Drie opties voor een nieuwe coalitie zijn er volgens Herbert Raat (VVD) uit de gesprekken met de twaalf verschillende fracties gekomen. De meesten noemden wel hun eigen partij, maar vooral de kleinere zagen wel in dat zij niet aan het college van B&W kunnen deelnemen. Meest genoemd – zeven keer – werd door de verkenners Raat en Floor Gordon (D66) het samengaan van die twee partijen met de derde partij in Amstelveen, het lokale Burgerbelangen Amstelveen (bbA), wat zou neerkomen op een meerderheid van twintig zetels.

Optie twee is het zes keer genoemde VVD, D66, bbA en PvdA (23 zetels) en de derde mogelijkheid (vier keer genoemd) is de vorige coalitie (VVD, D66 en PvdA), uitgebreid met Goed voor Amstelveen (GVA) om de twee zetels verlies van de VVD (en dus van de vorige coalitie) te compenseren.

Geheim

Alle opties zouden, als men de gedoogconstructie buiten beschouwing laat, een uitbreiding van het aantal wethouders vergen. VVD en D66 en hebben er nu elk twee, de PvdA één. Dat aantal moet volgens de partijen zo blijven, waardoor bbA of GVA en één krijgen. In totaal komen er dan zes wethouders. Al hebben alle partijen transparantie hoog in het vaandel, de volledige verslagen van de gesprekken met hen blijven geheim. Terwijl de VVD de speerpunten in het coalitieakkoord samenvat met dat de mensen in Amstelveen blijvend prettig moeten kunnen wonen, heeft D66 méér op het verlanglijst staan: woningen, klimaat, onderwijs, de verbinding van de overheid met de burger (die, gelet op het aantal niet-stemmers, totaal zoek is), herstel van de door corona ontstane crisis en van de gevolgen van de Oekraïne-oorlog. D66 ziet overigens het meest in het samengaan van PvdA en GroenLinks, plus buiten zichzelf de VVD als coalitie. Maar dat ziet de VVD niet zitten. Samengaan met SP en GroenLinks ligt volgens die partij op basis van de inhoud die zij voorstaan minder voor de hand.

Maskeren

Ook een breed akkoord binnen de uit twaalf partijen bestaande gemeenteraad maskeert volgens de VVD de politieke verschillen en zijn de ‘dood in de dualistische pot.’ D66 denkt aan het benoemen van een aantal thema’s in plaats van een raadsakkoord. Intussen is wel duidelijk dat de nieuwe en lokale partijen hebben gewonnen, ten koste van de ‘oude’. Maar er zijn zeven fracties met één of twee zetels en die zorgen volgens bbA wel voor versplintering. De eerste optie voor een nieuw college van die partij is dat de oude coalitie wordt voortgezet, met uitbreiding van bbA, en de tweede zonder de PvdA. Burgerparticipatie staat bij bbA hoog op de prioriteitenlijst. Verder: bestuurlijke vernieuwing, leefbaarheid van de buurt, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en een gezonde, vitale stad.

De PvdA voelt voor de oude coalitie, met Goed voor Amstelveen daarbij, en pas in de laatste plaats denk zij aan uitbreiding met bbA. Liever ziet de PvdA dan Groenlinks in het college van B&W. Ook Goed voor Amstelveen, de partij van Jacqueline Höcker, heeft een voorkeur voor die eerste optie van de PvdA.

13 COMMENTS

 1. Het valt op dat
  1. d66 en vvd aan elkaar vastgeklonken zijn
  2. Vvd (!) de optie vvd d66 bba niet genoemd heeft. (Wel vvd d66 pvda bba)
  3. Bba zelf de optie vvd d66 pvda bba als eerste noemt
  4. Pvda niet te springen staat om bba want die noemt bba als derde optie
  5. Kortom de meest logische coalitie vvd d66 bba qua aantal partijen en meerderheid de vraag is of ze dat wel willen
  6. Bij een coalitie van vvd d66 pvda bba loopt pvda het risico vermalen te worden want voor een meerderheid zijn ze niet nodig. Waarom dat überhaupt onderzocht wordt snap ik niet goed
  7. De door Johan bos genoemde optie met ava/Michel becker was echt onzin blijkt nu
  8. Bijzonder dat aangegeven is dat het om de poppetjes gaat lijkt net alsof dat belangrijker is dan inhoud
  9. En bijzonder dat vvd ineens dualisme belangrijk vindt en geen dichtgetimmerd akkoord wil maar anderzijds vrije kwesties niet wil in de raad

  • Het eerste punt lijkt een feit, maar de rest zijn aannames. Althans, ik zou niet weten waar je die opvallende ‘feiten’ vandaan haalt.

