De PvdA schuift weer aan bij de coalitie van VVD en D66, die eerder braken met Burgerbelangen Amstelveen.  Wie namens de PvdA de nieuwe wethouder wordt is nog niet bekend. Volgens sommigen zou raadslid Arnout van den Bosch een geschikte kandidaat zijn, maar die heeft weinig politieke ervaring. Vermoedelijk wordt een wethouder van buiten, mogelijk uit een andere plaats. aangetrokken.

Nadat deze week alle fracties een coalitieprogramma kregen toegezonden, moest daar een tweede op volgen met de aanvullingen van de sociaal democraten. Het vorige college van B&W steunde op een coalitie van VVD, D66, Burgerbelangen (bbA) en PvdA. Eerder viel demissionair PvdA-wethouder Jeroen Brandes weg wegens persoonlijke omstandigheden en later demissionair wethouder en lijstrekker Peter Bot van bbA wegens gezondheidsproblemen. Opvolger van Bot, bbA-fractievoorzitter Ruud Kootker, was bij nader inzien voor VVD en D66 niet aanvaardbaar, waarna diens hele partij aan de kant werd geschoven.

Maar te zeggen dat het bij de vorming van een nieuwe coalitie alleen om een persoon ging,

Peter Bot

is veel te kort door de bocht. Dat vindt lijsttrekker en nu demissionair wethouder van de VVD Herbert Raat, die samen met (thans onafscheidelijke) kandidaat wethouder Floor Gordon van D66 daaraan werkt. “We zijn er dag en nacht mee bezig”, zei hij tijdens de jaarvergadering van Ondernemersvereniging Amstelveen (OA).

Nieuwe mensen

Ruud Kootker

Er was een coalitie voorzien met de lokale partij Burgerbelangen Amstelveen, die uit 21 zetels in de gemeenteraad bestond (van de in totaal 37). Eigenlijk was het collegeprogramma al vrijwel rond. Namens bbA had Peter Bot alle onderhandelingen gevoerd. Toen die zich wegens een burn-out en hartproblemen plotseling moest stoppen, zouden behalve diens opvolger, bbA-fractievoorzitter Ruud Kootker, ook met hem nieuwe eisen van de derde coalitiepartij voor de anderen onaanvaardbaar zijn. Dat laatste is volgens Peter Bot niet waar. Hij ontkent ook dat er in zijn partij veel is veranderd, zoals Raat suggereert. “Er zijn wel nieuwe mensen in gekomen, maar onze standpunten zijn niet veranderd.” Een ervan was dat er geen vijf wethouders moesten komen, maar men het met vier – zoals in alle laatste colleges – wel afkan. Daar dachten VVD en D66 anders over, zodat bbA er schoorvoetend mee akkoord ging.

Stil gelegd

Dat er nieuwe mensen men nieuwe eisen naar de onderhandelingstafel kwamen toen hij

Floortje Gordon

moest afhaken, ontkent Peter Bot. “De coalitievorming lag gewoon twee weken praktisch stil, omdat moest worden gewacht op de terugkeer van vakantie van VVD-voorzitter Claudio Mancinelli”, zegt hij.

Peter Bot, diens huisarts en specialisten zijn doende hem weer snel op de been te brengen. Hij wenst via zijn fractie terug te keren in de lokale politiek. Zijn opvatting is dat hij vooral de laatste maanden teveel hooit op zijn vork heeft genomen. “Ik wilde allerlei projecten nog afmaken voor de het einde van de vorige zittingsperiode en moest me daarnaast als lijsttrekker ook in een verkiezingscampagne storten”, zegt hij. Dat gold naar zijn mening voor de andere wethouders in veel mindere mate en die hebben zich vooral in de campagnes geprofileerd.

