Amstelveen mag dan als rijke gemeente te boek staan, door sommige fracties in de gemeenteraad ook vaak zo genoemd als zij weer een suggestie voor nieuwe uitgaven hebben, de oplopende inflatie, stijgende energieprijzen en arbeidsmarktproblematiek ook de lokale overheid en brengen financiële risico’s met zich me. Dat blijkt uit de begroting voor volgend jaar die € 304 miljoen omvat. De gemeenteraad beslist op 9 november over de begroting, maar die wordt natuurlijk vastgesteld, omdat de coalitie – meerderheid in de raad – er allang over heeft gepraat.

De gemeente zegt bij alle investeringen, zorgvuldig te willen kijken of die nou echt wel nodig zijn.

Rijk en lokale heffingen

Maar ondanks alle crisissen staat de gemeente er volgens haar penningmeester, wethouder Adam Elzakala, goed voor. Van de € 304 miljoen, komt € 165 miljoen van het Rijk en de rest moet via plaatselijke belastingen worden gerealiseerd, waarbij met drie miljoen verwacht uit de spaarpot – de zogeheten algemene reserve – te halen. Inwoners en ondernemers brengen naar verwachting € 136 miljoen samen op.

Risico’s

Naast de coronapandemie en de gevolgen daarvan spelen nog vele onzekerheden, voortkomend uit onder andere de energie- en vluchtelingencrisis, zeggen B&W. ‘Het bestaande dienstverleningsniveau kunnen we in 2023 voortzetten met daarbovenop investeringen in onze inwoners en in de toekomst.’ Het college komt met een pakket van voorstellen van € 5,7 miljoen structurele en € 14,7 miljoen incidentele uitgaven. Om de begroting sluitend te krijgen, haalt het college van B&W wel drie miljoen uit de spaarpot. Maar daarin blijft volgens het college genoeg over. ‘Een flinke hoeveelheid punten uit het coalitieakkoord kan worden waargemaakt‘, beloven de coalitiepartijen D66, VVD. PvdA en Goed voor Amstelveen. Dat sluit ook Elzakalai zich bij aan. “Voor speerpunten als het Stadshart en een fonds voor ‘groen, water en recreatie’ zijn extra middelen beschikbaar voor de periode 2023-2026”, zegt hij. Elzakalai noemt onder meer preventie, dementie en handhaven op leegstand van woningen, waarmee de gemeente volgend jaar aan de slag te gaat. Maat hoewel de wethouder de gemeente financieel gezond noemt, ziet hij wel geldelijke risico’s, die niet allemaal opgevangen kunnen worden. “Wij hebben te maken met personeelstekorten, tekort aan grondstoffen en oplopende prijzen. We zien ook een toenemende regeldruk om een veilige, open en controleerbare overheid te waarborgen.” Naar zijn mening vergen die risico’s in de toekomst stevige keuzes. “We willen namelijk wel onze stabiele financiële positie behouden.”

Investeren
Zoals in vrijwel alle gemeenten bestaan ook hier tekorten binnen het sociaal domein, dat ruim 53 miljoen euro kost volgend jaar, waarvan 23 miljoen voor jeugdzorg. Elzakalai vat het samen: “Dat zijn alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Participatiewet en Jeugdwet. ” We hebben we die tekorten steeds met incidentele middelen gedekt, in afwachting en de hoop dat vanuit het Rijk een beter perspectief zou komen”, zegt de wethouder. “Een structureel perspectief vanuit het Rijk is er nog niet maar wij zien wel ruimte om een deel van onze tekorten zelf structureel op te lossen. Verder investeren we in sport en cultuur.”

Toekomst
Duurzaamheid, waarvoor met name wethouder Floor Gordon (D66) verantwoordelijk is, blijft een belangrijk thema en de komende jaren. Dar betaalt het Rijk ook voor, maar de gelden uit Den Haag kunnen terug naar de reserve en blijven zo beschikbaar om lokale doelen uit te voeren. De gemeenteraad volgt de Global Goals (de VN-duurzame ontwikkelingsdoelen), zegt de gemeente. Ook zijn er investeringen in onderwijs en wonen, zoals de sporthal van KKC, de voorbereidingen voor nieuwbouw van scholenlocaties en woningen op Nieuw Legmeer en de Scheg. Ook investeert de gemeente in de voorbereiding van het nieuwe bedrijventerrein Amstelveen Zuid, dierenwelzijn en de uitbreiding van het zwembad. En natuurlijk in een veilige woonomgeving, met aandacht voor onzichtbare vormen van criminaliteit zoals ondermijning, cybercriminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit. Investeringen in ICT en digitale dienstverlening zegt de gemeente op peil te willen houden.

1 REACTIE

  1. Johan geloof jij de reden dat ze zeggen het collegeprogramma daar presenteren we nu alleen 2023 voor en de rest komt wel in mei/juni 2023? Reden zou zijn de onzekerheid op het vlak van inflatie en oorlog in Oekraïne etc. Echter dat was allemaal al gaande bij de totstandkoming van dit college.

    Zou er onenigheid zijn bij de coalitie?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.