Morgenavond (woensdag 18 januari) is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden van de zogeheten Bovenkerkerwegzone. Het is een inloopmeeting, waar de omgeving kan zien en horen wat er met de suggesties van haar is gebeurd. De bijeenkomst wordt gehouden in het ‘vaccinatiepand’, tegenwoordig in gebruik bij de GGD, aan de Bovenkerweg 6 – 8 en begint om 20.00 uur. Een uur eerder worden trouwens raadsleden bijgepraat.

Met de bewoners, die veel bezwaar hadden tegen de geplande hoogbouw, en ontwikkelaars heeft de gemeente naar haar zeggen de voorgestelde uitgangspunten besproken. Het gaat er om wat er op de locatie van de zes deels leegstaande gebouwen moet gebeuren.

Participatie

Het voorstel van de Nota van Uitgangspunten wordt binnenkort voorgelegd aan college van B en W en gemeenteraad. Er mag geen hoogbouw komen op de plek van vijf leegstaande kantoorgebouwen en restaurant Fussio langs de Bovenkerkerweg, zeiden destijds drie van de voer insprekers bij de toen nog bestaande raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN). Toen lag daar een concept nota van uitgangspunten voor een visie op het gebied ter tafel. Het aan de Bovenkerkerweg grenst aan de wijk Middenhoven. Het gaat om het gebied tussen de Beneluxbaan en de Nesserlaan. De gemeente zegt, anders dan voorheen, nu omwonenden al vast aan het allereerste begin van de plannen inschakelen voor de participatie. Maar dat is volgens Theo de Graaf van een vereniging van omwonenden, die zelf al ruim dertig jaar aan Landlust woont, niet helemaal gelukt, zei hij destijds als inspreker. Hij zei dat al vier keer met de eigenaren van de kantoorpanden, de ontwikkelaars van o.a. achthonderd woningen, is gesproken, maar nauwelijks met de omwonenden. Bij de in de conceptnota genoemde rondgang met bewoners waren er maar twee aanwezig en er bestaat geen draagvlak voor in de aangrenzende wijk Middenhoven, zei hij. Overigens past de locatie wel in de door de gemeenteraad vastgestelde ‘Hoogbouwvisie’.

Woningbouw

De diverse eigenaren van de vijf kantoren en een restaurant (Fussio) willen hun vastgoed transformeren naar woningen en voorzieningen. Volgens wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening, groen en participatie) pakt de gemeente een regierol in de mogelijke ontwikkeling van de gronden van individuele eigenaren, die met verschillende initiatieven komen. Uit de participatie kwam vooral het belang van het groen bovendrijven, zegt ze. “We gaan uit van het behoud van een groene bufferzone tussen Middenhoven en de nieuwe bebouwing, de Bovenkerkerweg als groene entrée en we ontwikkelen de groene eilanden niet. Alleen op de nu reeds bebouwde eilanden kan worden gebouwd. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat van de beoogde woningen minimaal 20% sociaal moet zijn”. Die twintig procent correspondeert trouwens met het coalitieakkoord. Of er toch hoogbouw komt, omdat die nu eenmaal in de visie past, zegt ze niet, maar dat moet op de informatieavond blijken.

Uitgangspunten  

Parkeren mag niet leiden tot extra parkeerdruk of verkeersoverlast in omgeving, zegt de gemeente, die daarom tussen de nieuwe woningen en Middenhoven geen nieuwe autoverkeersverbindingen heeft gepland. “Er is bij de uitgangspunten voor de bebouwing (o.a. volume en bouwhoogte) oog voor privacy van de omwonenden en bezonning in de tuin”, wil zij verder kwijt. Het college van B en W legt binnenkort de Nota van Uitgangspunten ter behandeling voor aan de gemeenteraad waarna een gebiedsvisie kan worden gemaakt. Daarin staan onder meer de marges van de bouwvolumes, bouwafstanden, groene ruimtes en ontsluitingsrichting worden geconcretiseerd. ‘Daarna werkt de gemeente bij haalbare plannen van de eigenaren de ruimtelijke procedures verder uit’, zegt de gemeente.

Terugkoppeling

Volgens haar zijn al in een vroeg stadium bewoners, de Groenraad en de gemeenteraad geconsulteerd om input op te halen voor een Nota van Uitgangspunten. In deze Nota staan de gemeentelijke kaders die van belang zijn voor het opstellen van de gebiedsvisie voor de Bovenkerkerwegzone. Tijdens de inloopavond kan men kennisnemen van de uitgangspunten na participatie en is er gelegenheid voor individuele gesprekken, zegt ze. Ter voorbereiding is een presentatie over de uitgangspunten vooraf te bekijken op denkmee.amstelveen.nl/nl-NL/projects/gebiedsvisie-bovenkerkerwegzone. Grondeigenaren en raadsleden zijn ook uitgenodigd voor de inloopavond.

1 REACTIE

  1. Nou nou, 20% soc. woningbouw, waarvan een gedeelte ook weer “ soc koop “ ( die over een paar jaar dus weer worden losgelaten op de vrije markt! ) terwijl de wachttijden 17 jaar zijn! Het wordt gewoon eens tijd dat men woning- en grondspeculanten de pas af snijdt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.