Al is ‘van gas los’ het beleid van de gemeente en worden voor nieuwe wijken geen gasleidingen meer aangelegd, een tegenvaller voor de lokale overheid is dat Eneco in Amstelveen-Noord voorlopig niet verder met haar en de corporatie Eigen Haard wil praten over uitbreiding van het warmtenet van die energieleverancier. Dat is een kwestie van tarief dat er aan hangt, waarover de partijen het kennelijk niet eens konden worden.

Voor bestaande woningen is het veel ingewikkelder om van het gas af te gaan, zegt de gemeente.

Overeenkomst

Die wilde nog dit jaar een overeenkomst sluiten met energieleverancier Eneco om in Amstelveen-Noord het warmtenet van dat bedrijf uit te breiden er extra huizen op aan te sluiten. Maar Eneco wil voorlopig niet praten. In meer ambtelijke taal: Het bedrijf ‘heeft aangegeven de onderhandelingen hierover te willen pauzeren’.

Aantrekkelijk

Volgens de gemeente bleek in 2020 uit technisch onderzoek dat voor een aantal buurten in Amstelveen-Noord uitbreiding van het bestaande warmtenet de meest aantrekkelijke optie was voor het aardgasvrij maken van de bestaande woningen in de periode tot 2030. Mits de huiseigenaren daarvoor een aantrekkelijk financieel aanbod zouden krijgen en de overstap voor eigenaar rendabel zou zijn.

Uitstel onderhandelingen

Sinds 2021 werkt Eneco met Eigen Haard en de gemeente aan voorbereidingen van een mogelijke overeenkomst die uitbreiding van het warmtenet van Eneco mogelijk moet maken. Maar de energieleverancier heeft nu kenbaar gemaakt de onderhandelingen te willen opschorten. “Dat komt onder meer doordat uitbreiding veel duurder blijkt dan verwacht”, zegt de gemeente. Zij hanteert een aantal voorwaarden die extra investeringen vergen voor back-ups om ook bij storingen van de hoofdwarmtebron 24/7 warmte te kunnen leveren, ook als het koud is. “De geraamde aansluitkosten op het warmtenet voor inwoners vallen daardoor hoger uit dan bij vergelijkbare projecten elders in Nederland”, geeft de gemeente toe. “Bovendien denkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat na over geheel of gedeeltelijk publiek eigenaarschap van warmtenetten. Eneco meent dat het investeren in een warmtenet niet rendabel is zonder meerderheidsbelang. Ook werkt het ministerie aan een regeling om bij te dragen aan de realisatie van warmtenetten. En bovendien blijkt het lastig goed in te schatten hoeveel bewoners bereid zijn over te stappen op wat de gemeente ‘een duurzame warmtevoorziening’ noemt.

Géén verplichting 

De constant voor duurzaamheid strijdende wethouder Floor Gordon vindt het opschorten van gesprekken over uitbreiding van het warmtenet in Amstelveen Noord is een tegenvaller. “De Warmtewet kent géén verplichting voor eigenaren van bestaande woningen om aan te sluiten op het warmtenet”, zegt zij. “Juist daarom is het belangrijk dat inwoners een financieel aantrekkelijk aanbod kunnen krijgen.” Naast aansluitkosten op een warmtenet, zijn er voor het gebruik ervan ook investeringen in het huis nodig. De gemeente volgt de discussie over een publiek of privaat warmtenet nauwlettend. Gordon: “Ook lobbyen we om de extra investeringen voor de back-up voorzieningen geen onderdeel te laten zijn bij het berekenen van aansluitkosten voor inwoners door een hogere bijdrage van het Rijk te vragen.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.