Niet dat de kinderraad, die – net als de kinderburgemeester – telkens maar voor maar een jaar wordt benoemd, enige zichtbare invloed op het beleid van volwassenen heeft, maar de vertegenwoordigers woonden wel een de nieuwe gemeenteraad bij. Zij vormden zelfs een onderdeel van de eerste vergadering van de gemeenteraad en kinderburgemeester Bana deed daar het woord namens de kinderraad.

De Kinderraad Amstelveen bood, via de kinderburgemeester, de nieuwe gemeenteraad tien verlangens aan.

Top 10

Later kwam daar nog een verlanglijst van vijf punten bij. Overigens haalden de kinderen soms de overheid en particuliere ondernemers door elkaar. Zij vonden – een van de extra ideeën – bijvoorbeeld dat er leukere speelgoedwinkels moeten komen. Wat de kinderburgemeester voorlas en aan de gemeenteraadsleden werd uitgedeeld was een lijst van tien punten. In die top 10 staan dar er meer moet gebeuren op het gebied van speeltuinen voor oudere en gehandicapte kinderen, aandacht en geld voor minder pesten, buitenactiviteiten / buitenles dagen / workshops, groen en afvalbakken, veilig verkeer, armoedebestrijding onderwijs en aandacht voor de 21e-eeuwse vaardigheden, uitjes voor school, aandacht voor gezondheid en verzorging van ouderen. Of de gemeenteraad de komende vier daar maar aan die punten wil gaan werken.

 Leuker

Naast de top 10 met belangrijke onderwerpen leverde de kinderraad ook een vijftal ideeën in: meer hang- en samenkomstplekken voor jongeren van middelbare school, plekken om graffiti te spuiten, meer aandacht voor gezondheid (wat overigens al in de top 10 stond)m, interactieve kunst voor kinderen in de stad / openbare ruimte en ‘leukere’ speelgoedwinkels. De onderbouwing ontbrak, naar daar is blijkbaar een kinderraad ook niet voor.

1 COMMENT

  1. Veel scholen hebben ook een schoolparlement, maar daar wordt toch wel meer body aan gegeven door ze bijvoorbeeld mogelijkheden te geven.
    Bijvoorbeeld; invulling boekenweek, wat doen we met Sinterklaas enz.
    Op gemeenteniveau zou je bijvoorbeeld kunnen nemen ; de invulling van een speelplaats voor kleintjes of wat grotere kinderen met toestellen en ook het bijbehorende budget. Kinderen van > 9 jaar kunnen best daar iets zinnigs over zeggen.

    Overigens de heren der schepping hebben hier wel verstek laten gaan, zeg. 😂

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.