Na Bankras-Kostverloren en Keizer Karelpark voert de gemeente nu het zogenoemde stimuleringsprogramma ‘Gezond in de Stad’ (GIDS) ook in Groenelaan in. Bij die drie wijken blijft het voorlopig. Zorgprofessionals, verenigingen, onderwijsinstellingen en inwoners met ideeën om gezondheidsverschillen tussen wijkbewoners te verkleinen, kunnen daar in totaal € 25.000 subsidie aanvragen bij de gemeente. Meer informatie via subsidiebureau@amstelveen.nl

De gemeente betaalt die subsidie overigens niet zelf, maar krijgt € 64.000 van het rijk voor uitvoering van het landelijke stimuleringsprogramma GIDS. Daarvan is 35 mille beschikbaar voor de zogenoemde ‘kopgroep’, bestaande  uit de partners GGD, Sportbedrijf en welzijnsorganisatie Participe Amstelland van de gemeente.

GIDS is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gericht op de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

Verschillen

Doel van het programma is (sociaaleconomisch bepaalde) gezondheidsverschillen tussen bewoners of bepaalde wijken te verkleinen. Hiervoor heeft het Rijk de volgende thema’s aangewezen: Gezond gedrag en gezondheidsvaardigheden; Participatie; Gezonde fysieke omgeving; Gezonde sociale omgeving; Goede preventie en zorg.

De gemeente zegt een gezonde leefstijl te willen stimuleren en kennis en ervaringen over gezondheid in Amstelveen te willen verzamelen. Samen met de partners worden bijvoorbeeld activiteiten ontwikkeld om overgewicht bij jongeren te verminderen en een gezonde leefstijl bij jong en oud te bevorderen.

Genomineerd 

Volgens B&W heeft de afgelopen jaren in elk geval in Bankras het programma succes gehad. ‘Door welzijn, sport  en gezondheid te combineren via wijkcoach en de buurtsportcoach zijn veel wijkbewoners betrokken bij de verschillende activiteiten. Amstelveen is hierdoor zelfs in 2017 uitgeroepen tot inspirerende GIDS gemeente’, meldt het college. ‘Het ministerie van VWS heeft Amstelveen samen met twee andere genomineerd als meest inspirerende gemeente in de aanpak van gezondheidsverschillen.’

Zij blijft zich intussen op de drie wijken richten. In de afgelopen jaren alleen op Bankras en Keizer Karelpark.  “Deze wijken kwamen in de wijkprofielen uit de bus als sociaaleconomisch zwakkere wijk. Met name in de sociale huurwoningen (veel hoogbouw) komen daar steeds vaker mensen te wonen met een migratieachtergrond. Naast sociaaleconomische status bestaat – op basis van wetenschappelijke inzichten en op basis van signalen van Amstelveense professionals – de indruk dat taalbarrières en een andere (eet- en beweeg-) cultuur tot verschillen in gezondheid leiden.”

Voorbeelden

Als voorbeelden van projecten die zijn uitgevoerd onder de vlag van GIDS noemt de gemeente onder meer het aanpakken van sociaal isolement door extra huisbezoeken van welzijnswerkers ten behoeve van activering en ouderbetrokkenheid; “Sociaal koken” (o.l.v. Ron Blaauw) met leerlingen van het speciaal onderwijs; Participatie door langdurig werklozen; wekelijkse bijeenkomst (op initiatief) van een groepje ouders met kinderen tot vier jaar over o.a. gezondheid en opvoedvragen; “Bewegen op recept”, een netwerkstructuur van eerste lijns hulpverleners (artsen, fysiotherapeuten) die inactieve bewoners doorverwijzen naar sportaanbieders in de wijk; Kennisvergroting van medewerkers van gesubsidieerde instellingen die werken in de wijken, begeleid door externe deskundigen op het gebied van sport en participatie; volleybalinterland “Op weg naar Rio” als afsluitende activiteit van GIDS in Bankras-Kostverloren waarbij het vroegere “Bankrasmodel” uit het topvolleybal symbool stond; het muziekproject “Miracles of Music” dat zich richt op ouderen (m.n. dementerenden) en hun mantelzorgers (stedelijk); een beweegtuin voor kinderen en ouderen nabij gezondheidscentrum De Marne (in de wijk Groenelaan).

 

3 REACTIES

  1. Staat hij daar nou weer op de foto? Cobra is failliet, Amstelveen overspoeld met expatkinderen op Openbare scholen, Veeningen die zich door het wethoudersschap worstelt. Wat een farce. De Drol, het Badje, Cobra allemaal subsidievretende belastinguitgaven. Wat doet die Zonnekoning hier nog? Met zijn 3 partijen stelsel, zonder transparantie. Je gaat er hard door gieren en brullen.

    • Hoe kom je er nu bij dat de VVD de grootste mond heeft in Amstelveen ? Ik heb even de politieke berichten en advertisements op Amstelveenz zitten te tellen sinds 19 mrt . Dat waren er 30 , waarvan er 19 gingen over de VVD. Uiteraard was Raat prominent genoemd en afgebeeld.

  2. Onlangs wilde men een acticiteitenclubje met veel handenarbeid voor kinderen oprichten in de Bolder. Dit was oa op initiatief van één van de wijkbewoners. Dat kan niet , omdat er te weinig subsidie is en men vraagt van de kinderen ook nog eens €1,50 stoelengeld per kind per keer. Hetzelfde als bij volwassenen. Er was geen gereedschap en geen verbruiksmateriaal. Nu bestaat er wel een potje van €3500,— voor de gehele wijk. Hier dienen ook andere activiteiten ontplooid van te worden. U begrijpt wel wat met dit leuke initiatief is gebeurd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.