Frank Berkhout

Het nieuwe Herman Wesselink College (HWC) gaat ruim € 26,2 miljoen kosten. Dat is meer dan eerst werd gepland. Aan de gemeenteraad wordt daarom een extra krediet van € 4.277.000 gevraagd. Tot nu toe is altijd een bedrag van ruim € 17,5 miljoen gecommuniceerd, maar dat bedrag betrof alleen de oorspronkelijke raming van de bouwkosten van de school. In totaal kostte het complex ruim € 22 miljoen, omdat de gemeente ook de grond bouwrijp moest maken en er sportvoorzieningen voor algemeen gebruik wilde realiseren.

Intussen heeft de Ceder Groep, de koepel van vijf christelijke scholen voor voortgezet onderwijs in de regio (waaronder het Christelijk Lyceum Buitenveldert en het HWC), laten weten dat de oorspronkelijke raming van de kosten veel te laag was. De aanbesteding van pakket van eisen viel veel duurder uit. In overleg met de bouwer is wel naar kostenbesparingen gezocht, maar uiteindelijk resteerde een hogere prijs van ruim € 7,5 miljoen. Daarvan neemt nu de Ceder Groep  3,3 miljoen voor zijn rekening en de gemeente – als de raad ermee akkoord gaat – ruim € 4,2 miljoen.

Energie-neutraal

“Het bouwplan gaat uit van de bouw van een duurzaam en energie-neutraal schoolgebouw”, schrijven B&W aan de gemeenteraad.  “De bouwkosten zijn de afgelopen periode alleen maar gestegen, met als gevolg dat de aanbieding niet past.” De overspannen markt in de bouwwereld heeft kennelijk tot een hogere prijs geleid.

“Ceder heeft de aanbieding uitvoerig getoetst, ook is gekeken of een nieuwe aanbesteding soelaas kan bieden. De conclusie is dat de aanbieding scherp in de markt staat en dat herhaling van de aanbesteding waarschijnlijk tot hogere kosten zal leiden”, schrijft het college. Dat denkt er niet aan de nieuwbouw van het HWC af te blazen, omdat het goede huisvesting van de scholen belangrijk vindt.  “De afgelopen jaren zijn vrijwel alle scholen gehuisvest in nieuwe gebouwen. Ook het HWC is nodig aan nieuwbouw toe. Wij zijn van mening dat nieuwbouw van het HWC noodzakelijk is.”

Onderhoud

Verdere vertraging daarvan zou negatieve effecten hebben, zoals extra onderhoudskosten aan het oude gebouw en mogelijk extra kosten voor tijdelijke huisvesting van het groeiende leerlingenaantal. Wethouder  Frank Berkhout van Onderwijs (D66) zegt blij te zijn dat de nieuwbouw van het HWC geen verdere vertraging oploopt. Hij rekent er op dat de gemeenteraad het voorstel van B&W extra geld beschikbaar te stellen wel goedkeurt. De coalitie, waarop B&W steunen vormen sowieso een meerderheid en ook oppositiepartijen zien de noodzaak van een nieuw HWC wel in.

In 2016 stelde de raad een krediet beschikbaar voor nieuwbouw van het HWC met gymnastiekaccommodatie met een capaciteit van 1.700 leerlingen beschikbaar. De Ceder groep ging daarna aan de slag met de aanbesteding, die tot een bouwplan leidde voor een fors duurder gebouw.  Op 4 juli spreekt de raadscommissie Burgers en Samenleving (B&S) over het gevraagde extra krediet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.