Vorig jaar is de luchtkwaliteit van Noord-Holland verbeterd, daalde de fosfaatuitstoot en is meer hernieuwbare energie opgewekt. Daar staat tegenover dat de biodiversiteit achteruit ging en de betaalbaarheid van woningen in de provincie afnam. Dit blijkt uit de nieuwste versie van de Brede Basismonitor Noord-Holland.


De monitor geeft een overzicht van economische, sociale, ruimtelijke en ecologische ontwikkelingen in de provincie: De brede welvaart van Noord-Holland. 

Corona

2021 werd voor een groot deel getekend door de coronapandemie. Dit is terug te zien in een deel van de cijfers uit de monitor. Zo was de doorstroming op de provinciale wegen beter en werd er meer gewandeld en gefietst. Het aantal OV-reizigers daalde sterk en het aantal verkeersdoden stabiliseerde. Ook de terugloop van luchtvaartpassagiers en de daling van overslag in het Noordzeekanaalgebied zijn voor een belangrijk deel terug te herleiden naar de gevolgen van de coronacrisis.

Bekijk de basismonitor. De Brede Basismonitor Noord-Holland is te bekijken op deze website. De monitor is ontwikkeld met hulp van het onderzoeksbureau PON & Telos.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.