Er moeten in de komende twintig jaar ongeveer 2500 woningen voor ouderen bijkomen en 315 plaatsen in verpleegtehuizen. Dat staat in een speciaal op die doelgroep gerichte woonzorgvisie, die deze maand door de gemeenteraad wordt behandeld. Waar al die woningen worden gebouwd staat er niet bij, maar het is een algemene beleidsvisie, samen gesteld onder verantwoordelijkheid van de wethouders Rob Ellermeijer (wonen) en Marijn van Ballegooijen (sociaal domein). 

“Deze Woonzorgvisie stelt de ouder wordende Amstelvener centraal”, staat er in. Het betekent dus dat Amstelveense inwoners, inclusief de minima, een essentiële plek in het beleid van de gemeente innemen.

Zorg

De groep senioren groeit alleen maar, onder meer als gevolg van betere zorg, waarop zij trouwens ook een toenemend beroep doen. De gemeente zegt in de visie te gaan onderzoeken welke eisen minimaal moeten worden vastgelegd voor verschillende soorten woningen met zorg. Levensloopbestendig wordt hierbij de norm. “Daarnaast wordt er ingezet op het uitbreiden van de woningen die geschikt zijn voor personen in een rolstoel.”

In 2020 waren er in Amstelveen 1286 cliënten met een indicatie voor verpleging en verzorging (V&V) in het kader van Wet Langdurige Zorg (Wlz). Op basis van declaratiecijfers van het Zorgkantoor waren er naar schatting 753 intramurale bedden (Verpleging & Verzorging Wlz). De zorgvraag stijgt de komende twintig jaar volgens TNO met 42%. Het aantal inwoners boven de 75 jaar gaat toenemen. In het algemeen geldt dat hoe ouder iemand is, des de groter de kans wordt op een intensieve zorgvraag. Het aantal inwoners dat boven de 85 jaar is stijgt van vijf naar acht procent van de bevolking.

Gebreken

“Uit onderzoek blijkt dat het broodnodig is dat er meer passende woningen komen voor ouderen in Amstelveen”, zegt wethouder Rob Ellermeijer. “Ouderdom komt met gebreken en de behoefte aan levensloopbestendige woningen stijgt. In deze huizen kan men blijven wonen als men ouder wordt. En als zelfstandig wonen niet meer gaat, moet er een plek zijn in een verpleeghuis. De komende jaren gaan wij samen met partners op zoek naar oplossingen en locaties om te zorgen dat er ook in de nabije toekomst voldoende woningen en zorgplekken voor de Amstelveense ouderen zijn.”

In het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief 2020 zijn verschillende locaties aangewezen die wegens hun ligging een kans bieden voor woningen met zorg. Dit zijn (van noord naar zuid): Kostverlorenhof, Kruising Marathonlaan-Olympiadelaan, Winkelcentrum Groenelaan en omgeving, Omgeving Ziekenhuis-Ouderkerkerlaan, Kruising Beneluxbaan-Van der Hooplaan, Kruising Beneluxbaan-Gondel, Orion, Legmeer, Bovenkerkerweg en Jasmijnlaan (Westwijk).

Kwaliteit van leven

Om ervoor te zorgen dat inwoners met een goede kwaliteit van leven oud kunnen worden in Amstelveen, is er meer nodig dan een passende woning alleen, realiseert de gemeente zich. Wethouder Marijn van Ballegooijen (Zorg): “We hebben de komende jaren veel aandacht voor het vormen van zogenaamde vitale wijken, waar voor ouderen de nodige zorg en ondersteuning in de buurt zit. Het is belangrijk als oudere in je eigen woonplaats te kunnen blijven wonen. Daar ben je thuis, en de sociale contacten in de buurt – bijvoorbeeld met familie, vrienden en buren – zijn onmisbaar om vereenzaming te voorkomen

Niet uit Amstelveen

De woonzorgvisie voor ouderen biedt volgens B&W kaders, handvatten en oplossingsrichtingen, waarmee woningcorporaties, beleggers, zorgaanbieders, inwoners en de gemeente aan de slag kunnen. “Zodat mensen niet wegens een veranderende hulp of zorgvraag, gedwongen worden Amstelveen te verlaten omdat er geen geschikte (zorg)woning voor hen beschikbaar is. Naast het bouwen van woningen, wil de gemeente inwoners ook op tijd gaan voorlichten over wat ouder worden betekent voor hun woon- en zorgbehoefte.

Foto: Otolift

2 COMMENTS

  1. Als ik nou hoor dat de gemiddelde oudere in een verpleeghuis nog maar 4 tot 8 maanden te leven heeft is dat toch waardeloos. Dat is gewoon een soort hospice waar men wat langer verblijft. Er moeten gewoon weer een soort verzorgingshuizen komen, als het thuis niet meer gaat. Voor alle partijen beter. De ouderen kunnen elkaar gemakkelijker opzoeken, mantelzorgers worden ontlast en ook de zorg, want hoeveel ouderen worden niet opgegenomen in het ziekenhuis met botbreuken door valpartijen en uitdrogingsverschijnselen. ( kost ook heel veel).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.