Drie wethouders vormen het nieuwe dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam, van wie er twee trouwens er al in zaten. Nieuw is alleen de Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst (D66). De andere zijn de wethouders verkeer en vervoer Marja Ruigrok van Haarlemmermeer en Gerard Slegers van Zaanstad.

Zij zijn dinsdag door de pas zittende en uit ongeveer vijftig leden bestaande kersverse regioraad benoemd. In de regioraad is Amstelveen met vijf leden vertegenwoordigd, van wie vier namens de coalitie en één van oppositiepartij bbA.

Bereikbare regio

Overigens staat vast het dagelijks bestuur altijd bestaat uit leden van B&W van Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Amstelland-Meerlanden. Van der Horst, die de taak overneemt van Egbert de Vries, zegt zich de komende vier jaar ervoor te willen inzetten dat de veertien gemeenten ‘de best bereikbare stedelijke regio’ van Nederland vormen. “Een bereikbare en economisch sterke regio waarin het voor iedereen veilig en prettig reizen en verblijven is”, zegt ze. Volgens de Vervoersregio is een sluitend ov-systeem niet alleen van belang om veilig en prettig te kunnen reizen met het ov, maar ook nodig om de woningbouwopgave in de regio te realiseren. Marja Ruigrok: “Eén van de grootste maatschappelijke opgaven: de woningbouw, is onlosmakelijk verbonden aan het bereikbaar maken van die nieuwe woningen.” Zij zegt daarvoor te gaan inzetten.

Gerard Slegers wijst er op dat het de ambitie is de hele ov-keten voor 2025 CO2-neutraal te krijgen. “Vanaf volgend jaar december gaan in de concessie Zaanstreek-Waterland daarom ook alleen elektrische bussen rijden”, zegt hij. “Aanvullend op de verduurzaming van de bussenvloot zetten we in op de doorontwikkeling van ov-knooppunten.” Die knooppunten faciliteren volgens hem onder meer in deelmobiliteit. “Met de transitiestappen die GVB zet op weg naar een CO2-neutrale bussenvloot, zijn we als Vervoerregio straks weer koploper zero emissie in Nederland”. De regioraad wijst ook een nieuwe voorzitter van de Vervoerregio aan. Die is voorzitter van de regioraad en het dagelijks bestuur.

1 COMMENT

  1. Voorlopig is het ov in de wijken alleen maar omslachtiger en slechter geworden. En daar kunnen die zelffelicitatie bossen bloemen totaal niets aan af doen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.