Het totale aantal hypotheekaanvragen is in het derde kwartaal met een vijfde gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Maar van jongeren (tot 35 jaar) vroeg 13% méér een hypotheek voor de aankoop van een nieuwe woning. De sterkste daling doet zich voor onder 55-plussers (-29 procent).

Ook het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning daalde licht (met 7 procent). Dit en meer blijkt uit de Hypotheekindex Q3 van De Hypotheker.

 Hogere rente

Hoewel het totale aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning in vergelijking met vorig jaar is gedaald, is het aandeel hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning wél gestegen: van 53 procent in het derde kwartaal van 2021 naar 62 procent in het afgelopen kwartaal. Volgens De Hypotheker is dit vooral het gevolg van de oplopende hypotheekrente, waardoor oversluiten in het algemeen niet meer aantrekkelijk is. De stijgende hypotheekrente resulteert in een lagere leencapaciteit en heeft gezorgd voor een daling van het gemiddelde hypotheekbedrag voor de aankoop van een woning: van 324.000 naar 309.000 euro (-5 procent). Dit wijst erop dat de huizenmarkt geleidelijk aan het afkoelen is. De daling in het gemiddelde hypotheekbedrag is het grootst onder 55-plussers (-15 procent). Verder zijn tussen provincies grote verschillen zichtbaar. Zo is in Zeeland sprake van de grootste stijging (+9 procent) en is in Limburg (-9 procent) de grootste daling zichtbaar. Terwijl in het vorige kwartaal bij de helft van de provincies nog sprake was van een stijging van het gemiddelde hypotheekbedrag geldt dit nu nog slechts voor een derde van de provincies (Drenthe, Groningen, Overijssel en Zeeland).

 Verbetering

“In het derde kwartaal van 2022 is het totale aantal hypotheekaanvragen met een vijfde afgenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder’, zegt de Amstelveense franchisenemer Chris der Salm van de Hypotheker. ” Toch zien we de situatie op de woningmarkt langzaam verbeteren. In juli was nog sprake van een forse daling van het totale aantal hypotheekaanvragen van 42 procent. In augustus bedroeg deze daling 15 procent en in september is het omslagpunt bereikt en zien we een lichte stijging van zo’n 3 procent. Dat is een positieve ontwikkeling.” Hij bevestigt dat het aandeel aanvragen voor de aankoop van een woning toeneemt en vooral jonge huizenkopers lijken te profiteren van een groeiend woningaanbod. “Desondanks is nog steeds sprake van krapte op de woningmarkt. Zo zien we bij 55-plussers een significante daling van het aantal aanvragen voor de aankoop van een woning. Dit komt doordat te weinig woningen beschikbaar zijn die aan hun wensen voldoen. We pleiten daarom voor extra maatregelen om de doorstroming op de huizenmarkt te bevorderen. Als ouderen een passende woning kunnen vinden, komen er immers meer woningen vrij voor starters en middeninkomens.”

Verduurzaming woning

In het vorige kwartaal was nog een flinke stijging zichtbaar van het aantal hypotheekaanvragen voor het verbouwen of verduurzamen van de woning (+48 procent) in vergelijking met het tweede kwartaal vorig jaar. Nu is slechts sprake van een stijging van 9 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021. De minder grote stijging komt volgens De Hypotheker voort uit de hoge grondstofprijzen, waardoor de kosten van bouwmaterialen zijn toegenomen. Tegelijkertijd gelden door personeelstekorten lange wachttijden voor aannemers of installateurs en stellen veel woningbezitters grote veranderingen uit met het oog op de hoge inflatie en de angst voor een recessie.

 Bekijk hier de infographic van de Hypotheek Index Q3 2022.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.