding van kerk en staat, waarop vooral politiek correcte partijen aandringen, gaat blijkbaar voorbij aan de inmenging van de klimaatreligie, die ook de gemeente Amstelveen aanhangt. Voornaamste dogma: Wie als wetenschapper kritisch kijkt naar de aangewende middelen om Parijs te halen is gek, c.q. dement. Zodat zonder enige onderbouwing bestuurders bijvoorbeeld de al geïnfiltreerde massa in de EU napraten. Een van de nergens op gebaseerde kreten is dat 97% van de wetenschappers overtuigd zijn van de menselijke invloed op klimaatverandering en de bedachte gereedschappen om die tegen te gaan. Nergens is dat percentage onderbouwd.

Wel is wetenschappelijk allang aangetoond dat de gekozen tools nooit genoeg zullen zijn om de stijgende behoefte aan energie op te vangen en men om in het walhalla van Parijs te komen voorlopig niet zonder fossiele brandstoffen kan. Maar Nederland en Amstelveen weten het beter natuurlijk. Zodat uit het raadhuis de papegaaienkreet klinkt dat wij allemaal van het gas af moeten, wat het de burger ook gaat kosten.

Parijs

In de propaganda hoor ik van onwetende (of zich zo opstellende) wethouders en raadsleden niets over enige onderbouwing van het gekozen beleid, laat staat omtrent het prijskaartje daarvan. Amstelveen volgt Den Haag en die weer Parijs. Bestuurders kraaien gewoon mee in het koor van de groene illusie, wat mij trouwens bij een gelijknamig boek van Maarten van Andel brengt, een wetenschappelijke auteur van redelijk onverdachte zijde voor de klimaatprofeten. Hij werkte als ingenieur aan internationale duurzaamheidsprojecten mee, publiceerde de nodige berekeningen en kwam tot de conclusie dat de doelen die men ook in Amstelveen wil halen – nog wel binnen een vrij korte tijdspanne – op een klinkklare illusie zijn gebaseerd. Zelfs met het halve land vol windmolens en alle daken vol zonnepanelen haalt men die niet. “Waarom we het klimaat niet kunnen redden met een paar windmolens en zonnepanelen”, luidt de ondertitel van zijn boek, waarin hij dat uitlegt.

Zorgen

Intussen maakt hij zich evenveel zorgen over het klimaat als over de maatregelen die nu goedgelovig worden aangereikt om dat te redden. Natuurlijk begrijpt hij net zo goed als ik dat bedrijven in de miljardensector der duurzaamheid nu met hulp van een subsidiërende overheid zonnepanelen en zo graag verkopen. Klimaat is nu eenmaal kassa. Maar (gemeentelijke) overheid noch commercie vertelt erbij dat het jarenlang duurt, voordat productie en logistiek van een exemplaar terug zijn verdiend. Ja, de investering van de burger op zich hopelijk misschien. Maar dat is iets anders.

Pausen

Als er echt op heel korte termijn iets moet CO2-vrij moet gebeuren, wat klimaatpausen als Klaver en Nijpels ons voorhouden, zou het antwoord alleen volstrekt CO2-vrije kernenergie kunnen zijn. Maar daarover valt in ons land met de leiders van de klimaatreligie niet te praten. Daarbuiten wel natuurlijk. Zodat de vraag rijst of de groene propagandisten echt wel op korte termijn een oplossing willen voor het door hen geschetste probleem of alleen de commerciële sector willen dienen die de middelen voor de mythe levert.  Snelle ontbossing ter wille van de zogenoemde biomassa, die oneindig veel meer CO2 oplevert dan gas en waarvoor een boom van 100 jaar oud (die CO2 opneemt) moet wijken voor een aan die eeuw beginnend sprietje ter compensatie, is intussen het krankzinnige sprookje dat dominees van de klimaatkerk vertellen.

