De gemeente kan nu wel met bezuinigingen en lastenverhogingen voor de inwoners de begroting voor volgend jaar kloppend maken, maar de inflatie betreft ook de burgers. Dat zeiden vooral oppositiepartijen tijdens het woensdagavond gehouden ‘raadsdebat’ over de zogeheten Perspectiefnota, waarin de koers voor de begroting 2024 blijkt.

Dat gebeurde vroeger in drie commissies (Algemeen Bestuur en Middelen, Ruimte Wonen en Natuur en Burgers en Samenleving), die elk een avond lang debatteerden over de nota. Volgens de nieuwe vergadercultus zijn de commissies opgeheven en vinden de ‘debatten’ op één avond plaats in een paar uur, waarbij elke fractie een paar minuten spreektijd – overeenkomend met de omvang daarvan – krijgt.

Hobby

Dat de OZB omhoog gaat (Onroerende Zaak Belasting) is overigens een soort muziek in de oren van de SP, die er al jaren voor pleitte. Fractievoorzitter Patrick Adriaans vond de verhoging nogal meevallen en wekte de indruk dat van hem die OZB wel hoger had gemogen.

Maar Gonnie van Rietschoten van Actief voor Amstelveen (AVA) constateerde dat die verhoging van de OZB zorgt voor negentien procent van de verzwaring van de structurele lasten voor jeugdzorg, ouderenwelzijn en onderwijs. Maar waarom kozen B&W voor die afwenteling op de burgers, in plaats van verlaging van die lasten en die van andere ‘hobby’s’ van  de coalitie, wilde zij weten. Voor haar lokale partij is het belangrijk dat er heldere kaders komen voor de extra inkomsten uit OZB “zodat ze écht ten goede komen binnen de structurele uitgaven in het algemeen belang”, zei ze.

Inhuur

Zij en woordvoerders van andere partijen vonden dat er meer bezuinigd moet worden op de ambtenarenorganisatie van de gemeente, waar ook nog altijd veel inhuur van externe bureaus plaats vindt. Om ook de financiële taakstelling voor de organisatie voor een deel door te berekenen aan onze inwoners gaat ons te ver, zei Van Rietschoten. Overigens waarschuwde ook fractievoorzitter Esther Veenboer van coalitiepartij PvdA dat dure inhuur moet worden vermeden.

Fractievoorzitter Pieter Monkelbaan van Burgerbelangen Amstelveen (bbA), die ook tegen een hoge inhuur was en daarbij wees op het verschil tussen ambtenaren en (ingehuurde) ZZP’ers: De eersten leggen een eed af, de tweeden niet. Hij zag vooral in de stagnerende bouw een gevaar voor zowel de financiën van de gemeente als die van de woningzoekenden, zeker nu de kosten oplopen. “Hoe staan we er financieel voor als de grootste financiële projecten – als de A9-overkappingen bij Stadshart en het Oude Dorp, de Nieuwe Legmeer en de Scheg – duurder uitvallen of als Pathé niet komt, wilde hij weten. Ofwel: Is er een plan B? Op de vraag naar dat ’plan B’ kreeg hij geen duidelijk antwoord.

Duurzaamheid

 De begroting is opgebouwd volgens het principe van het coalitieakkoord dat de stad vooral ‘gezond en groen’ moet zijn. De gemeente mag wel groeien, maar dat moet ‘in balans’ gebeuren. Ofwel: De voorzieningen en dienstlening moeten meegroeien. De fractie van D66 en de wethouder Floor Gordon van die partij pleitte vooral voor duurzaamheid en onderwijs. Al moest de wethouder, die ook Ruimtelijke Ordening in haar portefeuille heeft, intussen wel toegeven dat veel bouwprojecten moeizaam gaan. Maar duurzaamheid (onder meer in de vorm van energietransitie) staat bij haar bovenaan. Er moeten, vindt het college van Burgemeester en wethouders, keuzes worden gemaakt. Wat blijven de gemeente doen, ondanks kostenverhogingen, en wat niet meer.

