Twee Ridders en elf leden in de Orde van Oranje Nassau, alsmede een Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw  zijn er in Amstelveen bij gekomen door de jaarlijkse lintjesregen, die vrijdagmorgen op het raadhuis zijn beslag kreeg. Burgemeester Bas Eenhoorn reikte een dag voor Koningsdag de veertien onderscheidingen uit.

FOTO: amstelveenweb.com

Tot Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw werd Henk W. Reesink benoemd.  Die heeft een imposante carrière achter de rug. Eerst als internist en directeur van de Bloedbank Amsterdam, daarna als internist in het toenmalige Prinsengrachtziekenhuis en het OLVG. Aansluitend was hij verbonden als internist en klinisch wetenschappelijk onderzoeker aan het AMC. Reesink werkte aan onderzoek naar virale hepatitis en leverde een bijdrage aan het virusvrij maken van donorbloed. Hij droeg bij aan karakterisering van virussen die leverontstekingen veroorzaken. Na zijn pensioen ging hij door met klinisch wetenschappelijk onderzoek. Zo bewees hij dat hepatitis E van hert of zwijn overdraagbaar is op de mens.

Humberto Tan

Ook de bekende Humberto Tan is ridder geworden, maar dan in de Orde van Oranje Nassau. Voluit heet hij Tan-A-Kiam. Hij is niet alleen presentator, maar ook vrijwilliger. Hij is ambassadeur van het Nederlandse Rode Kruis en was lid van de raad van toezicht van stichting exploitatie Olympisch stadion Amsterdam, die er naar streeft het rijksmonument in stand te houden. Tan was ook betrokken bij de Suriprofs, de jaarlijkse benefietwedstrijden die geld opleveren voor ontwikkelingsprojecten in Suriname. Verder zet hij zich in voor de Stichting Spieren voor Spieren (voor kinderen met een spierziekte) en hij was betrokken bij de stichting Orange Babies, die wil voorkomen dat kinderen geboren worden met HIV.

Straatvoetbal

Tan steunt de straatvoetbalbond Nederland en is lid van de sportraad Amsterdamm wat past bij zijn overtuiging dat sport kan helpen sociaal-maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Voor zijn bijdrage aan de Johan Cruijff Foundation is hij ambassadeur voor het leven.  Als lid van het Forum AtotZ van de stichting Lezen en Schrijven zet Tan zich in voor het doorbreken van het taboe op laaggeletterdheid. Ook speelde hij een rol bij de groei van de stichting Het vergeten kind, die zich inzet voor kinderen die niet veilig kunnen opgroeien wegens hun gezinssituatie.

Joodse gemeenschap

De andere Ridder ON is mevrouw Jansje A. Stodel, die zich sinds 1980 voor diverse Joodse organisaties inzette. Zij was betrokken bij de stichting Hachsjara & Alija die zich in de jaren tachtig richtte op incidentele ondersteuning van twee landelijke jeugdverenigingen. Met haar aantreden als voorzitter in 1986 ging de stichting de verenigingen structureel ondersteunen. Dankzij haar inspanningen slaagde zij erin geschikte locaties te vinden, fondsen te werven en nieuwbouw te realiseren voor de verenigingen. Nog steeds zijn deze jeugdcentra in gebruik en vormen het hart van de activiteiten. Stodel was 31 jaar vertegenwoordiger van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap in het algemeen bestuur van het Joods maatschappelijk werk. Samen met haar echtgenoot Lou Evers, schreef zij het boek Jodendom in de praktijk. In 1997 werd zij bestuurslid van Omen International Zionist Organization Nederland.

MOC

Gudrun L. Flint werd lid in de orde van Oranje Nassau omdat zij ruim twintig jaar vrijwilligster is. Zij is onder meer initiatiefnemer van veel activiteiten die het welzijn van ouderen verbeteren. Zo heeft zij zich ingezet voor ouderenclub in het MOC-gebouw en is nog steeds actief bij woonzorgcentrum Groenelaan, buurtcentrum De Bolder, wijksteunpunt Participe Kastanjelaan en Zonnehuisgroep Amstelland. Daarnaast bezoekt zij wekelijks bewoners van Regionale Instelling beschermd Wonen Kennermerland, Amstelland en de Meerlanden.

 Parochies

Johan Jongma, ook benoemd tot lid ON, is sinds 1980 als vrijwilliger actief
bij verschillende parochies. Hij was nauw betrokken bij fusies van katholieke kerken in Amstelveen, maar werkt ook als vrijwilliger voor stichting Y-Castle, een woongroep voor jongvolwassenen met een vorm van autisme.

Andere leden zijn de dames Jolanda van Lith en Diana Smits, alsmede de heren Hans Keus, Jaap Kok, Hennie van Noord, Bertus Roeleveld, Benno Rubens, Henk Smidt en Frans Schoonhoven.

