Door een financiële injectie van € 1,2 miljoen van de provincie Noord-Holland gecombineerd en besparingen, rijden er volgend jaar net zoveel Connexxion-bussen als nu. Dat komt neer op ongeveer 94% van de dienstregeling die voor de coronacrisis met Connexxion is afgesproken.

Er zitten intussen nog altijd veel minder reizigers in de bus dan voor de coronacrisis.

Inkomsten

Hierdoor zijn de inkomsten lager dan gepland. “We zien door het hele land dat er afgeschaald moet worden in het openbaar vervoer door de gevolgen van corona en het tekort aan personeel. Dat betreur ik zeer, want we willen juist meer OV”, zegt gedeputeerde Jeroen Olthof. “Goed openbaar vervoer is essentieel om Nederland, en dus ook de provincie Noord-Holland, in de toekomst bereikbaar te houden. Noord-Holland doet er daarom alles aan om het busvervoer in 2023 op hetzelfde niveau als dit jaar te houden. Van daaruit bekijken we vervolgens hoe we het OV verder kunnen laten groeien.”

Besparingen

Om het financiële tekort op te vangen neemt de provincie de elektrische bussen van Connexxion over en brengt deze onder in een zogenaamde ‘Materieel BV’. Hierdoor ontstaat een rentevoordeel dat gebruikt wordt om het tekort te dichten. Verder hebben de provincie en Connexxion afgesproken de bijdrage van de provincie in 2023 te baseren op de dienstregeling van 94%. Het bedrag dat daardoor overblijft, wordt ook gebruikt om het financiële tekort te dichten.

Verdere maatregelen

De provincie vindt het naar haar zeggen belangrijk reizigers een betrouwbare dienstregeling aan te bieden. Met Connexxion wordt per gebied gekeken of daar extra (tijdelijke) maatregelen voor nodig zijn. Zo rijden in het gebied Haarlem/IJmond tijdelijk minder bussen wegens een tekort aan buschauffeurs. Voor de gebieden Gooi en Vechtstreek en Noord-Holland Noord wordt nog bezien welke extra maatregelen daar verder nodig zijn.

Transitieplan

De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in 3 gebieden in Noord-Holland. Connexxion is in deze 3 gebieden de vervoerder. In mei 2021 hebben de provincie en de vervoerder gezamenlijk een Transitieplan Openbaar Vervoer gemaakt om de (financiële) gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen. Het Transitieplan staat op de website van de provincie Noord-Holland.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.