Stichting VluchtelingenWerk Amstelland (SVA) zit zwaar in de financiële problemen, heeft zij wethouder Marijn van Ballegooijen laten weten. Onder die club hangt weer een andere organisatie, de in 2016 opgerichte van Stichting VluchtelingenWerk Inburgering (SVI). Die kreeg van SVA destijds een lening van € 25.000 mee, betaalde die nooit terug en inmiddels heeft zij een schuld van € 117.000.

SVA vraag de wethouder om geldelijke hulp, want de inburgering van statushouders

Marijn van Ballegooijen

(vluchtelingen met een verblijfsvergunning) kan spaak lopen. Maar de wethouder wil dat eerst met de jaar bespreken. In 2020 wordt inburgering (weer) een gemeentelijke taak. “Het ligt voor de hand dat wij in samenspraak met uw raad onze verantwoordelijkheden voor inburgering, maatschappelijke begeleiding, taalscholing en eventuele re-integratie opnieuw gaan vormgeven”, schrijft Van Ballegooijen aan de gemeenteraad. “Om deze reden en omdat het aantal statushouders het afgelopen jaar flink is gedaald, zullen wij ook de relatie met SVA herijken.”

Bekostiging

Eerder, in november 2017, meldde SVA al aan de gemeente dat een bepaalde groep statushouders moeite heeft binnen de wettelijk gestelde termijn in te burgeren en met bekostiging van het inburgeringstraject.

Volgens van Ballegooijn spelen SVI en SVA een belangrijke rol bij de integratie van statushouders in de gemeente.  SVA voert voor de gemeente de maatschappelijke begeleiding van statushouders uit en SVI verzorgt inburgeringsonderwijs.

Terugbetaling

Overigens delen beide nauw net elkaar verweven organisaties bestuursleden en huurt SVI ruimte van SVA in en werkt een aantal personeelsleden voor beide clubs. De kredietverhouding tussen SVA en SVI is in juni 2017 geformaliseerd in een tussen beide stichtingen opgemaakte kredietovereenkomst met een kredietlimiet van € 175.000. SVI heeft, behalve met terugbetaling van de nu ontstane schuld aan SVA ook problemen met betaling van aanzienlijke bedragen, die SVA nog moet factureren.

Onder druk

Op verzoek van de gemeente hebben SVA en SVI medio december 2018 de financiële situatie nader toegelicht. Volgens hem is de oorzaak van de financiële problemen dat het Rijk – in vorm van een lening – te weinig geld beschikbaar stelt voor analfabete statushouders. Juist bij SVI meldden zich volgens SVI en SVA veel van zulke statushouders. Van Ballegooijen: “SVI voert haar maatschappelijke taak ruimhartig uit en zet onderwijs aan analfabete inburgeraars voort, totdat zij hun verplichte inburgeringsexamen behalen. In de ogen van SVI voorkomt zij met dit beleid dat statushouders schulden hebben en stagneren in hun integratieproces. De besturen van beide instellingen geven aan dat de continuïteit van SVI en daarmee het inburgeringsonderwijs onder druk staat.”

Gesprek

Volgens B&W draagt SVI bij aan de inburgering en daarmee aan de participatie van statushouders in Amstelveen, maar zij vragen zich ook af of het business concept van de organisatie stevig genoeg is. Omdat het college het inburgeringsonderwijs voor Amstelveense cursisten van groot belang acht, wil het wel onderzoeken of, en zo ja hoe, de gemeente kan bijdragen aan de continuïteit daarvan. Daarbij nemen B&W wel in acht dat de gemeente formeel geen rol speelt bij de uitvoering van de Wet Inburgering. “Vraag is of de continuïteit van dit onderwijs gewaarborgd kan worden via SVI. Zodra wij meer inzicht hebben in de situatie en weten of en welke maatregelen nodig zijn om het onderwijs te waarborgen, zullen wij u nader informeren”, schrijft Van Ballegooijen aan de gemeenteraad. Hij maakt zich wel zorgen over de financiële positie van SVA als de lening en andere facturen aan SVI niet of slechts beperkt inbaar blijken. SVA is goeddeels afhankelijk van een jaarlijkse gemeentelijke subsidie. “Wij willen zo spoedig mogelijk met SVA in gesprek over de aard van de risico’s en eventuele maatregelen”, schrijft Van Ballegooijen.

1 REACTIE

  1. Zouden de doelstellingen voor deze uitermate kwetsbare groep überhaupt wel haalbaar zijn in de gestelde tijd en met de gegeven subsidie kan men zich ook afvragen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.