De hondenbelasting verdwijnt in Amstelveen. Dat is een van de onderdelen van het uitvoeringsprogramma van B&W, gepaard gaande met de eerste begroting van dit college. Met de afschaffing komt het tegemoet aan een door de gemeenteraad aangenomen en door de SP ingediende motie, onder de naam ‘De hond is geen melkkoe’.

Overigens heeft de VVD vele decennia geleden al geprotesteerd tegen de hondenbelasting. Met voor een deel dezelfde argumenten als nu de SP, die in de oppositie zit, dat die oneerlijk is. Er wordt, zei SP-fractievoorzitter Patrick Adriaans, ook geen kattenbelasting geheven. En om degenen die vinden dat allerlei voorzieningen voor honden worden betaald uit de hondenbelasting (zoals zakjes en bakken om uitwerpselen in te gooien) had Adriaans het tegenargument dat ook geen kinderbelasting wordt geheven om speelplaatsen te betalen of fietsbelasting voor fietspaden. Verder vindt hij honden nuttig voor het verdrijven van eenzaamheid bij alleenstaanden en ouderen.

Lage lasten

Wethouder Herbert Raat van Financiën (VVD) weer op het

Herbert Raat

stoppen van de hondenbelasting bij de presentatie van de gemeentelijke begroting 2019. Volgens hem blijven de lasten voor de inwoners laag, al stijgen die met tien euro. De grootste uitgavenpost van de 226 miljoen euro, betreft het sociaal domein, waarmee ruim € 67 miljoen is gemoeid. Naar onderwijs gaat € 22.768, verkeer en vervoer kosten € 13.430 en openbaar groen ruim tien miljoen euro. Een forse post, bijna € 50 miljoen, betreft de organisatie van de gemeente. Riolering en afvalverwerking staan elk voor ruim € 7 miljoen op de begroting, overige kosten voor ruim € 37 miljoen en er is meer dan tien miljoen euro gereserveerd voor het beheer van gebouwen en grondexploitaties.

Rijk: € 126 miljoen

Van de gemeentelijke uitgaven van 226 miljoen euro, komt meer dan € 126 miljoen van het Rijk. De rest moet via inkomsten binnen de gemeente worden verkregen. Daarvan komt ruim 21 miljoen binnen via de OZB en 22 miljoen uit ambtelijke dienstverlening.  Grondexploitaties leveren 10 miljoen op, rioolrecht en de afvalstoffenheffing elk 8,5 miljoen en 12 miljoen wordt via ‘overige inkomsten’ verkregen.

 

 

 

 

3 COMMENTS

  1. Kortom het principe “de vervuiler betaalt” wordt in Amstelveen losgelaten.
    Het principe de vervuiler betaalt betekent dat degenen die schade toebrengen aan het milieu de economische kosten die hiermee gemoeid zijn moeten betalen. Nu dit principe is losgelaten moet iedere Amstelvener voor de hond van de buren gaan betalen. Rechtvaardig? U mag het zeggen.

  2. Hondenbelasting is alleen te rechtvaardigen als kan worden aangetoond hoeveel geld het kost om hondenpoep op te ruimen. Bij katten is dat nog moeilijker, want die begraven hun poep in de tuin van de buren. Er bestaan wel schattingen hoeveel kleine vogels er ieder jaar door katten worden vermoord. Maar die hebben geen waarde. Zodoende blijven alleen belastingontwijkers als kraaien, eksters en meeuwen over. Allemaal erg ingewikkeld.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.