War gebeurt er nou echt met het pand aan de Koen van Oosterwijklaan 9? Dat wil de lokale politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA) wel weten. Het lijkt er op dat de eigenaar het alleen wil verbouwen om er in de toekomst kamers te verhuren. Fractievoorzitter Michel Becker heeft erover schriftelijke vragen gesteld aan B&W. 

Omwonenden kregen volgens hem kortgeleden te horen dat de jarenlange verbouwing en daardoor veroorzaakte leegstand van de eengezinswoning niet tot doel heeft om een renovatie te bewerkstelligen van een wat uitgewoond, ouder huis voor eigen bewoning. De bedoeling van de eigenaresse zou zijn het pand kamergewijze te verhuren.

Studentenhuis

“De buurt vreest met de komst van dit mogelijke studentenhuis overlast, die ten koste gaat van de identiteit van deze rustieke straat”, zegt Becker. Maar de gemeente heeft wel vergunning voor de verbouwing van de sinds 2018 leegstaande woning gegeven. Volgens de bewoners staan in de motivatie van de aanvraag feitelijke onjuistheden. Noodzakelijke maatregelen als het aan brengen van geluidsisolatie hebben volgens de daar werkende aannemer niet plaatsgevonden . Ook de in de aanvraag aangegeven woonstatus zou onjuist zijn, omdat het huis op het moment van de aanvraag niet werd bewoond. De vorige bewoner overleed.

De aanvraag is door de gemeente Amstelveen op 23 maart 2022 in behandeling genomen en al een week later blijkbaar gehonoreerd, zonder dat belanghebbenden de gelegenheid hadden te reageren. Of die gang van zaken juist is, wil AVA weten.

Overlast

Actief voor Amstelveen (AVA) vraagt zich af of de verleende vergunning conform de wettelijke bepalingen is beoordeeld en hoe zich dat verhoudt tot de op 16 december 2020 aangenomen motie “Overlast kamerverhuur aanpakken”?.

Is het juist dat de aanvraag vormfouten dan wel onjuistheden bevatte? vraagt AVA aan B&W. En: “Is het college met ons van mening dat indien geconstateerd wordt dat de vergunning op basis van onjuistheden/vormfouten is verleend, de vergunning moet worden ingetrokken en een nieuwe aanvraag kan worden ingediend, waarbij bewoners / belanghebbenden de gelegenheid krijgen alsnog hun bedenkingen/bezwaren in een ordentelijke procedure naar voren te brengen?”

3 COMMENTS

  1. Afgezien van het feit dat dit huis wel/ niet voor kamerverhuur bestemd zal worden, is het natuurlijk belachelijk dat zo’n verbouwing/renovatie zo lang moet duren en dat de gemeente niet eerder hier vragen over heeft gesteld aan de eigenaar.

    • Hij is toch de geestelijk vader van de Tiny Houses. Ik durf er €1000,— op te zetten dat deze populistische flapdrol niet eens weet hoeveel er zijn gezet in die over het algemeen postzegeltuintjes in Amstelveen. Laat hij zich druk maken om echt betaalbare woningen in de vrije/ sociale sector in Amstelveen, maar dan wil deze opportunist niet eens samen werken met andere partijen die dat ook willen. In de praktijk werkt hij liever samen met zijn VVD&D66 vriendjes die belangen hebben bij de horeca en sport, zodat hij ook nog wat winstgevende kruimeltjes krijgt toegeschoven.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.