Bijwagen

Nu de VVD landelijk op klimaatgebied een bijwagen van GroenLinks is geworden, denkend daarmee het electoraat te behouden en het te redden uit de klauwen van Forum voor Democratie, lijkt mij dat duidelijk moet zijn waar die partij plaatselijk precies staat. De grootste lokale partij Burgerbelangen Amstelveen huilt natuurlijk ook met de liberale coalitie (VVD en D66) mee, want wil daar bij volgende verkiezingen weer deel van uit gaan maken. Dus een van de nummers der gezamenlijke koorzang is ‘van gas los’. Lokaal kiezen is dus goeddeels landelijk kiezen. Ik zie geen enkel verschil. Misschien geeft de nieuwe lokale partij Actief voor Amstelveen (AVA) toe óók niet te weten wat de kosten van de onnuttige middelen voor de burger worden. Dat klinkt dan slap, maar is wel eerlijk. Hoewel je voor eerlijkheid natuurlijk niet bij de politiek moet zijn, zou het in elk geval winst betekenen ten opzichte van de slapende politici die in hun volstrekte onwetendheid zeggen het wel te weten. Maar waarom wij dan niet?

11 REACTIES

 1. Over papegaaien gesproken.. Als Johan Bos niet gelooft dat verbranding van fossiele grondstoffen leidt tot opwarming, hoe maakt hij dan thee?

  ‘Klimaat is nu eenmaal kassa,’ schrijft JB. Tot nu toe was olie kassa, maar die raakt op.

  Kernenergie als panacee voor onze consumptieve verslavingen is niet geheel zonder risico. Bovendien worden de mensen ná ons opgescheept met het dodelijke afval.

  • Inderdaad, dus op winst gerichte ondernemers moeten wat anders en hebben de klimaatsector ontdekt, met gratis reclame voor hun producten. Wie in wetenschap gelooft, veronderstelt dart voor het afval van kernenergie in de toekomst een oplossing wordt gevonden. In elk geval is die zonder CO2-uitstoot.Maar over heroverwegen is in dit land niet te praten. Elders wel, want ja, men kan er geen kolencentrales blijven bouwen, waarvan er zowat elke week een open gaat, terwijl die hier worden gesloten.

 2. Media en journalistiek maken in hun reis- en auto-rubrieken nog steeds gratis reclame voor luchtvervuilende, klimaatopwarmende en lawaaiige verbranding van fossiele grondstoffen.

  Journalisten verdienen hun salarissen nog steeds dankzij paginagrote advertenties voor te goedkope vliegreizen en voor ‘sportieve’ auto’s.

  De wetenschap kan niets veranderen aan het feit dat afval van kernreactoren nog honderden jaren dodelijk giftig blijft. Stelt u zich een landschap voor met overal waarschuwingsborden ‘Pas op! Hier ligt gevaarlijk afval uit de middeleeuwen.’

  Hoe we het ook draaien en keren, we zullen ons voorlopig moeten instellen opminder energieverbruik en dat betekent een ingrijpende reorganisatie van ons economisch model.

  • Waarop baseert u nou weer de profetie dat in honderden jaren de wetenschap geen oplossing vindt voor radioactief afval? Nou ja, het zal wel een aanname zijn, zoals dat niet onderbouwde percentage van 97 der wetenschappers die het volledig met de acties tegen klimaatverandering (en de opvatting dat alleen de mens daaraan schuldig is) eens zijn. En die andere drie procent bestaat uit gekken. Ook een opvatting, hoewel een weinig wetenschappelijke, lijkt me….

 3. Wetenschappers kunnen natuur- en scheikundige wetten en processen wel bestuderen en toepassen, maar niet veranderen. De halfwaardetijd van radio-actieve (afval)stoffen ligt vast, hoe graag men die ook zou ten eigen behoeve zou willen manipuleren.

  Ook al stopt men radioactief afval nog zo diep weg in diepe grotten of aardlagen, toch bestaat er geen garantie dat die niet ooit door aardbewegingen, vulkanisme, grondwater of door menselijke handelingen of onachtzaamheid alsnog schade doen aan levensvormen.

  Op winst gerichte ondernemers mogen van u wel profiteren van energieverspilling, milieuvervuiling en klimaatopwarming, maar niet van duurzaamheid. Wilt u dat eens uitleggen?

  Geen zinnig mens met enige scholing beweert dat klimaatverandering uitsluitend door de mens wordt veroorzaakt. Het is natuurlijk wel zo dat grootschalige verbranding van fossiele grondstoffen niet zonder gevolgen kan blijven voor het klimaat in de broeikas waarin wij op deze planeet leven.

