Aan de vooravond van de verkiezingen van de Provinciale Staten van Noord-Holland en het Waterschapsbestuur gaan lijsttrekkers, wethouders van Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties met elkaar in debat. Dat wordt woensdag 27 februari (20.00 uur) gehouden in het Mathilde Paviljoen aan de Amsteldijk 198 in Amsterdam. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Stichting Beschermers Amstelland in samenwerking met vijftien organisaties.

Het gaat over de toekomst van Amstelland, de Groene Long van Amsterdam. ‘Amstelland: Groene Long of Klaplong’ is de centrale vraag. Blijft Amstelland een open landschap met boeren en weidevogels of slibt het dicht? En hoe zien al die debaters die toekomst van Amstelland en waar willen zij voor gaan (waar kan men hen op aanspreken) na de verkiezingen?

Parel

Het debat staat onder leiding van Andrea van Pol. Amstelland is de cultuurhistorische parel langs de Amstel en kent nog rust en ruimte om de hoek van de stad, zegt de stichting. ‘De grutto doet het relatief goed, jonge boeren willen verduurzamen. Het is het uitloopgebied van de stedeling. De vraag is: kan deze groene long ook in de toekomst blijven ademen?’

De druk op de woningmarkt in de regio is gigantisch en daarnaast speelt de klimaatopgave. Een aanpak voor waterveiligheid, wateroverlast en droogte en het tegengaan van bodemdaling is noodzakelijk, vindt Beschermers Amstelland. De vraag is of de agrariërs die het landschap beheren een duurzaam perspectief hebben. Projectontwikkelaars nemen grondposities in, bestuurlijk is het gebied sterk gefragmenteerd. Weidevogels doen het relatief goed maar staan onder druk. Het gebied is niet goed voorbereid op het toenemende bezoek van recreanten en toeristen.

Geen steun

Zestien maatschappelijke organisaties hebben eind 2017 met elkaar Het Manifest  “Wij staan voor Amstelland” opgesteld met voorstellen voor Amstelland als groene long van Amsterdam. ‘Ondanks waardering bij de ontvangst bleef bestuurlijke en politieke steun tot nu toe uit’, constateert de stichting. Zij en haar partners dagen voor de verkiezingen dagen alle partijen uit zich uit te spreken over Amstelland en de toekomst van dat gebied.

De bij de organisatie betrokken partners zijn: Vogelbescherming Nederland, Landschap Noord-Holland, IVN Amstelveen, IVN Amsterdam, WBE Amstelland, Amstelgoed, ANV De Amstel, Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer, AmstelNatuurZuivel, NHZ Agrarisch Collectief, Tuinpark Amstelglorie, Vereniging Amsteloever, Stichting Arcadisch Wester-Amstel, Jonge Agrariërs Amstelland, M.L.Kingpark, KNNV.

Wie contact wil, kan zich melden bij Renske Peters (06 2509 3948) of Hans Buijze (06 4993 0566), respectievelijk voorzitter en secretaris van Stichting Beschermers Amstellandof. Of via info@beschermersamstelland.nl

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.