De tot de coalitie behorende PvdA in de gemeenteraad, die een zich daarmee toch bezig houdende wethouder in B&W heeft, wil meer bestrijding van armoede en heeft daarover schriftelijke vragen aan hem gesteld. Door de coronacrisis zijn wereldwijd 160 miljoen mensen in extra armoede gekomen, terwijl het vermogen van de tien rijkste mensen op aarde is verdubbeld, constateert burgerraadslid Guy Muller.

Hij wil een snellere aanpak van die armoede in Amstelveen. “Armoede raakt mensen natuurlijk in de portemonnee en dwingt hen tot het maken van confronterende keuzes”, zegt hij. “Het raakt mensen ook in het hart en in hun gezondheid. Wij vinden dat iedereen op een fatsoenlijke en menswaardige manier moet kunnen leven. Hoe sneller we mensen en gezinnen uit de armoede kunnen helpen, hoe beter”.

ZZP

Ruim een miljoen Nederlanders leven in armoede. Veel mensen zijn volgens de PvdA extra kwetsbaar geworden, zoals bijvoorbeeld jongeren en ZZP-ers. ‘De coronacrisis zorgt er niet alleen voor dat nieuwe gezinnen in armoede terechtkomen, maar ook dat bestaande armoede extra zichtbaar is geworden,’ zegt de partij. De sociaal democraten denken daarbij aan kinderen bij wie door het thuisonderwijs aan het licht kwam dat zij niet beschikten over een laptop of een veilige plek om te leren en schoolwerk te doen.

Royaal

Muller verwijst naar de oproep van Oxfam Novib-directeur Michiel Servaes aan het kabinet op om meer te doen tegen toenemende armoede en extreme ongelijkheid. Dit is volgens de PvdA zowel een internationale verplichting als een nationale. Muller maakt daar een lokale van. “Wij roepen de gemeente op maatregelen te nemen om de armoede in Amstelveen aan te pakken”, zegt hij. Naar zijn mening kan de gemeente in de bestrijding van armoede een vooruitgeschoven post zijn. In Amstelveen bestaan veel regelingen voor huishoudens met de laagste inkomens. Die zijn royaal, geeft Muller toe. Maar hij kan zich voorstellen dat voor de specifiek door de pandemie in de armoede terecht gekomen groep aparte ondersteuning nodig is. “Met name ook de gevolgen van armoede voor kinderen speelt daarbij voor de PvdA een belangrijke rol.”

Toename?

De partij wil weten of er ook in Amstelveen sprake is van een toename van mensen en gezinnen die in armoede leven en om welke groepen het precies gaat. En of bijvoorbeeld het gebruik van de minimaregelingen (bijzondere bijstand) door corona toenam. Wat is er te zien bij de instroom van de schuldhulpverlening, hoe verloopt het bijvoorbeeld met de BBZ, TONK en woonkostentoeslag? wil de PvdA verder weten. Ook vraagt de partij meer informatie over het aantal Amstelveense kinderen dat opgroeit in armoede.

Andere vragen van de PvdA: Wat zijn de mogelijkheden van het college om deze ‘nieuwe’ groep, veroorzaakt door Corona, steun te bieden om hen zo snel mogelijk uit de armoede te helpen? Welke maatregelen gaat het college op korte en op langere termijn inzetten om armoede onder Amstelveense inwoners te verminderen en is daarbij specifieke aandacht voor kinderen?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.