Na luid protest van hondeneigenaren en andere bezoekers, die vreesden dat na de renovatie het Amsterdamse Bos goeddeels voor loslopende honden zou zijn, blijft een losloopgebied toch gehandhaafd. Het aanlijngebied blijft beperkt tot het hoofdentreegebied. Op de inspraakversie van het zogeheten Amsterdamse Bosplan 2020 – 2030 kwamen veel reacties. De belangrijkste uitkomst van participatie is dat het Bos vooral losloopgebied blijft. Er is overleg geweest met de gemeente Amstelveen van de organisatie van het Amsterdamse Bos.

Het onderwerp honden hield de gemoederen bezig. Hondenbezitters en hondenuitlaatservices vreesden voor beperking van de (losloop)gebieden in het Bos. Dat leidde ertoe dat twee petities zijn ingediend, waarvan één door Eefa Doyle en Paul Borgmann namens 22 hondenuitlaatservices. Uit het merendeel van de reacties op de inspraakversie bleek dat bezoekers het belangrijk vinden dat álle groepen gebruikers op een prettige en veilige manier van het Bos kunnen genieten.

Participatie

De bosbezoekers zijn gedurende een participatief proces betrokken bij een mogelijke uitbreiding van een aanlijnplicht voor honden. Na een enquête en aansluitend gesprekken heeft de bosorganisatie met een aantal bezoekers een vervolggesprek gevoerd. De uitkomst is dat er een beperkte aanlijnplicht in het hoofdentreegebied in het noordoosten van het Bos komt waar de meeste bezoekers het Bos betreden. Deze aanlijnplicht gaat per 1 mei 2022 in.

Wethouder Floor Gordon (groenbeheer): “Amstelveen benadrukte het belang van een zorgvuldig participatieproces over met name het hondenbeleid. Onze gemeenteraad vroeg daar uitdrukkelijk aandacht voor. Nu ligt er een uitkomst waar deelnemers aan dat proces zich over hebben uitgesproken. We vinden het belangrijk om nieuwe afspraken te evalueren, overlast en effecten op natuurontwikkeling goed te monitoren en samen met alle bezoekers te blijven kijken hoe de verschillende gebruikers van het Bos naast en met elkaar van het Bos kunnen genieten.”

 Petitie geslaagd

Eefa Doyle van hondenuitlaatservice Outlet! overhandigde op 29 juli 2020 een petitie aan wethouder Floor Gordon en Mariska Bongaards (Amsterdamse Bos). Doyle: “Ik ben blij met de resultaten van het participatietraject dat we met de petitie hebben kunnen bereiken. Honden kunnen alsnog op vele plaatsen in vrijheid loslopen, zowel met hun baasjes als met professionele uitlaatservices.”

Autogebruik

Amsterdam zoekt naar bronnen van inkomsten ter dekking van het structurele tekort voor beheer en onderhoud van het Bos. In dat kader wordt onderzocht of bezoekers die met de auto naar het Bos komen bereid zijn hier aan bij te dragen. Om te kijken of dit haalbaar is, houdt Amsterdam tussen 21 februari en

1 september 2022 een pilot waarmee de eerste drie uur gratis parkeren op het hoofdparkeerterrein bij de Bosbaan wordt afgeschaft. Wethouder Floor Gordon (parkeren): “We houden de vinger aan de pols, omdat het afschaffen van de eerste drie uur gratis parkeren niet mag leiden tot een verhoogde parkeerdruk in Amstelveense woonbuurten.” De gemeente houdt parkeerdrukmetingen zodat de uitkomsten bij de evaluatie kunnen worden meegenomen.

Eigendom Amsterdam, merendeel grondgebied Amstelveen

Daarnaast onderzoeken Amstelveen en Amsterdam vormen van meer samenwerking. Het Amsterdamse Bos ligt grotendeels op Amstelveens grondgebied en is eigendom van de gemeente Amsterdam. Jaarlijks wordt het Bos zo’n zes miljoen keer bezocht, waarvan meer dan een kwart door Amstelveners. Bezoekers waarderen het Amsterdamse Bos met een ruime acht.

 Meer informatie

Op www.amsterdamsebos.nl geeft de organisatie van het Amsterdamse Bos actuele informatie over het Bos en over de uitvoering van het Bosplan en is een afbeelding opgenomen die de beperkte uitbreiding van de aanlijnplicht weergeeft.

Fotobijschrift: Eefa Doyle van hondenuitlaatservice Outlet! (links) en wethouder Floor Gordon in de arena van het Bos dat losloopgebied wordt. © januari 2022 gemeente Amstelveen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.