Op 15 juni is de jaarlijkse internationale ‘Dag tegen Ouderenmishandeling’. De Gemeente voert samen met Veilig Thuis en andere gemeenten in de regio campagne tegen ouderenmishandeling. Op 13 juni is er een themabijeenkomst voor professionals.

In Nederland heeft ongeveer 1 op de 20 ouderen te maken met een vorm van ouderenmishandeling. Dit kan gaan om fysieke mishandeling, verbaal geweld, verwaarlozing en/ of financieel misbruik.

Campagne

“Het ingewikkelde aan ouderenmishandeling is dat het vaak niet zichtbaar is voor de buitenwereld. Ouderen praten hier niet over omdat ze zich schamen. Het is belangrijk dat we dit onder de aandacht blijven brengen, zodat inwoners, familie of betrokkenen hier makkelijker over praten en waar nodig melding van maken,” zegt wethouder Marijn van Ballegooijen (Zorg en Welzijn).

Een bussenactie, waarin met posters op openbaar vervoer aandacht wordt gevraagd voor het onderwerp en oproepen van zorginstellingen om in gesprek met ouderen aan te gaan over mishandeling, vormen onderdelen van de campagne. En er is dus die bijeenkomst voor professionals over dit thema. Verder zal er op de internetpagina en op social media van de gemeente aandacht voor zijn.

Melden via 0800-2000

Wordt men toch slachtoffer van mishandeling – bijvoorbeeld als iemand stevig wordt vastgepakt – dan kan men gratis advies vragen of een melding doen bij het meldpunt Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland via 0800-2000 of met chat via 020veiligthuis.nl.

Voor meer informatie kijk op: www.020veiligthuis.nl. Voor directe nood belt men uiteraard de politie via het alarmnummer 112.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.