   • Ceebee,

    Check dit document.
    https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=amstelveen&id=ef68ae61-9f0b-4872-b12a-6914ed18fde5

    is de bron voor punten 2 en 3 zijn op dit document gebaseerd als je de bron wil weten! En punt 4 is ook hierop gebaseerd en omvat een mening. Punt 7 is simpelweg een gegeven (Johan Bos zinspeelde in een column op AVA deelname maar dat is dus helemaal niet zo, blijkt). Punt 8 en 9 op basis van wat gezegd is is een mening ja. Punten 5 en 6 zijn ook meningen/analyse van wat is geopenbaard.

    Ik mag hier toch een mening geven en nuance op punten geven?

    • Natuurlijk mag je een mening geven, maar je poneert datgene wat je opvalt wel een beetje als feiten. Goed dat je het nuanceert.

     Echter het document lezende is punt 2 niet juist. Punt 3 is juist. Punt 4 neem ik voor kennisgeving aan, net als 5 en 6. Punt 7 interpreteer ik anders, JB zegt juist dat AVA afvalt omdat ze een wethouderszetel willen. Punten 8 en 9 ook ter kennisname.

     Dat juist de VVD spreekt over dualisme is inderdaad (ook) opvallend, om niet te zeggen lachwekkend. Zolang er nog iets als coalitieoverleg bestaat is daar natuurlijk geen sprake van. Reken er maar op dat der boel dichtgetimmerd wordt, zeker als er maar een krappe meerderheid is.

     • Ik doelde op eerdere columns aangaande AvA/Michel Becker (punt 7 dus) hetgeen Johan Bos eerrder schreef en dus niet uit is gekomen:

      Op 2 april schreef Johan Bos in de column ‘Coalitie’ “Persoonlijk denk ik dat het CDA en de lokale partijen AVA en GVA het meest welkom zijn in dat geval. ”
      en in een eerdere column op 23 maart jl.onder de naam Formatie schreef Johan Bos “Misschien zou een gedoogconstructie met Actief voor Amstelveen (AVA) iets opleveren, waardoor het oude college van B&W kan blijven zitten. ” en “Maar fractievoorzitter Michel Becker van AVA wil óók wethouder worden, waardoor er in plaats van vijf nu zes in die functie zouden komen. Voordeel voor de VVD is dat Becker, die zelf lid was van die partij, nauwelijks Raat zal tegenspreken. Misschien heeft hij trouwens ook weinig moeite met D66, waarvoor hij raadslid was, voordat hij lid werd van de VVD. ”

      (ja hij heeft het over gedoogconstructie maar noemt het utidrukkelijk ook in zijn stuk van 2 april als persoonlijk meest welkom)

     • Nav de opmerking dat punt 2 niet juist is. De VVD stelde hierop:

      Welke coalitie acht u haalbaar? Kunt u daarbij uw eerste, tweede en derde keus
      aangeven? Welke combinatie van partijen moet als eerste worden onderzocht?
      1 – De huidige coalitie aangevuld met bbA 2 – met een andere lokale partij met 2 ze-
      tels 3 – Andere optie is VVD, D66, bbA. SP en GroenLinks liggen minder voor de hand
      op basis van de inhoud

      1) is dus VVD, D66, PvdA en BBA, 2 is dus VVD, D66, PvdA, GvA of AvA (die hebben immers 2 zetels)

      Aldus heeft VVD in de antwoorden GEEN optie van VVD, D66 en BBA genoemd. De stelling dat de VVD de optie VVD, D66, BBA niet genoemd heeft, is dus wel juist.

  • CB,
   Punt 1 is inderdaad een even beschamend als tragisch gegeven.
   Punten 6 en 7 zijn meningen, geen feiten.
   Wat klopt niet in punt 2, 3, 4, 5, 8 en 9?

   Met name punt 9 vind ik zorgwekkend, want het verzwakt de lokale democratie.

   • Ik zeg niet dat de punten 2,3,4,5,8 en 9 niet kloppen, maar het zijn vooralsnog geen feiten. Vandaar mijn vraag aan de schrijver van die reactie.

   • Je zegt niet dat die punten niet kloppen, maar wat zeg je dan eigenlijk wel (ervan uitgaande dat je inhoudelijk wilt reageren)?

    En wat is er tegen conclusies nav een artikel? Als je het daarmee niet eens bent, dan kan je dat hier schrijven. Dit is een openbaar forum voor publiek debat over lokale politieke kwesties.

  • Moet iedere reactie gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek of of houd jij (net als de VVD) niet van kritiek en tegenspraak?

 2. Hebben de lokale politici wel goed gekeken en geluisterd naar de persconferentie van het IPCC?

  Gezien de dringende noodzaak om NU maatregelen te nemen tegen de desastreuze opwarming van het klimaat is er er geen plaats voor de VVD in het gemeentebestuur. Wij kunnen ons het eigenzuchtige en kortzichtige neoliberalisme niet nog langer permitteren. Het heeft nu wel genoeg onheil aangericht.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.