Dat Amstelveen gewoon vol is, heb ik al eerder gezegd. Ongetwijfeld tegen de mening van andersdenkenden in, maar de realiteit is niet anders. Het komt omdat teveel honden vechten om het been, of – wat mensen betreft – een massa woningzoekenden strijdt om een dak boven het hoofd. Niemand in de gemeenteraad schijnt te willen zeggen dat het hier te druk wordt, want daar trek je als politicus geen kiezers mee op de elect orale markt.

Maar voor de beperkte ruimte blijken er, als je het mij vraagt, mensonterend veel claims. Noodgedwongen zitten nu de 500 ontheemden uit Oekraïne in hotels, op kosten van voorlopig de gemeente. Zij willen vrijwel allemaal terug naar hun land, maar de realiteit gebiedt te zeggen dat een deel van hen (of hun kinderen) gewoon hier blijven, al was het maar omdat in Oekraïne hun huis niet meer bestaat en de wederopbouw daarginds vele decennia in beslag zal nemen.

Appartementen

Maar Amstelveen heeft ook andere woningzoekenden. Zoals statushouders, starters en expats. Nou ja, met die laatsten komt het wel goed, want de bedrijven waaraan zij zijn verbonden betalen dikwijls meer dan wie op bijvoorbeeld een sociale huurwoning is aangewezen, al zal de nieuwe regeling voor zelfbewoning het – mits gehandhaafd – er niet ruimer op maken. Intussen ziet wethouder Floor Gordon van Economische Zaken hier graag zoveel mogelijk bedrijven heen komen, omdat het zo goed zou zijn voor de banen voor Amstelveners. Maar ook zij gaat voorbij aan de werkelijkheid van het probleem van de overstelpende hoeveelheid vacatures en het feit dat die extra bedrijven ook voor personeel van buitenaf zorgen. Niet voor niets heeft bijvoorbeeld de makelaar van de Bankrastoren nauwe contacten met tal van (inter) nationale bedrijven om in die dure appartementen expats te huisvesten. En verder met rijkaards in het Gooi, die op hun oude dag wel wat dichter bij de stad en het OV willen wonen. Zij zijn allerminst Amstelveners dus van lokale doorstroming is in dit geval geen sprake.

Polder

Op de steeds schaarser wordende nog overblijvende ruimte komen woningen, terwijl het toch groen moet blijven en de realisatie voorzieningen is eveneens een must. Aan de Bovenkerkerpolder valt niet te denken als bouwgebied, bewoners van buiten die geld hebben kunnen in Amstelveen ongestoord hun geluk beproeven en villa’s laten bouwen, terwijl vooral SP en GroenLinks eigenlijk alleen maar sociale huurwoningen willen om de 17-jarige wachttijden te verkorten. Voorlopig worden die wachtlijsten alleen maar langer. Er is gewoon te weinig ruimte en tegen de noodzakelijke verdichting is, als we echt minder wachtenden willen hebben, niets te doen.

Dan is het zaak dat Amstelveen verandert in een soort Singapore met massale hoogbouw. Maar sommige fracties willen alles, zonder na te denken over waar dat dan moet komen. Dus de deur open zetten voor zo veel mogelijk vluchtelingen, asielzoekers, expats, kantorenbouw, sociale woningbouw, verkorting van de wachtlijsten voor Amstelveners, als het even kan windmolens (in elk geval in de regio) en toch nog veel groen. Maar de beschikbare ruimte is helaas niet van elastiek. Of zoals een politicus het zei: Niet meer alles kan. Dat is verdedigbaar. Ik stel voor iets van de verlanglijst in het nieuwe coalitie akkoord te schrappen. Of de hele lijst in stand te houden. Wat natuurlijk slechts politieke werkelijkheid is. Tijdelijk dus. Zoals het denken van de meeste politici…..

