Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Amstelveen voor de jaarlijkse collecteweek van 28 november tot en met 3 december. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren om sociale uitsluiting en eenzaamheid te bestrijden, zegt het ‘leger’.

‘In deze complexe tijden, waarin armoede en uitsluiting als gevolg van economische omstandigheden steeds vaker voorkomen, is financiële hulp harder nodig dan ooit.’

Teruggeworpen

Volgens het Leger des Heils worden steeds meer mensen op zichzelf teruggeworpen en redt niet iedereen het alleen. De organisatie zegt alles op alles te zetten om zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden.

Het Leger des Heils heeft door heel Nederland meer dan honderd buurthuiskamers, bedoeld voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. ‘Mensen kunnen er terecht voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding. Op steeds meer locaties wordt ook schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten.’

Weinig bestedingsruimte

Doel is mensen uit een sociaal isolement te halen of dat te voorkomen. ‘Zeker voor mensen met minder bestedingsruimte is zo’n locatie vaak echt een vangnet. In deze buurthuiskamers kunnen buurtbewoners elkaar leren kennen, waardoor gewerkt wordt aan hun sociale netwerk en bovendien de buurt wordt versterkt.’

Het overgrote deel van deze buurthuiskamers is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties. Aanmelden als collectant kan via: https://www.legerdesheils.nl/word-collectevrijwilliger

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.