Landelijk

Zo goed als zeker komen er nu twee wethouders van zowel VVD en D66 en één van de PvdA. Zo wordt met 20 zetels een coalitie verkregen die drie zetels groter is dan de oppositie. Alle lokale partijen – Burgerbelangen, Actief voor Amstelveen en Ouderencombinatie Amstelveen (OCA) – worden buiten het college gehouden, dat uitsluitend zal bestaan uit vertegenwoordigers van landelijke partijen.

Uit een brief van Raat en Gordon aan de gemeenteraad blijkt alle fracties commentaar hebben geleverd op een eerder toegezonden coalitieprogramma. “De bereidheid tot samenwerken met VVD en D66 en het constructief meedenken over een goed programma voor Amstelveen is groot gebleken”, schrijven de twee.

SP: zoek het dichterbij

De SP constateerde dat het in het belang van Amstelveen nu beter is met andere partijen, die dichter bij de visie van VVD en D66 staan, te kijken of op korte termijn een stabiel college te vormen is, staat in de brief. Woensdag en donderdag zijn er gesprekken geweest met diverse partijen om te komen tot een meerderheidscoalitie. In dat kader is gesproken met PvdA, ChristenUnie. CDA, GroenLinks en AVA. Die gesprekken worden in de brief  openhartig en constructief’ genoemd. Alleen met de PvdA gaan VVD en D66 nu verder.

“Wij willen graag nogmaals benadrukken dat wij in het akkoord op hoofdlijnen ruimte laten voor verdere inbreng van de Raad. Zo kan iedere partij zijn rol blijven spelen en initiatieven ontplooien om invulling te geven aan het bestuur van deze stad”, zegen VVD en D66. Het is een voornemen dat ook aan het begin van de vorige raadsperiode werd gesuggereerd, maar waar in de praktijk nauwelijks iets van terecht kwam. De coalitie sloot altijd de rijen.

7 REACTIES

 1. Volgens Raat (VVD) en Gordon (D66) was BbA niet onaanvaardbaar vanwege de persoon van Kootker (de nieuwe fractievoorzitter) en ook niet vanwege diens geringe politieke ervaring maar vanwege nieuwe eisen die hij zou hebben gesteld. Volgens Peter Bot (BbA) is dat laatste niet waar, omdat er in zijn partij niet veel is veranderd ‘zoals Raat suggereert’.

  Het liegen en manipuleren olv Herbert Raat (VVD) gaat dus gewoon door.

  Hij heeft zich in een schijnbaar onmisbare positie gemanoeuvreerd. Zodoende zullen wij in de komende zijn schaapachtige grijns weer vele malen te zien krijgen in de lokale media.

  Raats wanbeleid, fouten, hobbyisme en zijn aan corruptie grenzende vriendjespolitiek vormen de prijs die Amstelveners betalen voor de angst van lokale politici om zelfstandig na te denken, kritisch te zijn, weerwerk en tegenspraak te bieden, beter te controleren, zich niet langer te laten koeioneren en het algemeen belang te laten prevaleten.

 2. En daar zijn de plucheplakkers van de PvdA weer! Ze hebben weer getekend bij het kruisje. Dat ik ooit nog eens 25 jaar op deze club gestemd heb. Onvoorstelbaar.

 3. Iedereen krijgt vuile handen door dit soort spelletjes. De PvdA had moeten bedanken voor de ‘eer’ om met Raat (VVD) te gaan onderhandelen over coalitievorming totdat eerlijk duidelijk wordt gemaakt waarom BbA opeens onaanvaardbaar was.

  Zolang ook niet duidelijk (‘radicaal transparant” in de woorden van burgemeester Eenhoorn (VVD) in hoeverre wethouder Raat van Financiën mede verantwoordelijk is voor het ICT-debacle, zou hij ook niet degene mogen zijn om de coalitiebesprekingen te leiden. Het is immers mogelijk dat Raat zal moeten aftreden.

  • De PvdA had überhaupt moeten bedanken voor de eer, gezien de gang van zaken met deze club lokaal en landelijk. Ze verloochenen hun ( voormalige) kiezers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.