8 COMMENTS

 1. Natuurlijk is het hier vol. Zo vol dat er nog wel stadsvilla’s gebouwd worden. ( zie Middenwaard, Lindenlaan, de Poel) of een aantal rijtjeshuizen ( de Scheg) en niet één in de categorie tot €1000,— of het moet een studiootje zijn van 30m2.
  Ook kan het aantal studentenwoningen nog wel uitgebreid worden volgens Floor.
  De hr. Bos heeft tot op zekere hoogte wel gelijk, maar hij vergeet in zijn redenatie mee te nemen dat er toch wel gedeeltelijke oplossingen kunnen zijn.
  Bijvoorbeeld het bouwen van (soc) ouderenwoninkjes waardoor er wat doorstroming kan plaatsvinden. Vele ouderen wonen nu alleen in een heel huis.
  Zelfbewoningsplicht flink uitbreiden in duur maar ook die grens van €410.000,— flink ophogen, opdat expats minder vlug de koopmarkt betreden.
  Bouw long stay hotels bevorderen.
  Bij Den Haag er op gaan aandringen dat het belastingtechnisch gezien voordeliger wordt om een huis te delen.
  Daarnaast moet elke partij eens proberen om uit zijn loopgraven te komen om dit probleem te tackelen, zowel landelijk als lokaal, want een stad wat op de lange duur zo eenzijdig wordt opgebouwd is den dode gedoemd. Zeker in Amstelveen, want zo als het nu nu gaat is waardeloos. Dan wonen op den duur er hier enkel nog autochtone bejaarden, kapitaalkrachtige(n) (expats ) en wat minima in verwaarloosde flatjes en zijn de middengroepen verdwenen, die juist essentieel zijn voor het draaiende houden van een stad. Dus van VVD t/m SP wordt eens creatief
  We willen toch niet zoals vele Europese steden worden , waar geen normaal mens meer kan wonen. ( zie Londen, Parijs, Dublin, Frankfurt, Berlijn enz.).

 2. Een wachtlijst van 17 jaar (!) lijkt mij alleen al afdoende bewijs dat Amstelveen vol is.
  Mocht politiek Amstelveen het embargo op bouwen in de Bovenkerkerpolder opheffen dan zou er licht aan de horizon kunnen ontstaan. Den Haag wil mogelijkerwijs bouwlocaties gaan aanwijzen. In dat geval lijkt mij de Bovenkerkerpolder zeker een gebied waar men het oog op zal laten vallen. Zo niet dan is vol echt vol en hoeft politiek Amstelveen ook niet meer, veelal tegen de wil van omwonenden in, buitenproportionele hoogbouw neer te plempen op (kleine) stukjes land in de stad waar dit volstrekt misstaat.

  • Dat is niet waar Olaf! Sinds een jaar of 5 zijn er zo’n 2000 woningen bewust uit de soc woningvoorraad getild dmv verkoop en”upgrading” . Daarnaast is er geen enkele soc woning gebouwd, omdat men naar 20% soc woningen wil ipv een 30% . Ook rekent men alles bijna tot een soc woning zoals Studentenhuisvesting , begeleid wonen en aangepaste woningen voor minder validen. Voor gewone huishoudingen blijft dus bitter weinig over.
   Trouwens het gaat beslist niet alleen om soc woningen. Voor de middengroepen is de huisvesting ook onbetaalbaar gemaakt. Soc woningen die worden verkocht , worden daarna rustig voor €2000,— verhuurd.
   Ondertussen heeft men wel overal stadsvilla’s gebouwd, waar gemakkelijk het drievoudige aan lage appartementengebouwen konden staan.
   Ondertussen staat de Bankrastoren voor 2/3 leeg en het Kpmg gebouw al meer dan 10 jaar. ( ook zo een paar 100 appartementen)
   Ik ben het met je eens dat dit de woningnood niet zal oplossen, maar er kan binnen het bestaande oppervlak wel veel meer gedaan worden zonder alles vol te plempen met allemaal hoogbouw.
   Het is gewoon zo dat de overheid in al zijn geledingen de laatste 10 jaar volledig aan de leiband heeft gelopen van de projektontwikkelaars en dat moet veranderen.

   • Volgens mij heb je de kern van mijn reactie volstrekt gemist en blijf je terugkomen met jouw eigen politieke agenda. Mijn bijdrage betreft de Bovenkerkerpolder waarop vanuit politiek Amstelveen een zeer dubieus embargo op ligt. Dit gebied zou ruimte bieden voor allerlei nog nader te definiëren bouwprojecten. Wordt dit niet opgepakt door politiek Amstelveen dan zou Den Haag wel eens kunnen ingrijpen. Gebeuren beide zaken niet dan is Amstelveen inderdaad vol zoals Johan Bos terecht in zijn stuk beargumenteerde.

 3. Heren, de Bovenkerkerpolder valt bijna geheel onder de belemmeringen van de luchtvaartwet. De voorziene bebouwing van de Amstelscheg eindigt op de lijn van 20 ke. Bebouwing is niet mogelijk zolang de Aalsmeerbaan in bedrijf is.

  • Eerst maar eens kijken wat de RvS-uitspraak omtrent de bouw in Kronenburg gaat zeggen.
   Pas dan weten wij hoe hard die belemmeringen van de luchtvaartwet daadwerkelijk zijn.

   • Dat hele Kronenburg speelt al jaren en jaren en Amstelveen gaat daar al jarenlang tegenin, want ze wil nog meer buitenlandse studenten binnenboord halen. Floor en Herbie spelen juist ranzige clubjes zoals PVV en FvD in de kaart met hun maatschapppelijke discrimineren van een groot deel van de bevolking.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.