Er was woensdag wel een schorsing van de vergadering voor nodig, maart daarna keurde de gemeenteraad zowel het amendement van GroenLinks als het voorstel van B&W goed. Het ging over de nieuwe participatieverordening, die de inspraak van de inwoners regelt.

Raadslid Martin Kortekaas van GroenLinks stelde eerst voor dat door drie inwoners, in plaats van de in de verordening genoemde driehonderd, een initiatief kunnen indienen.

37

Maar die drie kunnen wel kennissen zijn van de indiener, vond de gemeenteraad. Dat aantal was dus te weinig, naar het oordeel van de meeste fracties. Tijdens de schorsing werd het aantal op voorstel van Patrick Adriaans van de SP verhoogd tot 37, net als het aantal zetels in de gemeenteraad. Dat vond iedereen prima. Ook met het in het amendement omlaag gebrachte leeftijd van twaalf jaar van een initiatiefnemer konden blijkbaar alle raadsleden leven.

Draagvlak

De laagdrempeligheid voor de participatie van inwoners juichte de raad toe. Fractievoorzitter Esther Veenboer van de PvdA vroeg zich intussen wel af of het aantal handtekeningen (nu dus 37) bepalend is, terwijl er ook andere manieren zijn om invloed van burgers op het beleid te laten gelden, bijvoorbeeld door contact met raadsleden. En de centrale vraag van Veenboer was: Hoe zorg je voor draagvlak bij anderen? Na de schorsing schaarde zij zich, zoals de hele gemeenteraad, zich wel achter het amendement en bleken ook de bezwaren van VVD en D66 als sneeuw voor de zon verdwenen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.