Na de PvdA en D66 heeft nu ook de VVD laten weten bijzonder te zijn ingenomen met het coalitieakkoord. Nu de vierde partij, Goed voor Amstelveen, nog. En ook de VVD vindt dat de kernpoubten van haar verkiezingsprogramma allemaal in het akkoord zijn opgenomen.

Ook de manier waarop het tot stand kwam, is verdient volgens lijsttrekker en weer wethouder Herbert Raat een lintje.

Niet dicht getimmerd

De VVD zegt dat de volledige fracties van de vier partijen meeschreven aan het akkoord en het daarom door iedereen wordt gedragen. “De sfeer was echt goed, en we hebben het akkoord met opzet niet volledig dichtgetimmerd zodat er voor zowel coalitie als oppositie voldoen ruimte blijft voor nieuwe initiatieven”, zegt de partij.

De VVD zegt blij te zijn met de grens aan de groei van de stad tot 110.000 inwoners en met de afspraak dat binnenwijks niet meer hoger dan in vijf lagen wordt gebouwd, waardoor bijvoorbeeld de geplande nieuwbouw aan de Bovenkerkerweg beperkt wordt in hoogte en bouwvolume.

Koopwoning

De liberalen kregen ook hun zin in de nadruk bij bouwprogramma’s op koop boven huur. De koop zal 60% van de plannen innemen in elk segment, inclusief het sociale. Volgens de VVD zou koop in de vorm van bijvoorbeeld een premie-A constructie een prima optie zijn. “Het inkrimpen van onze voorraad sociale woningen door liberalisatie brengt met zich me dat we die voorraad weer aan gaan vullen met nieuwbouw en we zetten in op stadsvernieuwing.”

Sport

De VVD is ook ingenomen met de nieuwe investeringen in sport, waarvan Raat nu wethouder is. “Corona heeft ons geleerd dat een gezonde levensstijl en een fit lichaam de beste bescherming bieden tegen echt ziek worden. Voorkomen is beter dan genezen en daarom zetten we volop in het uitbreiden van de sportmogelijkheden.” Het Stadshart, dat de komende jaren wordt aangepakt, moet van de VVD een groene en bruisende plek worden waar inwoners uit Amstelveen en omstreken graag naar toe gaan om te winkelen en uit te gaan.

De partij zegt de laatste jaren veel aandacht te hebben gegeven aan beperken van de overlast door Schiphol en nu eindelijk een luisterend oor te hebben gevonden in De Haag. “Ook op dit punt is de komst van VVD collega wethouder Adam Elzakalai, met een ruime ervaring op het gebied van het Schiphol dossier, zeer positief.”

Foto: VVD-wethouders Adam Elzakalai (links_ en Herbert Raat

11 COMMENTS

 1. “Het Stadshart, dat de komende jaren wordt aangepakt, moet van de VVD een groene en bruisende plek worden.”

  Herbert Raat (VVD) heeft als wethouder Stadshouder 12 jaar lang de taak en de gelegenheid gehad om het Stadshart ‘aan te pakken’, met drie ongemakkelijke stenen bankjes als enig resultaat. Om over die scooters maar te zwijgen..

  “Het inkrimpen van onze voorraad sociale woningen door liberalisatie brengt met zich me dat we die voorraad weer aan gaan vullen met nieuwbouw en we zetten in op stadsvernieuwing.”

  Onnavolgbaar schaamteloos.

  • En op het aantal nieuw te bouwen soc huurwoningen en de grootte daarvan legt de VVD ( en Raat) zich ook uiteraard niet vast. M.i. moet dat juist een dichtgetimmerd aantal zijn. Maw een afspraak zo zacht als boter wederom, waaronder de PvdA weer zijn handtekening heeft gezet.

  • Aan de inkrimping van de soc woningvoorraad heeft Raat hoogstpersoonlijk meegeholpen. Door zijn bemoeienis heeft een kleine coöperatie juist de Ds. Heldringhflat ( ongeveer 70 woningen) en de William Boothlaanflat ( zeker 100 ) in de verkoop gegooid. Of dat voor 100% is gelukt, is mij onduidelijk. Onder zijn bewind en dat van Floor Gordon (D66) zijn er alleen maar minder woningen in deze sector gekomen, terwijl het aantal woningen is gestegen en ook bewoners.
   Alles met de “woonvisie” doorstroming , terwijl beide partijen verdomd goed wisten dat voor scheefwoners de sprong naar de vrije sector veel te groot was. Men heeft zelfs niet gestimuleerd om projectontwikkelaars te laten bouwen in de categorie echt goedkope vrije sector, maar aan de andere kant wel een beleid voeren om enkel zeer kapitaalkrachtige mensen naar Amstelveen te halen. Tot aan het buitenland toe, terwijl de politieman, onderwijzer, verpleegster enz. kon oprotten.
   Vandaar dat we hier nog een groter tekort hebben aan deze mensen dan elders.
   Goed beleid hoor, chapeau!

