De politieke partij D66 in de gemeenteraad omarmt lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en anderen die seksueel anders geaard zijn. Er moet in Amstelveen meer gedaan worden aan acceptatie, welzijn en gezondheid van mensen in de LBTHI-gemeenschap. Dus behalve de lesbische en homoseksuele mensen denkt de partij onder meer aan biseksuele, transgender en intersekse personen.

Daarom staat D66 volledig achter de LHBTI-kieswijzer Rainbowvote.nu van het COC en dat wil zij in de campagne naar de gemeenteraadsverkiezingen ook sterk onder de aandacht brengen.

Voortdurende aandacht

LHBTI-acceptatie is volgens D66 een onderwerp wat voortdurende aandacht vraagt. Lijsttrekker Floor Gordon: “Volgens onderzoek van kennisinstituut Movisie (2021) hebben Nederlandse LHBTI-personen hebben nog altijd veel te kampen met negatieve reacties en geweld. Biseksuele of bi+ vrouwen zijn relatief vaak slachtoffer,” zegt lijsttrekker (en nu wethouder) Floor Gordon. Zij heeft uit het door haar opgediepte onderzoek dat twee van de vijf jongeren hun LHBTI-zijn op school verbergen. De partij van Gordon staat naar zij zegt voor een ‘inclusieve’ stad. “Wij willen dat in Amstelveen iedereen zich veilig kan voelen. En dat gaat niet vanzelf. Rainbowvote.nu laat zien hoe partijen denken over LHBTI-kwesties en wat hun plannen zijn. Daarmee maak je straks in het stemhokje een goed geïnformeerde keuze.“

Discriminatie

D66 zegt ook de komende periode aandacht te willen geven aan LHBTI acceptatie en emancipatie. Raadslid (en kandidaat voor de volgende ronde) Robert Zuidbroek en zelf LHBTI’er vindt dat Amstelveen goed onderweg is een inclusieve stad te zijn, maar dat er nog kansen liggen. Vragen waarmee D66 zich bezig wil houden zijn volgens hem: Wat kun je als stad betekenen voor LHBTI’ers met een bi-culturele achtergrond? Hoe kan de sport inclusiever worden? “D66 zou graag zien dat de gemeente, scholen, ondernemers en maatschappelijke organisaties publiekelijk uitdragen dat iedereen in Amstelveen welkom is”, zegt hij. “Ook dat er op allerlei wijzen aandacht komt voor mensen die zich niet herkennen in het ‘hokje’ man of vrouw.” Naar zijn mening moeten “alle onnodige vormen van sekseregistratie verdwijnen.” D66 aandacht wil ook zogeheten straatintimidatie op de agenda plaatsen en daarbij meer bekendheid geven aan het anti-discriminatie meldpunt, zodat op een zo ‘laagdrempelige manier’ melding gemaakt kan worden van discriminatie.

Coalitie

Floor Gordon: “Het was voor D66 essentieel dat LHBTI-acceptatie onderdeel zou zijn van het coalitieakkoord 2018-2022. Daarbij hebben we ook ingezet op een Regenboogagenda. We zijn heel blij dat het onderwerp zo stevig op de agenda is gekomen de afgelopen periode”. Mede op initiatief van Robert Zuidbroek werd namens D66 onder andere het keurmerk Roze Loper breed uitgezet binnen de gemeente en is er aandacht gevraagd voor een quickscan over diversiteit binnen de gemeentelijke organisatie. D66 riep geregeld op de regenboogvlag te hijsen in de gemeente, onder andere op het raadhuis als reactie op de zogeheten Nashville verklaring.

“De afgelopen periode hebben maar liefst twee wethouders ‘Emancipatie & Discriminatie’ hier uitvoering aan gegeven. Denk aan een beleidsplan LHBTI-emancipatie, scholenbezoeken op Paarse Vrijdag en aandacht voor acceptatie via de With Pride en Pride Photo tentoonstellingen. Er is een LHBTI-focusgroep opgericht en steun verleend aan het Diversiteitscafé. Bovendien zijn medewerkers van de gemeente getraind op ‘Contact met transgender personen in publieke dienstverlening’. Daar zijn we erg trots op”, zegt Robert Zuidbroek.

Op deze website van de LHBTI-kieswijzer is te vinden hoe partijen denken over LHBTI-kwesties en wat zij de afgelopen periode deden voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bi+, transgender- en intersekse personen (LHBTI’s). En wat hun plannen zijn. Voor meer informatie op: https://www.rainbowvote.nu/gemeenteraadsverkiezingen-2022.

6 COMMENTS

  1. Belachelijk ,een politieke partij kan er niet voor zorgen hoe anderen denken en discriminatie op maatschappelijk gebied is dat niet achterhaald?

  2. Als ik tot de doelgroep van de LHTBI-gemeenschap zou behoren, dan zou ik me doodschamen voor deze support. Flikker op met je regenboogvlag. Wat een gruwelijke schijnverdraagzaamheid. Het tegenovergestelde wordt bewerkstelligd. Wat een dom gedoe.

  3. En andermaal blijkt D66 een probaat braakmiddel door hun schaamteloze gekoketteer met de LHBTI gemeenschap. Vooral ook omdat door hen toegeëigende wapenfeiten niet meer zijn dan een vlag en een zebrapad. Nou, daar kun je mee thuiskomen hoor.

    • Ueberhaupt koketteren met je geaardheid vind ik onzin. Een hetero-stel van 35 die elkaar in het openbaar zitten af te likken vind ik ook onsmakelijk. Dat is iets voor pubers en dan nog.

  4. “Alle onnodige vormen van sekseregistratie moeten verdwijnen,” zegt Robert Zuidbroek die zichzelf LHBTI’er noemt..

    Inclusief betekent dat het complete alfabet zich hier thuis voelt, niet slechts een paar letters.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.