  • 1. Ik heb geen oordeel uitgesproken over waar wel en niet aan mag worden verdiend. Maar u weet natuurlijk weer aan die ik de voorkeur geef, want u kent mijn hart.
   2. Ik heb het van een (volgens sommigen waarschijnlijk gekke) wetenschapper, die zich wel degelijk zorgen maakt om het klimaat, maar ook om de domme middelen die men nu aanwendt, terwijl die niet eens voldoende zijn om de toename van de energiebehoefte (denk aan internet en elektrische auto’s) op te vangen. En als er écht zo snel iets moet gebeuren, is volgens hem een heroverweging van kernenergie (CO2-vrij) aan te bevelen. Overigens doet men dat volop elders in de wereld.

 4. De middelen die men nu aanwendt, zijn inderdaad voldoende om de toename van de energiebehoefte op te vangen. Daarom moet die energiebehoefte worden verkleind. Dat betekent een ingrijpende herprogrammering van onze maatschappij en economie.

  “I would estimate the chances are about 49 percent that the world as we know it will collapse by about 2050. I’ll be dead by then but my kids will be, what? Sixty-three years old in 2050. So this is a subject of much practical interest to me. At the rate we’re going now, resources that are essential for complex societies are being managed unsustainably. Fisheries around the world, most fisheries are being managed unsustainably, and they’re getting depleted. Farms around the world, most farms are being managed unsustainably. Soil, topsoil around the world. Fresh water around the world is being managed unsustainably. With all these things, at the rate we’re going now, we can carry on with our present unsustainable use for a few decades, and by around 2050 we won’t be able to continue it any longer. Which means that by 2050 either we’ve figured out a sustainable course, or it’ll be too late.”
  (Jared Diamond, ‘Collapse’,
  http://nymag.com/intelligencer/2019/05/jared-diamond-on-his-new-book-upheaval.html

 5. Het zou eens verstandig zijn om die milieukwestie eens te bekijken vanuit een zuiver economische en geopolitieke hoek en niet enkel vanuit de groene hoek.
  – We zijn nu voor energie erg afhankelijk van olie- en gasimport uit politiek instabiele gebieden. Dan is het toch verstandiger om te kijken waar je zelf zo veel mogelijk je broek omhoog kan houden en dat kan door verstandiger met energie om te springen door allerlei kleine maatregelingen, waarin schone energie best een zeer belangrijke rol kan spelen en dat het nog geld oplevert ook.
  Maw je maakt je zo minder afhankelijk van 1 bron, namelijk fossiele energie.
  Er moet wel bij gezegd worden dat fossiele brandstoffen nooit geheel zullen verdwijnen, wat men ook verzint.

 6. Fossiele grondstoffen zijn er nog genoeg, als je maar diep genoeg graaft in steeds kwetsbaarder gebieden.

  De vraag is alleen of de fossiele reserves mogen worden opgestookt tbv de door commercie en media aangewakkerde reisgekte? ?

  Die prachtige grondstoffen kunnen immers beter voor nuttige en duurzame doeleinden worden gebruikt. Het is niet eerlijk tegenover de mensen ná ons om alles op te maken. Hoe denken de neoliberalen dit te kunnen rechtvaardigen?

 7. Johan Bos, u maakt een foutje. Klaver zat niet aan de klimaattafel. Dat was namelijk Samsom. Dat Klaver dat uiteindelijk heeft gesteund verdient niet de schoonheidsprijs, maar ben dan ook geen GR stemmer.

 8. “Volgens marktonderzoeksbureau Ipsos vindt ongeveer 80 procent van de Europese kiezers onderwerpen gerelateerd aan natuur en milieu, luchtvervuiling, duurzame landbouw, opwarming van de aarde en extreme weersomstandigheden, een prioriteit. Ik vermoed dat dit percentage onder jongeren nog hoger uitvalt.
  Stem dus tactisch, op de partij met de meest serieuze voorstellen inzake deze vraagstukken. Een partij die niet alleen roept hoe erg het is, noch zich religieus vastklampt aan één drastische oplossing, maar precies aangeeft wat haalbaar en verstandig beleid is. Een partij die open staat voor wetenschappelijke vernieuwingen en investeringen in ieder type technologie. Een partij die beseft dat sommige oplossingen op zich laten wachten en die geen wonderen belooft. Alleen met weldoordachte, realistische oplossingen maken we Europa sterker.”
  (Louise Fresco, NRC 18.95.2019.)

  Verstandige woorden zijn een verademing, maar geven daarom vaak te veel hoop.

Laat een reactie achter op Kritische Burger Annuleer reactie

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.