Met alleen de stemmen van BVNL (Belang van Nederland) en SP tegen ging de gemeenteraad woensdag akkoord met  een motie van het CDA, waarin B&W werden opgeroepen voor een bedrag in de begroting van 2023 te reserveren voor structurele campagne ten behoeve van “Orange the World”, ging de gemeenteraad woensdag met dat voorstel akkoord.

Tot groot genoegen van wethouder Floor Gordon, die er op wees dat de toren van de Urbanuskerk jaarlijks oranje wordt uitgelicht. De motie – mede ingediend door GroenLinks, ChristenUnie en Burgerbelangen Amstelveen (bbA) – houdt een voorstel in de door VN uitgeroepen internationale dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen meet lokaal te beleven.

Vlag

Die dag wordt 25 november gehouden, maar daarna komen tot 10 december (dag van de mensenrechten) acties om het geweld tegen vrouwen verder te beteugelen. Gordon was het met fractievoorzitter Arjen Siegmann eens dat veel geweld huiselijk is en zich achter de voordeur afspeelt en door de coronacrisis toenam, terwijl veel vrouwen daarvan geen aangifte doen wegens schaamte of omdat zij niet verwachten serieus te worden genomen. De gemeente, die jaarlijks een bedrag daarvoor op de begroting moet opnemen, moet ook lokale organisaties steunen die zich met het onderwerp bezig houden en er naar streven dat op zoveel mogelijk plekken de Orange the World-vlag wordt uitgehangen. Ook zou de gemeente informatieve posters via haar kanalen moeten verspreiden en steun via sociale media uiten, besloot de raad.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.