Hoewel er nog geen nieuw college van B&W is, werkt de coalitie aan een programma voor het nieuwe lokale kabinet. Die coalitie bestaat uit precies dezelfde partijen als hey voormalige (VVD, D66 en PvdA) met uitbreiding van de lokale partij Goed voor Amstelveen, ter compensatie van de verlies van de VVD. Maar in de zogeheten Perspectiefnota, met de contouren voor de nieuwe begroting die op woensdag 13 juli wordt behandeld, komen geen meerjarige ambities en voorstellen, liet de gemeente al weten.

Keuzes daarvoor maakt het volgende college, zeggen de onderhandelaars en vrijwel zeker weer wethouders Herbert Raat (VVD) en Floor Gordon (D66).

Vertrekpunt

De Perspectiefnota biedt wel een ‘actueel vertrekpunt’ volgens de gemeente, die er ook ‘een goede basis voor het toekomstige college om met de gemeenteraad keuzes te maken voor de toekomst’ in ziet. Maar het blijft natuurlijk weer bij de keuzes van de meerderheid in de gemeenteraad die de coalitie vormt en, zoals Raat eens zei ‘in de cockpit’ zit. De Perspectiefnota is volgens de gemeente de springplank voor het collegeakkoord. Er zijn volgens haar ’turbulente tijden’ aangebroken en daarin zet de nota ‘samenhangend op een rij wat er speelt en hoe de gemeente er financieel voorstaat’. Volgens de zittende wethouder Financiën Herbert Raat wordt een beleidsarme Perspectiefnota gepresenteerd, omdat het zwaartepunt van de keuzes worden gemaakt als het nieuwe college is geformeerd. “En bij de begrotingsbehandelingen aan het einde van het jaar”, voegt hij er aan toe. Nieuwe voorstellen met vergaande, meerjarige gevolgen doet het college niet. Net als bij de vorige Perspectiefnota ligt de nadruk op ‘blijven doen wat nodig is’, zegt de gemeente, die vindt dat de Perspectiefnota nog steeds duidelijk maakt dat er veel speelt in Amstelveen.

Werk aan de winkel

De functie van de Perspectiefnota is dit jaar het in beeld brengen van de actuele financiële positie als vertrekpunt voor de opstelling van een nieuw College Uitvoeringsprogramma 2022-2026. Daarbij moet rekening worden gehouden met de veranderde wereld door de oorlog in Oekraïne en de turbulentie in de wereldeconomie door inflatie, hoge energieprijzen en schaarste aan grondstoffen en arbeid. Verder ziet het Rijk zich bij de opstelling van de Rijksbegroting geplaatst voor nieuwe miljardenvraagstukken, waardoor het voor Amstelveen onzeker is welke gelden zij uit Den Haag kan verwachten voor bijvoorbeeld het tekort op Jeugdzorg.

Meicirculaire

Wegens alle onduidelijkheden wordt in de Perspectiefnota niet dieper ingegaan op de financiële gevolgen van het Regeerakkoord voor Amstelveen, meldt de gemeente. ‘De zogeheten meicirculaire gemeentefonds, die is gebaseerd op de Voorjaarsnota van de Rijksoverheid, zal meer duidelijkheid scheppen over de gevolgen op de Amstelveense situatie. Die circulaire viel op de mat toen de Perspectiefnota gereed was. De effecten voor Amstelveen worden de komende weken doorgerekend en nagestuurd aan de raad.’

Grote dossiers

De Perspectiefnota schetst verder een actueel beeld van de voortgang en stand van zaken van de grote dossiers van de gemeente. Voor de tekorten in het sociaal domein (Jeugd/Wmo) besloot de gemeente al in de begroting 2022 deze in afwachting van de uitkomsten van een nieuw Regeerakkoord vooralsnog voor eigen rekening te nemen en hiervoor de reserves aan te spreken. Andere belangrijke onderwerpen zijn onder meer: De vluchtelingencrisis, onderwijshuisvesting, duurzaamheid/energietransitie, Omgevingswet, woondossier, instandhouding openbare ruimte en voortgaande digitalisering/digitale transformatie. Daarnaast kent Amstelveen een projectenportefeuille met complexe, omvangrijke langjarige projecten die een stevig risicoprofiel met zich meebrengen waaronder Legmeer / Bedrijventerrein Amstelveen Zuid, Stadshart / Cultuurstrip, Oude Dorp/A9 en het hoofdpijndossier Kronenburg. De gemeente zegt verder dat Amstelveen een ‘financieel gezonde vertrekpositie’ heeft.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.