Locaties aanwijzen voor ouderenwoningen en een nieuw verpleeghuis, wil coalitiepartij VVD. De partij vindt overigens de door B&W gepresenteerde Woonzorgvisie Ouderen wel goed, die in februari in een raadscommissie aan de orde komt, maar burgerraadslid Jet Smit en raadslid Victor Frequin denken dat meer concreet moet worden wat er nu gebeurt.

Er moeten meer levensbestendige woningen voor ouderen komen, alsmede verpleeghuisplekken, vindt de VVD.

Meer bedden

De vergrijzing slaat in Nederland, dus ook in Amstelveen steeds meer toe, redeneert het tweetal, dat in de raadscommissie erover wil praten. Het aandeel 75-plussers in Nederland zal in 2030 stijgen naar 12% van de bevolking, zegt Victor Frequin. “Dan gaat het om ruim 2 miljoen mensen. De groep 85-plussers, die relatief veel zorg nodig heeft, zal dan ook toegenomen zijn tot 540.000 mensen. Ouderen willen langer thuis blijven wonen maar als het moment komt dat dit niet meer kan moeten er voldoende verpleeghuisbedden zijn.”

Ouderenwoningen

Overigens is het beleid van de overheid sowieso dat ouderen langer is hun woning blijven. Verzorgingshuizen zijn daarom opgeheven. Er bestaan alleen nog verpleeghuizen. En dáár moet er een meer van komen in Amstelveen, vinden Smit en Frequin. Daar moet de gemeente volgens hen een bouwgrond voor aanwijzen. ‘Voor de ouderenwoningen zal samenwerking gezocht moeten worden met betrokken organisaties in bouw en vastgoed. Voor een verpleeghuis moet het Zorgkantoor de verantwoordelijkheid dragen, maar de gemeente kan ook hier het voortouw nemen door een locatie te vinden. Natuurlijk in ruil voor voorrang voor de eigen inwoners. Ook kan de gemeente ervoor zorgen dat er bij dit nieuwe verpleegtehuis woningen voor de zorgmedewerkers komen.’

De VVD Amstelveen vindt dat Amstelveners in hun eigen gemeente oud moeten kunnen worden. De partij stelt dus een nieuw verpleeghuis in Amstelveen voor, met daarbij de huisvesting van zorgmedewerkers.

Foto: Smit en Frequin (rechts)

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.