In elk geval mag het minima beleid daar niet onder lijden, zei wethouder Marijn van Ballegooijen. Overigens vond de VVD dat de OZB nu met ‘iets’ is verhoogd, waar het zich overigens jarenlang tegen heeft verzet. En VVD-wethouder Adam Elzakalai zei: “Het laatste wat je wilt is mensen meer laten betalen.” Maar er komen wel extra uitgaven aan, bijvoorbeeld voor de uitbreiding van  het zwembad en de gemeente wil investeren in het Stadshart. En er kan een claim komen uit Nieuw Legmeer, waar minder huizen worden gebouwd dan oorspronkelijk was beloofd.

Partipatie

“Maak nu pas op de plaats, rond de vele lopende projecten correct af, en kijk tijdens die trajecten wat er eventueel nog meer mogelijk is”, klonk het advies van Monkelbaan, die overigens de verhoging van de OZB niet nodig vond. En als het dan toch moet kan de gemeente daar volgens hem gefraseerd vier of vijf jaar over doen.  BBA is een lokale partij die een verantwoord financieel beleid voorstaat, zei hij. En hij vroeg zich af  of al die nieuwe ambities van de coalitie echt nodig zijn.

Het woord participatie en de term ‘bestuurlijke vernieuwing’ komen in de nota nauwelijks voor, wat naar zijn mening weinig goeds belooft voor de inwoners en het vertrouwen in de politiek, dat gekenmerkt wordt door een grote kloof met de burger. “bbA staat voor het eerlijke verhaal en wil de partij zijn van alle burgers, ook van hen die niet gestemd hebben.”

Parkeergarage

Volgens CDA-raadslid Arjen Siegmann doet D66-wethouder Frank Berkhout van jeugd en onderwijs het zo goed dat hij lachend er voor waarschuwde dat die misschien wordt weggekocht. Berkhout zelf meldde dat de gemeente veel doet aan prioriteit, onder meer via scholen. ”Wij proberen er snel bij te zijn, voordat zich grotere problemen in de jeugdzorg voordoen.” Dat scheelt niet alleen voor dc betrokken jongere veel, maar voor de gemeente kost het ook minder.

Volgens raadslid Emiel Sjaardema (50Plus) kenmerkt de Perspectiefnota zich door een winstwaarschuwing en vroeg Yaron van Koningsveld van BVNL (Belang van Nederland) zich af of er in de ambtelijke organisatie niet efficiënter kan worden gewerkt. Ook wat enorme bedragen die in duurzaamheid worden geïnvesteerd, had Van Koningsveld zo zijn vragen. Wat het niet fors renderen van het winkelcentrum in het Stadshart betreft, weet Sjaardema dat aan de ‘extreem hoge huren’.

Diverse raadsleden verzetten zich tegen de bouw van een parkeergarage in het Oude Dorp. Onder meer Patrick Adriaans (SP), Simon Lutz (GroenLinks) en Gonnie van Rietschoten van Actief voor Amstelveen. Maar verkeerswethouder Herbert Raat zei dat naar een moderne wijze van parkeren is gezocht en het Oude Dorp, zeker met binnenkort de overkapping over de A9, een centrum vol onder meer horeca is. De parkeerplaatsen die er nu zijn pasten in 1980, maar niet meer in de hedendaagse tijd, zei hij.

Terwijl ook raadslid Arnout van den Bosch (PvdA) zijn vraagtekens bij de parkeergarage had, maar intussen claimde dat het raadhuis in het Oude Dorp voor velen met het openbaar vervoer goed bereikbaar is, had Menno van Leeuwen (VVD) een andere mening. Men de bus komt hij van zijn huis in de buurt van het raadhuis, maar moet van de laatste halte nog zeventien minuten lopen . Voor ouderen en minder snel ter been zijnde inwoners is dat een probleem, zei hij. Zodat hij extra parkeerruimte bij het raadhuis toejuichte.

Wethouder Raat bindt kennelijk de strijd aan met de musea, die niet willen fuseren. Overigens gaat hem vooral om de verliezen van hey Cobra Museum, waar jaarlijks een gemeentelijke subsidie van € 1,2 miljoen heen gaat. Die bijlegger wil hij minder maken, zei hij.

2 REACTIES

  1. Die fusie van JAN en Cobra is goed geld naar slecht geld gooien. Laat JAN lekker door gaan en bij Cobra gewoon zijn verlies nemen.

  2. Als het gemeentehuis verhuist van het Oude Dorp naar het Stadshart (waar het thuishoort), kan de nieuwe eigenaar van het oude gemeentehuis betalen voor een parkeergarage.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.