Elsenhove

Hans Keus was in 1976 mede-initiatiefnemer en oprichter van de kinderboerderij Elsenhove. Hij is daar vrijwilliger van het eerste uur en onder zijn leiding realiseerde de bouwgroep van de kinderboerderij de geitenstal,  kaasmakerij en hooiberg. Ook nu nog is hij wekelijks aanwezig om de hokken, gebouwen en technische installaties te verzorgen. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de afdeling nucleaire geneeskunde en PET-scan van het VUmc.

Roda ‘23

Jaap Kok is van 1974 af betrokken bij voetbalvereniging Roda ’23. Tot nu vervult hij als vrijwilliger structureel één of meerdere functies bij de vereniging, zoals het begeleiden en coördineren van het selectie-elftal, hij is voorzitter van supportersclub en lid van het bouwteam.  Daarnaast vervulde hij verschillende bestuurlijke functies, waaronder secretaris en bestuurslid technische zaken.

Hij is ook de drijvende kracht van het onderhoudsteam. Sinds 2008 is hij bestuurslid van de facilitaire dienst en onder zijn leiding vonden er in 2009 en 2011 grote verbouwingen plaats

ODIN

Jolanda van Lith was van 1972 tot 2018 vrijwilliger bij turnvereniging ODIN, nu onderdeel van United Amstelveen. Tweemaal per week gaf zij turnlessen aan de jeugd. Daarnaast was zij organisator van clubactiviteiten en wedstrijden. Ook verrichtte zij bestuurlijke werkzaamheden. Zij was 17 jaar lid van het hoofdbestuur, 8 jaar van het jeugdbestuur en 26 jaar van de technische commissie. Zij deed 17 jaar lang de ledenadministratie.

Heemraad

Hennie van Noord raakte in de jaren zestig betrokken bij voetbalvereniging Amstelveen Heemraad. Eerst als elftalbegeleider en sinds 1978 zorgt hij voor het uitzetten van de lijnen op de voetbalvelden en het onderhoud van het sportpark.

Baambrugge

Bertus Roeleveld is vanaf 1977 tot heden actief voor IJsclub Baambrugge. Hij traint en stimuleert de jeugd sneller te schaatsen. Inmiddels leerde hij generaties hardrijden op de schaats. Ook is hij altijd bereid te assisteren bij evenementen. Naast de schaatssport is Roeleveld actief bij de wielersport.  Zo draagt hij bij aan ontwikkeling van jonge talenten. Tijdens wielerwedstrijden zorgt hij dat het de wielrenners aan niets ontbreekt. Hij is een hardwerkende vrijwilliger met kennis van zaken.

 Joodse hospice

Benno Rubens betekent veel voor de Joodse gemeenschap in Amsterdam en Haarlem. Vanaf 1998 is hij betrokken bij de Stichting Nederlands Israëlitisch Joles-ziekenhuis in Haarlem, waar hij vanaf 2012 voorzitter is. Doelstelling van de stichting is hulpverlening in Nederland en Israël aan Joodse zieken, bejaarden en behoeftigen. Dankzij Rubens werden verschillende projecten gerealiseerd. Sinds tien jaar is Rubens verbonden aan het Joodse Hospice Immanuel. Samen met andere vrijwilligers doet hij alles wat mogelijk is het leven van terminaal zieke patiënten zo comfortabel mogelijk te maken.

Myra

Henk Schmidt is actief in de hockeywereld. Vanaf het moment dat zijn kinderen in de jaren negentig gingen hockeyen is zijn betrokkenheid hierbij groot. In 2002 nam hij het voorzitterschap van hockeyvereniging Myra op zich, waarbij hij het belang van alle partijen in het oog hield. Hij is een echte Myraman en stond aan de basis van strategische keuzes. Voor zijn grote staat van dienst voor de hockeyvereniging werd hij in 2010 de eerste en enige erevoorzitter van de vereniging.

Nifterlake

Frans Schoonhoven startte aan het einde van zijn  carrière in 2002 met vrijwillige werkzaamheden bij Energetica, een museum voor energietechniek in Amsterdam. Hij verrichtte reparaties aan apparaten van de museumcollectie. In 2008 zette hij zich in voor de stichting Omega, een dagcentrum voor meervoudige complex gehandicapte kinderen en volwassenen in Amsterdam. Zijn werkzaamheden bestonden tot 2012 uit repareren van speelgoed.

Vanaf 2012 tot nu is Schoonhoven werkzaam als vrijwilliger bij KDC Nifterlake, een dienstencentrum voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking.

Middenhof

Diana Smits is sinds de oplevering van het wooncomplex De Middenhof, nu vijfentwintig jaar geleden, een bijzonder gewaardeerd en actief vrijwilliger. Om sociaal isolement en eenzaamheid bij ouderen te voorkomen, organiseert zij activiteiten voor de bewoners en buurtbewoners van het complex. Zij stimuleert bewoners deel te nemen aan ontmoetingen, maaltijden en bewegingsbijeenkomsten.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.