 2. Tweede Wet van Den Haag: De premier maakt zich groot wanneer het opportuun is, maar als het gaat om verantwoording afleggen, reflecteren en leren, en dan is hij er niet meer bij.
  (Sheila Sitalsing in de Volkskrant van vanochtend.)

  Die wet geldt mutatis mutandis ook in Amstelveen.

  • Journalistiek is voor u alleen kritiek hebben (bijvoorbeeld op de overheid). Ik begrijp die unieke visie wel, maar het maakt u commentaren, die eeuwig en altijd hetzelfde zeggen, wel een beetje voorspelbaar wegens de eenzijdigheid. Kunt u vriend en vijand niet eens verrassen? Of vergt dat nou net teveel creativiteit?

   • Nou ergens begrijp ik App wel, als iets je hoog zit, hoewel ik het ook vaak gezeur vind, maar ik doe hetzelfde met bijvoorbeeld sociale woningbouw. Het gevoerde beleid op dit punt vind ik namelijk totaal waardeloos en vaak omkleed met redeneringen die totaal gespeend zijn van de werkelijkheid en niet recht doen aan een hele grote groep van onze bewoners.

 3. Raats waakhond slaat aan bij kritiek op zijn bescherming. Bestuurlijke zelfreclame krijgt echter ruim baan.

  In Amstelveense media mogen wethouders zichzelf complimenteren. Van enig kritisch volgen door onafhankelijke pers is geen sprake; van democratie dus ook niet.

  @JB, zeg liever wat er niet klopt in wat ik schrijf in plaats van telkens blijk te gevan van uw partijdigheid.

  Vindt u werkelijk dat er niets aan te merken valt op Raats beleid mbt het Stadshart? Ik lees daar nooit iets over, noch over het A9-drama, de vernietiging van het Amstelveense stadscentrum.

 4. ‘Op 9 februari 2021 werd Adam Elzakalai geïnstalleerd als de nieuwe wethouder voor de VVD in de gemeente Lelystad, met de portefeuille Economische zaken, coördinatie Lelystad Next Level, Wonen, Volkshuisvesting en Stadshart. Nu, bijna drie weken later, spreken we hem over zijn eerste indrukken van Lelystad en de ambities die hij heeft voor de stad.

  Waarom ben je wethouder geworden in Lelystad?

  “Wethouder zijn is een mooi ambt,” zegt Adam. “Een hele leuke en uitdagende baan. Ik heb dit werk al eerder mogen doen in een andere polder met een vliegveld, de gemeente Haarlemmermeer. Daar heb ik ervaren dat het besturen van een gemeente een delicaat samenspel is tussen veel partijen. Partijen die niet per se allemaal hetzelfde belang hebben, maar wel in ding gemeen hebben: de passie voor de gemeente en de sterke wil om het goede te willen doen.”

  Als wethouder vormt Adam een belangrijke radar in dat samenspel: “Een radar met verantwoordelijkheden. De VVD was op zoek naar een wethouder die snel op de reeds rijdende trein kon instappen. Ik ben bekend met de dossiers en met de metropoolregio Amsterdam waar Lelystad onderdeel van uit maakt. Het was voor mij en voor de Lelystadse VVD dan ook een goede en snelle match. Die rijdende trein is er en ik kijk er naar uit om samen met de partners in de stad Lelystad vorm te geven.”

  De komende jaren moeten tienduizenden nieuwe woningen verrijzen in Lelystad. Hoe sta jij tegenover die ambitie?

  “Lelystad is gemeente met heel veel potentie,” zegt Adam. “De stad ligt geografisch ideaal in Nederland en midden in de natuur. Én er is nog veel ruimte. Ruimte om te groeien, ruimte om Lelystad meer te laten floreren. Het bouwen van woningen zodat meer mensen zich Lelystedeling kunnen gaan noemen is hierin belangrijk. Maar met alleen het bouwen van woningen ben je er nog niet. Zeker niet met de uitgesproken ambitie van 40.000 woningen, een ruime verdubbeling van Lelystad zoals we het nu kennen.”

  https://lelystad.vvd.nl/nieuws/43035/maak-kennis-met-onze-nieuwe-wethouder-adam-elzakala
  i

 5. Haarlemmermeer – Lelystad – Amstelveen – ?

  Geen wonder dat Adam Elzakalai niet in Amstelveen komt wonen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.