Omdat landelijk, maar ook ik Amstelveen, beleggers in vastgoed aan de lopende band woningen kopen om die de verhuren, menen B&W daar een stokje voor te hebben gestoken. Zij stellen de gemeenteraad voor de koper te verplichten er zélf te gaan wonen. Althans voor een woning met een WOZ-waarde tot € 411.000.Pas na vier jaar mag hij het door verkopen. Maar voor de koper gelden dan dezelfde regels.

Overigens worden die pas in juni 2022 van kracht. “Waarschijnlijk”, zeggen B&W er veiligheidshalve bij, want er komt nog een participatietraject voor de inwoners.

Onwenselijk

“Op dit moment wordt gemiddeld een van de drie woningen in het goedkope en middeldure segment opgekocht en getransformeerd tot dure huurwoningen”, heeft wethouder Rob Ellermeijer (Wonen) toe. Hij vindt het ‘onwenselijk’. Dat vonden vooral de fracties van SP en GroenLinks al jaren. Voor nieuwbouw gold plicht tot zelfbewoning al, op basis van een door de gemeenteraad vastgestelde regeling. Maar de bestaande woningen vielen er tot nu toe buiten. Nieuwe wetgeving per 1 januari bindt het verkopen van huizen aan gemeentelijke vergunningen. Daartoe heeft de gemeente kennelijk besloten.

Koopwoningen

Het invoeren van de opkoopbescherming moet een eind aan maken aan het zogeheten ‘huisjes melken’, opdat er meer goedkope en middeldure koopwoningen beschikbaar komen voor wie een koopwoning zoekt. De VVD heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat de hoeveelheid koopwoningen in Amstelveen van 45% moet worden opgekrikt tot 54%. D66 vindt de helft uit koopwoningen moet bestaan. En de PvdA meldt luid en duidelijk dat zij een voorstander is van meer sociale huurwoningen. “Onze gemeente is een stad voor alle Amstelveners en daarom is het belangrijk oog te houden voor de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor starters en personen met een middeninkomen”, zegt Ellermeijer.

Krachtens de nieuwe gemeentelijke regeling wordt het dus verboden een woning in een bepaalde prijsklasse binnen vier jaar na aankoop te verhuren.

Regio

Als de gemeenteraad akkoord gaat, geldt dat verbod voor 52 procent van het totaalaantal koopwoningen. In Amsterdam ligt deze grens op € 512.000 en in de gemeente Haarlem op € 389.000. Een halfjaar na de invoering wordt in Amstelveen geëvalueerd of het bedrag van € 411.000 eventueel aangepast moet worden wegens een mogelijk waterbedeffect uit de regio.  Verhuren mag overigens wel aan eerste- of tweedegraadsfamilieleden. Ook mag de woning tijdelijk – voor de duur van maximaal twaalf maanden – worden verhuurd, bijvoorbeeld in verband met een verblijf in het buitenland. Maar dan moet de eigenaar met de wel de huurder wel een contract hebben waarin die uiterste termijn is bepaald. Ook is een ontheffing van de plicht tot zelfbewoning mogelijk als de woonruimte verbonden is met een bedrijfsruimte, kantoor of winkel. Hiervoor is wel een vergunning nodig. Die kan bij de gemeente worden aangevraagd. Elke vijf jaar zal ook het Rijk de
opkoopbescherming evalueren en die kan worden ingetrokken als blijkt dat zij niet
meer noodzakelijk is.

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen tot 26 januari gebruikmaken van de inspraakprocedure.

1 COMMENT

Leave a Reply to Frank Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.