Na een spetterend afscheidsfeest, vorige week vrijdag, gaven hij een zijn kerkenraad er de voorkeur aan dat de eredienst van afgelopen zondag, waarin ds. Werner Pieterse de laatste preek in de Paaskerk hield, bleef zoals altijd. Maar het afscheid bleef toch niet geheel buiten beschouwing. Die was er onder meer van ds, Barbara de Groot, die haar scheidende collega in haar dankwoord aansprak met de term ‘Dienaar des Woords’. Want het Woord van God hoort volgens Pieterse centraal te staan in eredienst en pastoraat. “Het past ons U te danken voor zijn inzet”, zei De Groot in haar dankgebed.

Voor zijn afscheidspreek koos de ‘stadsdominee’, zoals hij zich op instigatie van voormalig stadsdichter Matthijs den Hollander is gaan noemen, het verhaal van Jacobs droom over een ladder naar de hemel, terwijl hij een steen als hoofdkussen gebruikt, en teksten uit het Nieuwtestamentische Hebreeën 11 waarin gelovigen van weleer worden genoemd.

Abraham

Daar staat onder meer dat door het woord van God het heelal is en dat het zichtbare voortkwam uit het niet-zichtbare.

Daar legde Pieterse in zijn preek de nadruk op. “Alles begint bij de leegte”, zei hij. “Het Bijbelse verhaal is dat van Abraham.” Die ging ooit op reis, omdat God hem die opdracht gaf, en nooit kwam in het land der belofte, maar wel geloofde. God is de ‘Ik Ben’, Degene op Wie men kan vertrouwen en Zijn Woord aan mensen geeft. In de eenzaamheid is er de Steen. “Wij bouwen onze trappen van verlangen, maar de trap van Jacob gaf aan dat er ook iets uit de hemel komt.” De prediking van Pieterse kwam er op neer dat God niemand verlaat, tegen alles in. “Laten wij die tegenstem koesteren”, zei hij. Waarmee hij terugkwam op de Bijbeltekst: “Wat zoekt gij de levenden bij de doden.”

Wat is een eredienst zonder Woord? Die vraag is volgens ds. De Groot altijd leidinggevend geweest in het werk van Pieterse, die na negen jaar in de Paaskerk zijn werk voortzet in Haarlem-Noord en Spaarndam. Een voor hem redelijk onbekende gemeente. Hij lijkt Abraham wel, maar weet ook op Wie hij vertrouwen kan.

Ds. Pieterse (wit overhemd) na de dienst tussen velen

3 COMMENTS

  1. De dramatische afscheid van dominee Werner Pieterse na 9 jaar diensttijd in de Paaskerk staat op de zeer onscherpe foto van de heer Bos. Maar iedereen kan het zien, dat ds. Pieterse heel veel vrouwelijk volgelingen had in Amstelveen, want op zondag 11 september 2022 kwamen alle groupies in de kerk van hem persoonlijk afscheid te nemen. Hoe verder? Moeten ze hem naar Haarlem volgen? We wensen hem alle goeds en Gods zegen in Haarlem-Noord en Spaarndam!

  2. Wat insinueert u met de termen “ dramatisch afscheid, “vrouwelijke volgelingen” en “groupies” in uw commentaar meneer Oord?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.