Hoewel de gezondheid van de bevolking volgens een monitor van de GGD landelijk afnam, is die in Amstelveen nog altijd beter dan gemiddeld in de rest van het land. Maar ook in Amstelveen voelt de helft van de bevolking zich matig of ernstig eenzaam. Zorgelijk, vindt wethouder Van Ballegooijen. Met de zogeheten Gezondheidsmonitor onderzoekt de GGD elke vier jaar de gezondheid van inwoners van 18 jaar en ouder. Een kwart van de Amstelveners voelde zich eind vorig jaar angstiger.

De mentale gezondheid is dus de laatste jaren achteruit gegaan en de coronacrisis heeft daar grote impact op. Maar Amstelveners hebben gemiddeld genomen een betere lichamelijke gezondheid dan de rest van Nederland en de leefstijl is in deze gemeente verbeterd.

Mentale gezondheid 

Uit de gezondheidsmonitor bleek dat 37% van de Amstelveense inwoners matige psychische klachten heeft en 5% heeft ernstige. Een kwart van de Amstelveners gaf eind 2020 dus aan zich door de coronacrisis angstiger te voelen, 17% voelde zich depressiever en 27% ervoer meer stress.

Psychische klachten komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en vaker bij de jongere volwassenen (18-34 jarigen). Werk is de grootste bron van stress, gevolgd door familie, geldzaken, gezondheid en relaties. Eind 2020 voelde meer dan 50% van de Amstelveners zich (matig of ernstig) eenzaam. Voor twaalf procent is dat gevoel ernstig. Dat is meer dan landelijk. Ruim een vijfde van de inwoners van Amstelveen voelt zich eenzamer sinds de coronacrisis. Amstelveners van niet niet-Nederlandse herkomst voelen zich vaker eenzaam dan Amstelveners van Nederlandse herkomst.

Zorgwekkend

“Dit zijn zorgwekkende cijfers”, zegt wethouder Marijn van Ballegooijen (Zorg en Welzijn). “Mentale problematiek en eenzaamheid zijn problemen in onze stad. De gemeente besteedt veel aandacht aan deze onderwerpen en aan het welzijn van onze inwoners. Tijdens de coronacrisis heb ik gezien dat onze maatschappelijke organisaties – zoals welzijnsorganisatie Participe, de vrijwilligerscentrale, de Zonnebloem, Amstelveen Sport en vele anderen – hun uiterste best doen om er te zijn voor onze inwoners en creatief te werk gaan binnen wat kan tijdens de maatregelen. We hebben met alle zorgpartijen een Alliantie opgericht tegen eenzaamheid, om die sneller te signaleren en er wat aan te doen. Ik ben ontzettend trots op alle bewonersinitiatieven van afgelopen jaar waarin bewoners elkaar steunden. Deze gezondheidsmonitor laat zien hoe nodig dat was, en nog steeds is. En als je je niet goed voelt, zoek dan hulp en maak het bespreekbaar, bijvoorbeeld bij de huisarts.”

Gezondere leefstijl

In Amstelveen ervaart 82% van de inwoners hun eigen gezondheid als (zeer) goed, dat is meer dan gemiddeld in Nederland (79%). Ook hebben Amstelveners, minder vaak dan gemiddeld in Nederland, een langdurige ziekte of aandoening of ernstige beperking. Binnen Amstelveen zijn er wel verschillen: ouderen en inwoners met een kwetsbare sociaaleconomische positie geven vaker aan gezondheidsproblemen te hebben.

Twaalf procent rookt

Tussen 2016 en 2020 daalde het percentage rokers in Amstelveen van 17% naar 12%. Amstelveen loopt daarmee voor op de landelijke dalende trend in het aantal rokers. Ook het overmatig alcoholgebruik is afgenomen. Die daling is gedeeltelijk te verklaren door de coronacrisis, die maakte dat mensen minder uit konden gaan. Amstelveners hebben ook minder vaak dan landelijk gemiddeld te maken met overgewicht (31%) of ernstig overgewicht (11%).

Sport

In Amstelveen wordt ook meer gesport dan gemiddeld in Nederland. De helft van de Amstelveense volwassenen zegt actief te sporten. Het aantal mensen dat voldoet aan de beweegnorm is met 49% gelijk aan het Nederlands gemiddelde. Door de coronacrisis zegt 35% van de inwoners minder te bewegen en sporten. 20% zegt juist meer te bewegen of sporten, vooral jongvolwassenen en hoogopgeleiden. Inwoners met een laag opleidingsniveau hebben het hoogste risico op ernstig overgewicht. Deze groep heeft minder lichaamsbeweging en doet minder aan sport. Bijna de helft van de inwoners met een laag inkomen geeft aan onvoldoende geld te hebben om het lidmaatschap van een sportclub of vereniging te betalen.

“Op het gebied van gezonde leefstijl doen we het goed. Ik ben blij met de sterke daling van het aantal rokers in de stad en dat inwoners zich gezond voelen, gezond leven en sporten. Maar over de verschillen in ervaren gezondheid en gezonde leefstijl tussen inkomensgroepen maak ik me wel zorgen. We zijn met onze partners in de stad aan het kijken hoe we hen nog beter kunnen bereiken en kunnen ondersteunen”, zegt Van Ballegooijen. In het onderzoek is ook specifiek gevraagd wat de invloed was van de coronacrisis op een groot aantal gezondheidsthema’s.

Foto-Onderschrift: Marijn van Ballegooijen bij de campagnebus van Stoptober. Tussen 2016 en 2020 daalde het aantal rokers in Amstelveen, met meer dan 3500, van 17% naar 12%. 

1 COMMENT

  1. Vrijwilligerswerk KAN een oplossing zijn voor dit probleem. Kijk eens op de site van Amstelveen voor elkaar. Daar staan vele mogelijkheden, ook coronaproof.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.